| + 30 2610 969974

Διδάκτορες του Τμήματος

 • 2022
  1. Στις 25 Μαΐου 2022 η κα. Τσαγκανού Μαρία ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα. Τσαγκανού Μαρία , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Πολυχρονίου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής εργασιακή ικανοποίηση και συμβουλευτική (mentoring) στους ξενοδοχειακούς οργανισμούς".
  2. Στις 9 Μαρτίου 2022 ο κ. Θεοδωρακόπουλος Λεωνίδας ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Θεοδωρακόπουλος Λεωνίδας , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Σταματίου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Big Data Analysis in Humanities and Economics with Machine Learning techniques and use of Cloud Computing Technologies.".
  3. Στις 30 Μαρτίου 2022 η κα. Γιαννακιτσίδου Όλγα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα. Γιαννακιτσίδου Όλγα , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Γιαννίκο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων: διερεύνηση της συσχέτισης τους με σύνθετους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες - κατασκευή ολιστικών δεικτών μέτρησης της Περιβαλλοντικής Απόδοσης και της Απόδοσης στην Κυκλική Οικονομία.".
 • 2021
  1. Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 ο κ. Λαμπρόπουλος Ιωάννης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Λαμπρόπουλος Ιωάννης , με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Ελευθέριο Αγγελόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "A managerial accounting framework for the performance measurement and management of profit and cost centers of food-retailing organizations in dynamic environments".
  2. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 η κα. Πανουσάκη Σταυρούλα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα. Πανουσάκη Σταυρούλα , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιο Τσαγκανό, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Το πρόβλημα του υπερβολικού χρέους. Μακροοικονομικές και Μικροοικονομικές Επιπτώσεις διαμέσου του χρηματοπιστωτικού συστήματος".
  3. Στις 2 Αυγούστου 2021 ο κ. Κατσώνης Νικόλαος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κ. Κατσώνης Νικόλαος , με επιβλέποντα την Επίκουρη Καθηγήτρια Βαρβάρα Μυλώνη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Στρατηγική και Μάνατζμεντ (Β.Ρ.Α.) στο νέο διεθνοποιημένο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με έμφαση στις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και δικτύων".
 • 2020
  1. Στις 25 Νοεμβρίου 2020 η κα Τατσιοπούλου Άννα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Τατσιοπούλου Άννα , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Βασίλειο Βουτσινά, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Γνώσης στον Σχεδιασμό Παιχνιδοποιημένων Εφαρμογών".
  2. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 η κα Ναστούλη Δήμητρα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ναστούλη Δήμητρα , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Σταματίου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "eGovernment privacy enhancing technologies and benefits for the state and the citizen".
  3. Στις 16 Ιουλίου 2020 η κα Νικολοπούλου Ειρήνη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Νικολοπούλου Ειρήνη , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Ανδρουλάκη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Μελέτη γραμμικών υποδειγμάτων με περιορισμούς και εφαρμογές στην επιχειρησιακή έρευνα".
  4. Στις 16 Ιουλίου 2020 η κα Παναγιώταρου Αλίκη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Παναγιώταρου Αλίκη , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Σταματίου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα και προτάσεις για βελτιώσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΕ".
  5. Στις 16 Ιουλίου 2020 η κα Παπαδιονυσίου Ευαγγελία ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Παπαδιονυσίου Ευαγγελία , με επιβλέποντα την Επίκουρη Καθηγήτρια Βαρβάρα Μυλώνη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Πως η οργανωσιακή κουλτούρα επηρεάζει τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και την Απόδοση της εταιρείας. Σύγκριση Ελληνικού με Σκανδιναβικού μοντέλου διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού".
  6. Στις 16 Ιουλίου 2020 ο κος Παπαχαραλάμπους Νικόλαος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Παπαχαραλάμπους Νικόλαος , με επιβλέποντα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπαδημητρίου Δήμητρα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα. Μια Εμπειρική Μελέτη των Δράσεων, των Στρατηγικών και της Σύνδεσης με τη Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά".
  7. Στις 10 Απριλίου 2020 ο κος Μπακερτζής Ευστάθιος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Μπακερτζής Ευστάθιος , με επιβλέποντα την Επίκουρη Καθηγήτρια Βαρβάρα Μυλώνη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Η σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης, της εργασιακής δέσμευσης και της εργασιακής ικανοποίησης και η επίδραση της στην απόδοση του εργαζόμενου - ο κλάδος της Υγείας στην Ελλάδα".
  8. Στις 26 Μαρτίου 2020 η κα Γιάτσε Χριστιάνα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Γιάτσε Χριστιάνα , με επιβλέποντα τον Επικούρο Καθηγητή Αθανάσιο Τσαγκανό, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα, Φορολογική Συμμόρφωση: Εμπειρική Διερεύνηση σε Ευρωπαϊκές Κοινωνικές Επιχειρήσεις".
  9. Στις 28 Ιανουαρίου 2020 ο κος Κωνσταντάτος Χριστόφορος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Κωνσταντάτος Χριστόφορος , με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Αθανάσιο Τσαγκανό, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Essays on Measuring Systemic Risk - Δοκίμια στην Μέτρηση του Συστημικού Κινδύνου".
 • 2019
  1. Στις 29 Οκτωβρίου 2019 η κα Γεωργίου Δήμητρα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Γεωργίου Δήμητρα , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Ανδρουλάκη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Σύγχρονες ποσοτικές μέθοδοι για τη μελέτη της εντατικοποίησης, ικανοποίησης και εξουθένωσης των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης".
  2. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 ο κος Αραβανής Θεοφάνης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Αραβανής Θεοφάνης , με επιβλέποντες τους Καθηγητές Ιωάννη Σταματίου και Παύλο Πέππα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Relevance and Knowledge Dynamics for Intelligent Agents".
  3. Στις 17 Απριλίου 2019 η κα Σβίγγου Αργυρώ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Σβίγγου Αργυρώ , με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Αθανάσιο Τσαγκανό, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Η αποτίμηση του κρατικού χρέους στις αγορές ομολόγων: Η πραγματικότητα των Περιφερειών απέναντι στο όραμα της χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης στην Ευρωζώνη".
  4. Στις 15 Μαρτίου 2019 ο κος Δημητρόπουλος Βασίλειος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Δημητρόπουλος Βασίλειος , με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Αθανάσιο Τσαγκανό, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Forecasting the spreads of bond yields using the Credit Default Swaps during the financial crisis".
  5. Στις 1 Μαρτίου 2019 η κα Παντελή Αντιόπη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Παντελή Αντιόπη , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Βασίλειο Βουτσινά, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Εφαρμογή Τεχνικών Ομαδοποίησης στην επίλυση Μοντέλων Κάλυψης Ζήτησης".
 • 2018
  1. Στις 7 Νοεμβρίου 2018 ο κος Ιατρίδης Δημήτριος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Ιατρίδης Δημήτριος , με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Αθανάσιο Τσαγκανό, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Άμεση και Έμμεση διάχυση του συστηματικού κινδύνου στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα: Ευρήματα σε περιόδους κρίσης".
  2. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 ο κος Γκίλλας Κωνσταντίνος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Γκίλλας Κωνσταντίνος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Modeling extreme events in financial markets: theory and applications".
  3. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 ο κος Δασκαλόπουλος Ευάγγελος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Δασκαλόπουλος Ευάγγελος , με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Αθανάσιο Τσαγκανό, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ο ρόλος των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις".
  4. Στις 23 Μάϊου 2018 ο κος Ζησιμόπουλος Ιωάννης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Ζησιμόπουλος Ιωάννης , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Οικονομάκη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ταξική σύνθεση των συνδικάτων και προσδιοριστικοί παράγοντες της συνδικαλιστικής πυκνότητας στην Ελλάδα".
  5. Στις 14 Φεβρουαρίου 2018 η κα Τσορδιά Χαριτωμένη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Τσορδιά Χαριτωμένη , με επιβλέποντα την Επίκουρη Καθηγήτρια Παπαδημητρίου Δήμητρα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Η επίδραση της χορηγίας στη συμπεριφορά των φιλάθλων της υποστηριζόμενης και της αντίπαλης ομάδας".
  6. Στις 31 Ιανουαρίου 2018 η κα Παράσχη Παρασκευή ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Παράσχη Παρασκευή , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Αντώνιο Γεωργόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Airport Business Excellence: A holistic approach to performance management".
 • 2017
  1. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 ο κος Χαραμής Δημήτριος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Χαραμής Δημήτριος , με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Αθανάσιο Μπέλλα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Η Εφαρμογή και ο Έλεγχος των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ( IAS ) στα Πλαίσια της Επιχειρούμενης Ευρωπαϊκής Τυποποίησης σε Συνδυασμό με τα US GAAP".
  2. Στις 15 Ιουνίου 2017 ο κος Λουκόπουλος Παναγιώτης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Λουκόπουλος Παναγιώτης , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Studies on the Behavior and Implications of Corporate Profitability on Future Performance and Risk".
  3. Στις 31 Μάϊου 2017 ο κος Γιαννόπουλος Νικόλαος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Γιαννόπουλος Νικόλαος , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρέα Νεάρχου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση σε βιομηχανικά μοντέλα χρονικού προγραμματισμού με τη χρήση εξελικτικών αλγορίθμων".
  4. Στις 31 Μάϊου 2017 ο κος Πέττας Νικόλαος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Πέττας Νικόλαος , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Γιαννίκο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Data envelopment analysis models for performance measurement and management of public policy implementation: evidence from delivery of a social economic development program".
 • 2016
  1. Στις 13 Ιουλίου 2016 η κα Ζαχαρία Παρασκευή ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ζαχαρία Παρασκευή , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρέα Νεάρχου, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Εξισορρόπηση γραμμών συναρμολόγησης με πολλαπλούς αντικειμενικούς στόχους με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων".
  2. Στις 20 Απριλίου 2016 η κα Κασάπη Σοφία ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Κασάπη Σοφία , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Long-run Causal Effects of Public Investments: Economic Growth and the Provision of Schooling. Greece 1960-2015. A Parametric and Nonparametric Approach ".
  3. Στις 03 Φεβρουαρίου 2016 η κα Μπούρα Παναγιώτα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Μπούρα Παναγιώτα , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Αντώνιο Γεωργόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Η επίδραση των φορολογικών και άλλων δημοσιονομικών κινήτρων στις άμεσες ξένες επενδύσεις με έμφαση στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης".
 • 2015
  1. Στις 8 Ιουλίου 2015 ο κος Γιαννόπουλος Βασίλειος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Γιαννόπουλος Βασίλειος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Αντώνιο Γεωργόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Αξιολόγηση της επίδοσης του τραπεζικού μάνατζμεντ, μέσω της μέτρησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοδοτούμενων επιχειρήσεων ( SMES ) με χρήση μοντέλων credit scoring κατά τη διάρκεια της κρίσης".
  2. Στις 6 Μάϊου 2015 ο κος Ευγενίδης Αναστάσιος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Ευγενίδης Αναστάσιος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Studying the pass through of US monetary policy shocks in Europe and East Asia using s time varying FAVAR model. Is there evidence of changing transmission mechanism as a result of the recent financial crisis?".
 • 2014
  1. Στις 3 Δεκεμβρίου 2014 ο κος Καριοφύλλας Σπυρίδων ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Καριοφύλλας Σπυρίδων , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική: Τα φαινόμενα του συντηρητισμού και της αντιπροσώπευσης στο London Stock Exchange".
  2. Στις 03 Δεκεμβρίου 2014 η κα Μακρή Βασιλική ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Μακρή Βασιλική , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Αθανάσιο Μπέλλα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Η επίδραση των Λογιστικών και Μακροοικονομικών Παραγόντων στην Ποιότητα του Δανειακού Χαρτοφυλακίου των Τραπεζών σε Ευρωζώνη και Ελλάδα".
  3. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 η κα Κατσίμπρα Αγγελική ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Κατσίμπρα Αγγελική , με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Παντελή Πεχλιβανίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Αποτελεσματική Ηγεσία στις Κατώτερες & Μεσαίες Βαθμίδες Διοίκησης".
  4. Στις 22 Ιανουαρίου 2014 η κα Δεδέ Ανίλα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Δεδέ Ανίλα , με επιβλέποντα την Επίκουρη Καθηγήτρια Δέσποινα Καραγιάννη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Ανταγωνιστικότητα των διεθνών περιφερειακών προορισμών μέσα από την προοπτική της διαπολιτισμικής εμπειρίας" , "Competitiveness of international regional destinations through the intercultural-experience perspective".
 • 2013
  1. Στις 9 Ιουλίου 2013 ο κος Βογιατζής Ιωάννης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Βογιατζής Ιωάννης , με επιβλέποντα τον  Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια Αποτελεσματικότητας για τη περίπτωση της Υποχρεωτικής Εφεδρείας".
  2. Στις 22 Μάϊου 2013 ο κος Χριστακούδης Χρήστος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Χριστακούδης Χρήστος , με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Ανδρουλάκη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Παράγοντες που επηρεάζουν την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής με χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων εξέτασης".
  3. Στις 3 Απριλίου 2013 ο κος Μαμμάσης Κωνσταντίνος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Μαμμάσης Κωνσταντίνος , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Αναστασόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "The Role of Business Strategy, Organizational Capabilities and External Environment".
  4. Στις 13 Φεβρουαρίου 2013 η κα Γεωργή Χριστίνα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Γεωργή Χριστίνα , με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Παντελή Πεχλιβανίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Παράγοντες και στάσεις που επηρεάζουν τις μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις των εταιριών με τους πελάτες τους και την επιχειρηματική απόδοση. Ποσοτική εμπειρική μελέτη στο Επιχειρηματικό Δίκτυο του Φαρμακευτικού Κλάδου".
  5. Στις 13 Φεβρουαρίου 2013 η κα Κοντόγεωργα Γεωργία ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Κοντόγεωργα Γεωργία , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Αθανάσιο Μπέλλα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Ο εξωτερικός έλεγχος της Δημοσιονομικής Διαχείρισης στην Ελλάδα και η λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων".
 • 2012
  1. Στις 23 Οκτωβρίου 2012 ο κος Γεωργογιάννης Χρήστος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Γεωργογιάννης Χρήστος , με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Παντελή Πεχλιβανίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία: Προσδιοριστικοί Παράγοντες, Μέθοδοι, Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας".
  2. Στις 23 Οκτωβρίου 2012 ο κος Θανασάς Γεώργιος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Θανασάς Γεώργιος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Αθανάσιο Μπέλλα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Η δομή του κόστους των νοσοκομείων στην Ελλάδα: Η επίδραση του παράγοντα της εκπαίδευσης ( Teaching Impact Cost) στο κόστος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της Ελλάδας".
  3. Στις 23 Οκτωβρίου 2012 ο κος Μπαλαούρας Πέτρος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Μπαλαούρας Πέτρος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Συγκριτική ανάλυση ερευνών ικανοποίησης του ιατρικού και νοσηλευτικού δυναμικού στα δημόσια νοσοκομεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου".
  4. Στις 23 Οκτωβρίου 2012 ο κος Τοκάκης Βασίλειος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Τοκάκης Βασίλειος , με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Παντελή Πεχλιβανίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης: Προσδιοριστικοί παράγοντες, Τύποι, Μέθοδοι, Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας".
  5. Στις 22 Φεβρουαρίου 2012 η κα Γιαννούκου Ιωάννα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Γιαννούκου Ιωάννα , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Αναστασόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Στρατηγική Διοίκηση των Ξενοδοχειακών Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Περιβάλλον - Οργάνωση - Επιδόσεις ".
 • 2011
  1. Στις 15 Δεκεμβρίου 2011 ο κος Τσάμος Γεώργιος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Τσάμος Γεώργιος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεράσιμο Ζαχαράτο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Η Χωροχρονική Ανάλυση του Τουρισμού Δυναμικοτήτων του εργαλείου σχεδιασμού & πολιτικής, για την τουριστική Ανάπτυξη Νησιωτικών Προορισμού: η περίπτωση της νήσου Κεφαλονιάς  ".
  2. Στις 15 Δεκεμβρίου 2011 η κα Λισγάρα Ελένη ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Λισγάρα Ελένη , με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Ανδρουλάκη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Τεχνικές βελτιστοποίησης στην πρόβλεψη χρονοσειρών ".
  3. Στις 8 Νοεμβρίου 2011 η κα Χριστίδου Αγνή ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Χριστίδου Αγνή , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεράσιμο Ζαχαράτο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Η διαδικασία διαμόρφωσης ενιαίας τουριστικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση : η περίπτωση του Ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου ".
  4. Στις 29 Ιουλίου 2011 ο κος Αβραμόπουλος Αβραάμ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Αβραμόπουλος Αβραάμ , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεράσιμο Ζαχαράτο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Οι Στρατηγικές Ανάπτυξης & Επέκτασης των Αεροπορικών Εταιριών Χαμηλού Κόστους & ο Ελληνικός Τουρισμός".
  5. Στις 28 Ιουλίου 2011 ο κος Χατζημαρινάκης Σταύρος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Χατζημαρινάκης Σταύρος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεράσιμο Ζαχαράτο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Περιφερειακοί Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού. Γενική Θεωρία - Μεθοδολογία & Αναδιατάξεις : Η Ελληνική Περίπτωση".
  6. Στις 30 Ιουνίου 2011 ο κος Μαγουλιανίτης Γεώργιος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Μαγουλιανίτης Γεώργιος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Αριστοτέλη Κάντα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μορφές Ηγεσίας και Όραμα στην Ελληνική Αστυνομία".
  7. Στις 17 Μάϊου 2011 η κα Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα , με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Ανδρουλάκη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Η σχέση μεταξύ αντιλαμβανόμενης διαφθοράς, γραφειοκρατίας, εισοδήματος και Οικονομική Ανάπτυξης: Διερεύνηση σε 180 χώρες".
  8. Στις 17 Μάϊου 2011 ο κος Βαρούχας Γεώργιος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Βαρούχας Γεώργιος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ανάπτυξη Περιφερειακού Εμπορίου και Συνεργασίας Χωρών της Μεσογείου: Σύγκλιση Οικονομικής Μεγέθυνσης και Περιφερειακής Ολοκλήρωσης ".
  9. Στις 17 Μάϊου 2011 ο κος Φίλιππας Διονύσιος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Φίλιππας Διονύσιος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ένα Μαθηματικό Υπόδειγμα Χρηματοοικονομικής Καινοτομίας ( A Mathematical Model for Financial Innovation)".
  10. Στις 10 Φεβρουαρίου 2011 ο κος Αγγελόπουλος Ελευθέριος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Αγγελόπουλος Ελευθέριος , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αντώνιο Γεωργόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μέτρηση της οικονομικής επίδοσης του τραπεζικού υποκαταστήματος στο περιβάλλον της διοικητικής λογιστικής με βάση το υπολειμματικό εισόδημα και την περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων".
  11. Στις 10 Φεβρουαρίου 2011 ο κος Παπαδάτος Κωνσταντίνος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Παπαδάτος Κωνσταντίνος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Αθανάσιο Μπέλλα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Οι οικονομικές & οργανωτικές επιπτώσεις  απο την υποχρεωτική εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π) & των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ( Δ.Π.Χ.Π.) στην Ελληνική οικονομία".
 • 2010
  1. Στις 25 Μάϊου 2010 ο κος Γεωργίου Χρήστος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Γεωργίου Χρήστος , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Αναστασόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Προσαρμογές των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον".
  2. Στις 25 Μάϊου 2010 ο κος Φωτεινόπουλος Αναστάσιος  ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Φωτεινόπουλος Αναστάσιος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Παύλο Πέππα, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Αναπαράσταση Γνώσης : Επεκτάσεις στην αλλαγή πεποιθήσεων".
  3. Στις 26 Απριλίου 2010 ο κος Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεράσιμο Ζαχαράτο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού. Θεωρία και Πράξη ενός Εθνικολογιστικού Εργαλείου. Η Εμπειρική Περίπτωση του Γεωγραφικού Διαμερίσματος της Πελοποννήσου ( Νομοί : Αχαΐας , Ηλείας , Μεσσηνίας , Λακωνίας ,Αρκαδίας , Αργολίδος , Κορινθίας ".
 • 2009
  1. Στις 25 Νοεμβρίου 2009 ο κος Κοτσανίδης Ανδρέας ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Κοτσανίδης Ανδρέας, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεράσιμο Ζαχαράτο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Συγκριτική μελέτη της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού και του Τουρκικού Τουρισμού: 1953-2007".
  2. Στις 25 Νοεμβρίου 2009 ο κος Τατσιόπουλος Χρήστος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Τατσιόπουλος Χρήστος, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Βασίλειο Βουτσινά, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Ανίχνευση και εξόρυξη οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών από τα δεδομένα διαδικτύου με χρήση ευφυών μέσων (Intelligent Agents) και παρουσίαση αυτών των πληροφοριών στους χρήστες με χρήση κινητών συσκευών".
  3. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 ο κος Παπασταθόπουλος Αβρααμ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Παπασταθόπουλος Αβρααμ, με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Αναστασόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Στρατηγική Οργάνωσης και Διοίκησης των Νέων Τεχνολογιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις".
  4. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 ο κος Μαστρογιάννης Νικόλαος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Μαστρογιάννης Νικόλαος, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Γιαννίκο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υποστήριξης της Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα με την Χρήση Αρχών της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων".
  5. Στις 28 Απριλίου 2009 ο κος Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Χρήση Μεθόδων πολυπαραγοντικής ανάλυσης (multifactor) για τον καθορισμό του ρίσκου του επενδυτικού σε δάνεια χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών".
  6. Στις 28 Απριλίου 2009 ο κος Φάσσας Αθανάσιος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Φάσσας Αθανάσιος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Υποδείγματα Πρόβλεψης Μεταβλητότητας σε Χρηματοοικονομικές Αγορές : Μετοχές, Δικαιώματα Προαίρεσης, Νομίσματα".
  7. Στις 19 Ιανουαρίου 2009 ο κος Πομώνης Γεράσιμος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Πομώνης Γεράσιμος , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Διδακτικές Στρατηγικές Μαθήτυποι και Δεξιότητες Κριτικής Σκέψης στη διδασκαλία της Χρηματοοικονομικής : Προσέγγιση με την Quartile Regression".
  8. Στις 14 Ιανουαρίου 2009 η κα Βλάμη Αιμιλία ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Βλάμη Αιμιλία , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεράσιμο Ζαχαράτο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Η Χρηματοδότηση και Γεωγραφική Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού : Η περίπτωση της Ελληνικής Ξενοδοχίας 1950- 2005".
 • 2008
  1. Στις 9 Ιουλίου 2008 ο κος Λαλούντας Διονύσιος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Λαλούντας Διονύσιος , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αντώνιο Γεωργόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Επιβίωση επιχειρήσεων με την μεθοδολογία των υποδειγμάτων κινδύνου".
  2. Στις 4 Ιουνίου 2008 ο κος Καραμάνης Κωνσταντίνος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Καραμάνης Κωνσταντίνος , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αντώνιο Γεωργόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Διαδικασίες αποκρατικοποίησης και ιδιοκτησιακή και διοικητική αναδιοργάνωση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Επιπτώσεις στη δομή αγοράς , στην τιμολόγηση και στην απασχόληση των επιχειρήσεων".
  3. Στις 29 Ιανουαρίου 2008 η κα Ζούντα Στέλλα ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Ζούντα Στέλλα , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεράσιμο Ζαχαράτο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Λογιστική και Κοστολογική Οργάνωση των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των σύγχρονων μεταβολών της διοικητικής λογιστικής και της εισαγωγής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)".
  4. Στις 29 Ιανουαρίου 2008 ο κος Τσαγκανός Αθανάσιος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Τσαγκανός Αθανάσιος , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αντώνιο Γεωργόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Χαρακτηριστικά και πρόβλεψη επιχειρήσεων στόχων εξαγοράς - Συγκριτική ανάλυση και ανάπτυξη νέων οικονομετρικών υποδειγμάτων".
  5. Στις 9 Ιανουαρίου 2008 η κα Μούρτου Ευστρατία ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Μούρτου Ευστρατία , με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Παυλίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Η Τεχνολογική καινοτομία στην διαχείριση των ενδο-νοσοκομειακών διαδικασιών και η εφαρμογή της στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή".
 • 2007
  1. Στις 24 Οκτωβρίου 2007 η κα Nojoud Habash ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Nojoud Habash , με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνιο Γεωργόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Πολιτισμικά Πολιτικά και Οικονομικά Εμπόδια στην προσέλκυση άμεσων Ξένων Επενδύσεων στις Χώρες της Μέσης Ανατολής".
  2. Στις 3 Οκτωμβρίου 2007 ο κος Κουμανάκος Ευάγγελος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Κουμανάκος Ευάγγελος , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Χειρισμός των Δημοσιευμένων Κερδών από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις - Detecting Earnings Management by Greek Firms".
  3. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2007 η κα Κωστάκη Χαρά ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Η κα Κωστάκη Χαρά , με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Βασίλειο Βουτσινά , παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Μέθοδοι Εισαγωγής και Επίδραση των Νέων Τεχνολογιών και της Πληροφορικής σε Μονάδες Υγείας".
  4. Στις 5 Ιουνίου 2007 ο κος Μητρόπουλος Παναγιώτης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Μητρόπουλος Παναγιώτης , με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Γιαννίκο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Πολυκριτηριακή Ανάλυση στη Λήψη Αποφάσεων για τη Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων και την Κατανομή Πόρων".
  5. Στις 25 Απριλίου 2007 ο κος Zarour Abu Bashar ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Zarour Abu Bashar , με επιβλέποντα τον  Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Συριόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Αποτελεσματικότητα των Χρηματοοικονομικών Αγορών" (Η Αποτελεσματικότητα των Αραβικών Χρηματιστηριακών Αγορών : Σχέση και Διάδραση με τις Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες Κεφαλαιαγορές .
 • 2006
  1. Στις 12 Ιανουαρίου 2006 ο κος Κλήμης Βογιατζόγλου ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Κλήμης Βογιατζόγλου , με επιβλέποντα τον  Καθηγητή Δ. Σακκά, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Οικονομική Ολοκλήρωση και Δημοσιονομική Εναρμόνιση στην Ευρώπη : Επιπτώσεις στη Φορολογία Επιχειρήσεων, τον Τόπο Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και την Ελληνική Οικονομία".
 • 2005
  1. Στις 10 Μαρτίου 2005 ο κος Ηλίας Μακρής ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Ηλίας Μακρής , με επιβλέποντα τον  Καθηγητή Ν. Βερναρδάκη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Χρηματοδότηση Σχεδίων Ανάπτυξης Καινοτομίας Νέων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων από τον Ελληνικό Τραπεζικό Κλάδο".
 • 2002
  1. Στις 20 Δεκεμβρίου 2002 ο κος Απόστολος Ραφαηλίδης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος. Ο κος Απόστολος Ραφαηλίδης , με επιβλέποντα τον  Καθηγητή Ν. Βερναρδάκη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Τεχνολογική Μάθηση μέσα από συνεργασίες: μια εφαρμογή στην Ελληνική αμυντική βιομηχανία".