Σύμβουλος Καθηγητής

Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή λειτουργεί στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων από πολλά χρόνια. Για κάθε νέο εισακτέο φοιτητή με την εγγραφή του στο Τμήμα ορίζεται ένας Σύμβουλος Καθηγητής. Κάθε φοιτητής μπορεί να συμβουλεύεται τον Σύμβουλο Καθηγητή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Η κατανομή των Συμβούλων Καθηγητών ανά νεο εισακτέο φοιτητή φαίνεται εδώ.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής ενημερώνει, συμβουλεύει, καθοδηγεί τους φοιτητές για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους και την εν γένει ζωή τους στον ακαδημαϊκό χώρο. Ενδεικτικά:

  1. Υποστηρίζει τους πρωτοετείς φοιτητές στη μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  2. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να συμμετέχουν σε προόδους, διαγωνίσματα, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία, φροντιστήρια
  3. Ενημερώνει τους φοιτητές για το περιεχόμενο  των μαθημάτων, τη συμμετοχή στα εργαστήρια, τις δυσκολίες και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων.
  4. Συζητά με τους φοιτητές τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
  5. Συμβουλεύει τους φοιτητές στην επιλογή θέματος πτυχιακών ή άλλων εργασιών.
  6. Συμβουλεύει τους φοιτητές στην επιλογή των κατάλληλων μεταπτυχιακών σπουδών.
  7. Συμβουλεύει τους φοιτητές αναφορικά με επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό).
  8. Συζητά με τους φοιτητές οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές τους.
  9. Ενημερώνει τους φοιτητές για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο (Φοιτητική μέριμνα, ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Γυμναστήριο, Φοιτητική Εστία κ.ά).