ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Πριν από την υποβολή παραπόνου, προτείνεται η άμεση επικοινωνία του φοιτητή/τριας με το αρμόδιο πρόσωπο ή υπηρεσία, αναφορικά με το παράπονο, ώστε να διερευνηθούν οι ενέργειες επίλυσης στο πλαίσιο διαδικασίας συμβουλευτικής. Στην περίπτωση που το θέμα σας δεν επιλυθεί παρακαλούμε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής παραπόνου.