Υποτροφίες

Υποτροφίες: Υπάρχει πληθώρα υποτροφιών και δανείων που παρέχονται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης οι υποτροφίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Υποτροφίες Πανεπιστημίου Πατρών

Κρατικές Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ. (link is external))

Υποτροφίες Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Υποτροφίες Κληροδοτημάτων και Οργανισμών

Υποτροφίες Ξένων Πολιτιστικών Ιδρυμάτων

Υποτροφίες Ιδιωτών

Υποτροφίες Διεθνών Οργανισμών

Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων

Υποτροφίες Ερευνητικών Ινστιτούτων

Ενημερωθείτε για θέματα υποτροφιών από την ειδική σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης (link is external) και τη σελίδα για τις υποτροφίες στον ιστότοπο ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.