Υποτροφίες

Υποτροφίες: Υπάρχει πληθώρα υποτροφιών και δανείων που παρέχονται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης οι υποτροφίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  • Υποτροφίες Πανεπιστημίου Πατρών
  • Κρατικές Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
  • Υποτροφίες Ευρωπαϊκής Κοινότητας
  • Υποτροφίες Κληροδοτημάτων και Οργανισμών
  • Υποτροφίες Ξένων Πολιτιστικών Ιδρυμάτων
  • Υποτροφίες Ιδιωτών
  • Υποτροφίες Διεθνών Οργανισμών
  • Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων
  • Υποτροφίες Ερευνητικών Ινστιτούτων

Ενημερωθείτε για θέματα υποτροφιών από την ειδική σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης  και τη σελίδα για τις υποτροφίες στον ιστότοπο ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.