| + 30 2610 969974

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

 • 2020
  1. K. Gkillas, Katsiamba D., Konstantatos C. and A. Tsagkanos, “Asymmetries and volatility discontinuities in cryptocurrencies markets” 2020 Cryptocurrency Research Conference (14–15 September 2020, Virtual).
  2. Salatas I., Gkillas K., Peppas G., Tsagkanos A. “Capital structures of US market Firms and its determinants during different macroeconomic states and various leverage levels.” 2020 International Conference on Business and Economics of Hellenic Open University (26-27 June 2020, virtual).
  3. Tsagkanos, A., Gkillas, K., Konstantatos, C., Floros, C. “Minimize transmission of systemic banking risk through automatic short- term intervention mechanisms (intra-day circuit breaker). A study on the Greek banking system and capital controls” International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management (26-27 September 2020, Plovdiv Bulgaria and Virtual).
  4. Zacharatos T., Tsagkanos A. “Green Investments – Green State Bonds. Analysis of the financial performance of Green Bonds” 2020 International Conference on Business and Economics of Hellenic Open University (26-27 June 2020, virtual).
 • 2019
  1. Coukos Elder, E. & Myloni, B. (2019), The strategic thinking skills of aspiring business leaders in Greece: An exploratory study, Annual Conference of Athens Institute for Education and Research (ATINER) May 20-23, Athens, Greece.
  2. Dimitra Ap. Georgiou and George S. Androulakis, An examination of factors affecting cynicism as a factorial element of students’ burnout, in Proceedings of 11th International Conference ”The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing world” (EBEEC 2019), Bucharest, 10-12 May, Romania, 2019.
  3. Dimitra Ap. Georgiou and George S. Androulakis, Analysing factors affecting burnout in university students: the phenomenon of depersonalization, in Proceedings of 12th Annual Euromed Academy of Business Conference ”Business Management Theories and Practices in a Dynamic Competitive Environment” (EMAB 2019), Thessaloniki, 18-20 September, Greece, 2019.
  4. Dimitra Ap. Georgiou and George S. Androulakis, Examining the influence of emotional intelligence on students’ burnout, in Proceedings of 12th Annual Euromed Academy of Business Conference ”Business Management Theories and Practices in a Dynamic Competitive Environment” (EMAB 2019), Thessaloniki, 18-20 September, Greece, 2019.
  5. Dimitra Ap. Georgiou and George S. Androulakis, Studying the relationship between burnout and student life, in Proceedings of 11th International Conference ”The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing world” (EBEEC 2019), Bucharest, 10-12 May, Romania, 2019.
  6. Dimitra Ap. Georgiou, George E. Manoussakis, Ioannis Katsenos and George S. Androulakis, Measuring students’ emotional intelligence by applying item response theory, in Proceedings of 18th International Conference in Economy & Business, Burgas, 20-24 Augoust, Bulgaria, 2019.
  7. Dimitra Ap. Georgiou, Ioannis Katsenos and George S. Androulakis, Analysis of the factors affecting the ability of working with others as an element of students’ burnout, in Proceedings of 18th International Conference in Economy & Business, Burgas, 20-24 Augoust, Bulgaria, 2019.
  8. Dimitra Ap. Georgiou, Ioannis Katsenos and George S. Androulakis, Item response theory for the measurement of students’ burnout, in Proceedings of 11th International Conference ”The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing world” (EBEEC 2019), Bucharest, 10-12 May, Romania, 2019
  9. Dimitra Ap. Georgiou, Ioannis Katsenos and George S. Androulakis, The consideration of students as workers and the role of university department along with the year of study towards examination of students’ burnout, in Proceedings of 18th International Conference in Economy & Business, Burgas, 20-24 Augoust, Bulgaria, 2019.
  10. Dimitris G. Tsarmpopoulos, Athanasia N. Papanikolaou, Sotiris Kotsiantis, Theodoula N. Grapsa, George S. Androulakis, Performance Evaluation and Comparison of Multi-objective Optimization Algorithms, The 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications 15-17 July 2019 (IISA 2019), Patras, Greece.
  11. Dimitris Groumpos & George Economakis, “Foreign Direct Investments: A Theoretical Challenge for Marxist Economics”, Historical Materialism, Athens Conference, Panteion University, 2-5 May 2019.
  12. Ioannis Zisimopoulos, Kostas Fagogenis & George Economakis, “Decentralization of collective bargaining system in Greece: between dismantling, survival and restoration”, International Conference of Political Economy-ICOPEC, Istanbul, 25-28 June 2019.
  13. Ioannis Zisimopoulos, George Economakis & George Androulakis, “The class composition of trade union movement in Greece”, Historical Materialism, Athens Conference, Panteion University, 2-5 May 2019.
  14. Kakarougkas, C., Stavrinoudis, T. and Maroudas, L. (2019), “Weighting the ReSCulture Questionnaire: The impact οf Rewards Systems in Hotels’ Cultural Change Processes”, 6th International Conference of the International Association of Cultural and Digital Tourism (IACuDiT): «Cultural and Tourism Innovation: Integration and Digital Transition», 12-15 June, Athens.
  15. Karayanni, D.A. (2019). Exploring Greek Diaspora Entrepreneurs’ Characteristics in the Scope of the Mixed Embeddedness Paradigm: Mixed Mode Design Research, Nineteenth International Conference on Diversity in Organizations, Communities & Nations, University of Patras, Patras - Greece (5-7 June 2019).
  16. Karayanni, D.A. & Vemuri, S. (2019). Mixed Embeddedness and the Greek Diaspora Business Formations. 2nd International Conference on the Hellenic Diaspora, Charles Darwin University - Australia (June 2019).
  17. K. Giatse, Ε. Koumanakos, Tsagkanos A. “Bankruptcy prediction in social enterprises.” 18th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (13–14 December 2019, Athens).
  18. K. Gkillas, Konstantatos C., Tsagkanos A. and F. Longin “Extreme dependencies in European Banking sector” 10th National Conference of Financial Engineering and Banking Society (20-21 December 2019, Athens).
  19. K.Gkillas, F. Longin and A. Tsagkanos, “Asymmetric exceedance-time model: an optimal threshold approach based on extreme value theory” 18th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (13–14 December 2019, Athens).
  20. K. Vartholomatou, K. Pendaraki, A. Tsagkanos “The Economic Value of Memorandum: Lessons from Peripheral Countries of Eurozone.” 10th National Conference of Financial Engineering and Banking Society (20-21 December 2019, Athens).
  21. Mantzaris, K., & Myloni, B. (2019), “What HR professionals in Greece believe about the future of HRM”, International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University (ICBE HOU), 22-23 February, Athens, Greece.
  22. Myloni, B. & Papadionysiou, E. (2019), Organisational Performance and the Different Impact of National, Organisational Culture and Human Resource Management Practices: A Comparative Study Among Nordic Countries And Greece, 45th EIBA Annual Conference 2019, 13-15 December, Leeds, UK.
  23. Papadionysiou, E. & Myloni, B. (2019), The Different Impact Of National and Organisational Culture on HRM Practices: A Comparative Study Between Scandinavian Countries and Greece, British Academy of Management Conference (BAM), 3-5 September, Birmingham, UK.
  24. Theofanis Mavridakis, Dimitrios Dovas, Spiridoula Bravou, Androulakis George, An overview of the memorandum programmes for Greece, Proceedings of the 3rd International Conference on Quantitative, Social, Biomedical & Economic Issues 2019 (ICQSBEI 2019), May, Athens, Greece, 2019.
  25. Vortelinos D., Tsagkanos A., K. Gkillas and C. Floros “Realized volatility spillovers between US spot and futures during the ECB events” 18th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (13–14 December 2019, Athens).
  26. Vortelinos D., Tsagkanos A., K. Gkillas and C. Floros “Realized volatility spillovers between US spot and futures during the ECB events” 23th Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance (30 May-1June 2019, Rethymno).

 • 2018
  1. A.D. Avgerou, D. A. Karayanni, and Y.C. Stamatiou. mMarketing Opportunities for User Collaborative Environments in Smart Cities. In Digital Marketing and Consumer Engagement: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Publications, 2018.
  2. Aggelopoulos E., Iakovidou M., Lois P, Georgopoulos A. (2018). New Evidence on Bank Income Smoothing using Micro Data. Proceedings of the 17th Annual Conference of the Annual Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), University of Piraeus, Piraeus, Greece, 14-15 December 2018
  3. Aggelopoulos E., Kotsiantis S., Georgopoulos A (2019). Bank loan loss provisioning and earnings management from a new angle. Proceedings of the 42st Annual European Accounting Association (EAA) Congress, Paphos, Cyprus, 29 May – 31 May 2019.
  4. Anastasios Sgouras, George Manoussakis, George S. Androulakis, A Methodology of Periodization and Analysis of Time Series Variables: The Case of the Marxian Profit Rate of the European Union in the Period 1960-2016, 17ο Ετήσιο Συνέδριο Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδας, Αθήνα, 14-15 Δεκεμβρίου, 2018.
  5. Bakertzis, E. & Myloni, B. (2018), Does Work engagement and job satisfaction predict employees’ job performance in hospitals? 14th Biennial APF Conference, July 6-8, Athens, Greece.
  6. Bakertzis, E. & Myloni, B. (2018), What’s the role of Emotional Intelligence and Job Burnout on Employee’s Job Performance? International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University (ICBE HOU), May 11-12, Athens, Greece.
  7. Chaniotakis, I. & Myloni, B. (2018), Student retention as a bond between Learning Analytics and financial benefits and the case of the Business Administration course of Hellenic Open University, International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University (ICBE HOU), May 11-12, Athens, Greece.
  8. Dekoulou P., Trivellas P., Polychroniou P., Tokakis V. and Santouridis I. (2018), “Which Leadership roles modify employee perceptions of CSR activities? Job satisfaction implications in the case of the Tourism industry”, Twenty-first QMOD/ICQSS conference, 22-24 Αυγούστου, Κάρντιφ, Ηνωμένο Βασίλειο.
  9. Despina A. Karayanni and Efthimios Dragotis (2018), “Responsibilities and Ethics of the Greek Businesses on Tourism Industry. An Explanatory Quantitative Research”, ISCIMAT2018, INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRATEGIC INNOVATIVE MARKETING AND TOURISM, Athens, 17-20 October.
  10. Despina A. Karayanni, Siva Ram Vemuri, Vasilis Ieronymakis (2018), “Understanding Tourist Diaspora: An Interdisciplinary Mixed Mode Design Documenting Greek Tourist Diaspora”, ISCIMAT2018, INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRATEGIC INNOVATIVE MARKETING AND TOURISM, Athens, 17-20 October.
  11. George S. Androulakis, Eleni G. Lisgara, Exploiting the usage of the Lipschitz constant approximations as a financial crisis indicator, 4th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance, Thessaloniki, 2-3 April, Greece, 2018.
  12. Giannopoulos V, Charalampidis C, Aggelopoulos E, Georgopoulos A (2018). SMEs financing before and during the Financial Crisis: The case of Greece. Proceedings of the 17th Annual Conference of the Annual Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), University of Piraeus, Piraeus, Greece, 14-15 December 2018.
  13. Gkillas K. Peppas G. Tsagkanos A. Salatas I. “Capital structures of US market Firms and its determinants during different macroeconomic states and various leverage levels.” 9th National Conference of Financial Engineering and Banking Society (21-22 December 2018, Athens).
  14. Ioannis Zisimopoulos and George Economakis, “The Class Configuration of Wage Labour in Greece: Changes During the Recent Economic Crisis”. Conference of Political Economy 2018 (ICOPEC 2018), 10 Years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, held in Panteion University, from 6th till 9th of September 2018, Proceedings pp. 363-370.
  15. J. Delgrande and P. Peppas, “Incorporating Relevance in Epistemic States in Belief Revision”, Proceedings of the 16th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR2018), Tempe, USA, 2018.
  16. Kyriakaki, A., Maroudas, L., Charitopoulou G. and Iakovaki, H. (2018), “The impact of the refugees’ presence on the choice of destination and image thereof: An empirical analysis”, 2nd International Scientific Conference "In search of excellence in tourism, travel & hospitality management" 25-28 October, Rhodes.
  17. Mantzaris, K., & Myloni, B. (2018), Human Resources and Workplaces of Tomorrow. International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University (ICBE HOU), May 11-12, Athens, Greece.
  18. K. Giatse, A. Tsagkanos, E. Koumanakos “Estimating Social Impact of European Social Enterprises”17th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (14–15 December 2018, Piraeus)
  19. K. Giatse, A. Tsagkanos, E. Koumanakos “Financial performance of social enterprises: Empirical evidence from EU countries.” 7th Ioannina Meeting in Applied Economics and Finance (20-22 June 2018, Corfu)
  20. K. Gkillas, Konstantatos C. and A. Tsagkanos, “Instability dependencies under extreme events. Evidence from European Banking sector during the European sovereign debt crisis” 22th Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance (24–26 May 2018, Rethymno).
  21. Lampropoulos I, Aggelopoulos E. (2018). Performance Analysis of Supermarkets using Accounting Data: Literature Review, Identification of Research Gaps and a Proposed Methodological Framework. Proceedings of the 17th Annual Conference of the Annual Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), University of Piraeus, Piraeus, Greece, 14-15 December 2018.
  22. Maria Michopoulou and Ioannis Giannikos Cooperative Covering Location Problems: Exact and Heuristic Approaches, Proceedings of the XXIV EURO Working Group on Locational Analysis Meeting, Edinburgh, 2018.
  23. Maria Spyrou, Andreas Dardamanelis, George Economakis and Dimitris Groumpos, “Foreign Direct Investment in Manufacturing and Foreign Trade in the Era of European Integration: The Case of Germany, Poland and Greece”. Conference of Political Economy 2018 (ICOPEC 2018),10 Years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, held in Panteion University, from 6th till 9th of September 2018.
  24. Papadionysiou, E. & Myloni, B. (2018), A theoretical framework for studying Human Resource Management fit with environmental antecedents and company performance, International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University, (ICBE HOU), May 11-12, Athens, Greece.
  25. Papadionysiou, E. & Myloni, B. (2018), Choosing the appropriate model of macro/micro environment fit to human resource management practices for best performance, 14th Biennial APF Conference, July 6-8, Athens, Greece.
  26. P. Peppas and M-A Williams, “Parametrised Difference Revision”, Proceedings of the 16th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR2018), Tempe, USA, 2018.
  27. Sotiropoulou, A., Papadimitriou, D. and Maroudas, L. (2018), “The profile of social entrepreneurs in Greece: Evidence from social cooperatives’ members”, 3rd International Conference of Development and Economy, (ICODECON), 3-6 May, Kalamata.
  28. T. Aravanis, P. Peppas, and M-A Williams, “Iterated belief revision and Dalal’s operator”, Proceedings of the 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2018), Patras, Greece, July 9 - 12, 2018.
  29. Κ. Γαβριήλ και Ι. Γιαννίκος, «Μελέτη ορθολογικής κατανομής σε τμήματα και σχολεία καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 2018.
  30. Κάτσενος Ιωάννης, Σγούρας Αναστάσιος, Ανδρουλάκης Γεώργιος, Χρήση της θεωρίας ανάλυσης λανθάνοντων χαρακτηριστικών στην ανάλυση μετοχών, 17ο Ετήσιο Συνέδριο Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδας, Αθήνα, 14-15 Δεκεμβρίου, 2018.
  31. Κουρτεσοπούλου Ά., Ανδρουλάκης Γ. Σ., Νικολακάκου Χ., Γράψα Θ., Πολυμενέας Γ., Διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της κλίμακας ηγεσίας και ομαδικού πνεύματος μέσω της θεωρίας απόκρισης ερωτήματος, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Πάτρα, 16-18 Νοεμβρίου, p. 71-74, 2018.
  32. Νίκας Ι., Καρολίδης Γ., Ανδρουλάκης Γ., Άριστοι συνδυασμοί παικτών σε μία ομάδα καλαθοσφαίρισης, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής, Πάτρα, 16-18 Νοεμβρίου, p. 78-82, 2018.
  33. Νίκας Ι., Κάτσενος Ι., Ανδρουλάκης Γ.Σ., Χρήση της θεωρίας απόκρισης ερωτήματος στην αξιολόγηση της απόδοσης των παικτών ομάδων καλαθοσφαίρισης, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής, Πάτρα, 16-18 Νοεμβρίου, p. 75-77, 2018.
 • 2017
  1. Aggelopoulos E., Giannopoulos V., Georgopoulos A. (2017). Characteristics of Non-Performing Small Business Loans and Comparative Analysis of Credit Scoring Models: Evidence from the Crisis Greek Economy". Proceedings of the Spring 2017 Conference of the Multinational Finance Society, Cyprus University of Technology, Lemesos, Cyprus, April 7-9, 2017. 
  2. Aggelopoulos E., Giannopoulos V., Georgopoulos A. (2017). Income Smoothing through Loan Loss Impairments over the Business Cycle: The Case of bank Business Units in Greece. Proceedings of the 16th Annual Conference of the Annual Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), University of Athens, Athens, Greece, 15-16 December 2017. 
  3. Dimitris Groumpos and George Economakis, “Re-approaching FDIs through the eyes of Political Economy”. Research paper presented by Dimitris Groumpos in the 8th annual conference The Political Economy of Inequalities and Instabilities in the 21st Century, organized by the International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE) as a part of the panel World Economy III. Drivers of divergence and cooperation in the world economy, Berlin School of Economics and Law (IPE), hosted by the latter, 13-15 September 2017. 
  4. Giannopoulos V., Aggelopoulos E., and A. Georgopoulos (2017). Characteristics of Non-Performing Small Business Loans and Comparative Analysis of Credit Scoring Models: Evidence from the Crisis Greek Economy". Proceedings of the Spring 2017 Conference of the Multinational Finance Society, Cyprus University of Technology, Lemesos, Cyprus, April 7-9, 2017. 
  5. Ioannis Zisimopoulos, George Karolidis, George Androulakis and George Economakis, “Union membership in Greece: the impact of personal characteristics and structural factors”. Industrial Relations in Europe Conference (IREC) 2017, Industrial Relations in Europe Conference: Between Core and Peripheries, Warsaw, Poland, 7-8 September 2017. 
  6. K. Vartholomatou, K. Pendaraki, A. Tsagkanos “Corporate Bonds and Exchange Rate: Evidence from different economic levels” 16th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (15–16 December 2017, Athens).
  7. Kalliopi Kasapi, Andriana Lampou, George Economakis, George Androulakis and Ioannis Zisimopoulos, “The impact of macroeconomic factors on FDI attractiveness: Romania, Slovakia and Greece in comparison”. Measuring Development in Turbulent Times international conference, organized by the Secretariat-General of the Government (SGG) / Center for Analysis and Strategy and National University of Political Studies and Public Administration (SNSPA) together with GlobalStat, Bucharest, November 28-29, 2017.
  8. Koutoulas, D. and Kourtesi, A. (2017). Analyzing the Offerings of Greek Hotel Spas. Proceedings of the 5th Aegean University Tourism Conference and 13th IMIC Conference “Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations", Santorini, Greece, 19-21 October 2017.
  9. Koutoulas, D., Loupi, V. and Zannettou, I. (2017). A critical content analysis of the tourist logos used by Greek destination marketing organizations. Proceedings of the 2nd Panhellenic Place Marketing and Place Branding Conference organized by the University of Thessaly, Larissa, Greece, 30 March-2 April 2017.
  10. R. Billingsley, J. Billingsley, P. Gärdenfors, P. Peppas, H. Prade, D. Skillicorn, M.-A. Williams, "The Altruistic Robot: Do What I Want, Not Just What I Say”, Proceedings of the International Conference on Scalable Uncertainty Management, Springer, pp. 149-162, Granada, 2017.
  11. Stavrinoudis, T., Maroudas, L. and Samara, S. (2017), “The empowerment of human resources in the hospitality industry: An empirical research from Greece”, 5th University of the Aegean Tοurism Conference & 13th IMIC Conference: “Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations”, 19-21 October, Santorini.
  12. T. Aravanis and P. Peppas, "Belief Revision in Answer Set Programming”, 21st Panhellenic Conference on Informatics, Larisa, 2017.
  13. T. Aravanis, and P. Peppas “Six Degrees of Separation in Answer Set Programming”, 11th Panhellenic Logic Symposium (PLS11), Delphi, 2017.
  14. T. Aravanis, P. Peppas, and M.-A. Williams, “Epistemic Entrenchment Characterization of Parameterized Difference Revision Operators”, 11th Panhellenic Logic Symposium (PLS11), Delphi, 2017.
  15. T. Aravanis, P. Peppas, and M.-A. Williams, “Epistemic Entrenchment Characterization of Parikh’s Axiom”, Proceedings of the 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI’17), Melbourne, 2017.
  16. Trivellas P., Rafailidis A., Polychroniou P. and Dekoulou P. (2017), “Corporate social responsibility (CSR) and its internal consequences on job performance. The influence of corporate ethical values”, Twentieth QMOD/ICQSS conference, 5-7 Αυγούστου, Χέλσινγκορ, Δανία.
  17. Tsordia, Ch., Papadimitriou, D., Apostolopoulou, A. (2017). The role of brand personality in building brand equity in a sport sponsorship context. Paper presented 17th Conference of European Academy of Management (EURAM). 21-24 June 2017, Glasgow. Selected as Best Paper Runner-Up EURAM 2017 “Managing Sport” Strategic Interest Group Sponsored by Emerald Publishing.
  18. Vasilagos T., Polychroniou P., Maroudas L. (2017) “Relationship Between Supervisor’s Emotional Intelligence and Transformational Leadership in Hotel Organizations”. In: Kavoura A., Sakas D., Tomaras P. (eds.), Strategic Innovative Marketing. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, pp. 91-95.
  19. Vasileios Vlachos, Yannis C. Stamatiou, Adelina Madhja, Sotiris E. Nikoletseas: Privacy Flag: A crowdsourcing platform for reporting and managing privacy and security risks. PCI 2017: 27:1-27:4.
  20. Vemuri S. Ram, Karayanni A. Despina, Ieronymakis Vasilis (2017), “Role of Greek Diasporas in the Economic Recovery of Greece, MDE2017 The 3rd International Conference on Migration and Diaspora Entrepreneurship, 30 Nov – 01 Dec 2017, Bremen, Germany.
  21. Vortelinos D., Tsagkanos A. and K. Gkillas  “Integration, contagion and risk contagion in financial crises: Evidence  from international stock markets” Annual Conference of European Financial Management Association (28 June-1 July 2017, Athens).

    

 • 2016
  1. A. Evgenidis and A. Tsagkanos “Financial factors and macroeconomic dynamics: Asymmetric effects in the international transmission of financial stress”. Annual Conference of International Finance and Banking Society (1-3 June 2016, Barcelona, Spain) and 2017 Annual Conference of American Economic Association (6-8 January 2017, Chicago, USA).
  2. A. Tsagkanos, A. Evgenidis and K. Vartholomatou “Financial and Monetary Stability across Euro-zone and BRICS: An Exogenous Threshold VAR Approach”. 6th Ioannina Meeting in Applied Economics and Finance (29-1 July 2016, Corfu).
  3. A. Tsagkanos, G. Golfis and V. Filios “Banking and Financial Destabilization” 15th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (16–17 December 2016, Thessaloniki).
  4. Aggelopoulos E., and A. Georgopoulos (2016). “Problem loans and cost efficiency during crisis years”, Proceedings of the Spring 2016 Conference of the Multinational Finance Society, 22 - 24 Arpil, Lemesos, Cyprus.
  5. Artemis D. Avgerou, Panayotis E. Nastou, Yannis C. Stamatiou: Innovative Applications and Services Based on Privacy Enhanced Distributed Computations on IoT Devices. CBI (2) 2016: 20-25
  6. Christos Makris, Konstantinos Patikas, Yannis C. Stamatiou: Increasing Trust Towards eCommerce: - Privacy Enhancing Technologies Against Price Discrimination. WEBIST (1) 2016: 25-31.
  7. Georgopoulos Α., and Boura P. (2016), «The impact of tax incentives on FDI in the EU with emphasis on the degree of European Integration», (in Greek) 15thHFAACongress, 16-17 Dec., Thessaloniki.
  8. Giannoulakis, Chys., Papadimitriou D., Alexandris K. (2016). Implications of austerity measures on national sport federations: Evidence from Greece. Paper presented at the 24th European Sport Management Association International Conference, Warsaw, September 7-10, Poland.
  9. K. Giatse, A. Tsagkanos, E. Koumanakos “Asymmetric effects on the development of social enterprises. Factors and effects”15th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (16–17 December 2016, Thessaloniki).
  10. K. Gkillas, Konstantatos C. and A. Tsagkanos, “Instability spillovers under extreme events. Evidence from Emerging Markets” 15th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (16–17 December 2016, Thessaloniki).
  11. Kouremenos, A., Livas, C. & Tsogas, M. (2016). Advertising Messages Before and During the Economic Recession in Greece. Proceedings of the Global Marketing Conference in Hong Kong, China. http://dx.doi.org/10.15444/GMC2016.12.02.05.
  12. Kyriakidou, O. and Maroudas, L. (2016), “Worker cooperatives and processes of participation”, 32nd EGOS Colloquium: “Organizing in the Shadow of Power”, Online Proceedings, July 07-09, Naples.
  13. P. Peppas, and M.-A. Williams, “Kinetic Consistency and Relevance in Belief Revision", Proceedings of the 15th European Conference on Logics in Artificial Intelligence (JELIA-2016), Larnaca, Cyprus, November 2016.
  14. Papadimitriou D., Apostolopoulou, A. (2016). Product meanings as drivers of sport consumer behavior: Evidence from the Greek sport industry. Paper presented at the 24th European Sport Management Association International Conference, Warsaw, September 7-10, Poland.
  15. Pene G. B., Papadimitriou D., & Harris, G. (2016). “Rio 216” Olympic Games: Goals and Motivation of the National Official Sponsors and Supporters. Paper presented at the 8th International Sport Business Symposium, Rio De Janeiro, August 16th, Brazil.
  16. Rafailidis A., Trivellas P. and Polychroniou P. (2016), “The mediating role of quality on the relationship between organizational culture ambidexterity and innovation performance”, Proceedings of the nineteenth QMOD/ICQSS conference, 21-23 September 2016, Rome, Italy.
  17. Tsordia, Ch., Papadimitriou D., (2016). Purchase behavior and attitudes towards the sponsor’s product of the rival team. Paper presented at the 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues, Herackleion, Crete, June 22-24. Greece.
  18. Tsordia, Ch., Papadimitriou, D. (2016). Purchase behavior and attitudes towards the sponsor's product of the rival team. Paper presented at the 24th European Association for Sport Management (EASM) International Conference, 7-10 September 2016, Warsaw, Poland.
  19. Vasilagos T., Polychroniou P. and Maroudas L. (2016), “Relationship between Supervisor’s Emotional Intelligence and Transformational Leadership in Hotel Organizations”, Proceedings of the fifth ICSIM, Symposium on Management Challenges: Crisis Kills or Links?, 23-26 September 2016, Athens, Greece.
 • 2015
  1. A.D. Avgerou and Y.C. Stamatiou. Privacy Awareness Diffusion in Social Networks. IEEE Security & Privacy Journal, vol.13, no. 6, pp. 44-50, Nov.-Dec. 2015. Also posted at http://stc-social-networking.ieee.net/featured-articles, at the site of the Special Technical Community (STC) on Social Networking, as a featured article for December 2015, selected by the editorial board as “interesting and promising” (as stated at the site) article.
  2. Aggelopoulos E., Georgopoulos A., and V.Giannopoulos (2015). “Loan loss impairments and profit analysis of Greek banks: New credit policy aspects using bootstrap DEA”, 14thHFAA Congress, Athens, December 18-19.
  3. Anagnostopoulos, Ch., Winard M. ., Papadimitriou D., (2015). Passion at Work: Evidence from Team Sport Organizations. Paper presented at the North American Society for Sport Management International Conference, Ottawa, June 2-6, Canada.
  4. Apostolopoulou A., Papadimitriou D., Kaplanidou K., Clark J., (2015). Beyond fan identification: Hierarchical effects of product meanings on the consumption of team licensed products. Paper presented at the North American Society for Sport Management International Conference, Ottawa, June 2-6, Canada.
  5. Despina Karayanni, Christos Kapogiannopoulos & Christos Katris (2015), “How the kind of wallpost content influences the engagement of fans: The case of automobile and motorcycle brand pages”, International Conference on Communication and Management, ICCM2015 30 March – 1 April, Athens, Greece.
  6. I. Giannikos and A. Nearchou, “The Multi Shift Coverage Facility Location Problem”, Proceedings of the 22nd Meeting of EURO Working Group in Location Analysis, Budapest, Hungary, 2015.
  7. John Milios and George Economakis, “The working class and the middle classes: Allies in a common anti-neoliberal strategy?”. Paper presented at the Seminar: Class, Class Theory, Class Struggle, organized by the Centre for Labour Studies (CRS), Zagreb, 16-17 October 2015.
  8. Karayanni, Koutsogiannopoulou, Ntavari, Ntavari (2015), "Determining Antecedents and Consequences of the Greek Diaspora Networking" The Diaspora & Business Project: 1st Global Meeting, 15-16 July, /, Mansfield College, Oxford, United Kingdom.
  9. Nearchou Andreas and Giannikos Ioannis, "The Multi Shift Coverage Facility Location Problem", XXII EURO Working Group on Locational Analysis Meeting 2015.
  10. Panas G. & Karayanni, D. (2015), “Service Quality in Cross Border Reproductive Care (Reproductive Tourism) in Greece: Private Sector” ICOT2015, Middlesex University London, 24-27 June.
  11. Rafailidis A., Trivellas P. and Polychroniou P. (2016) “The mediating role of quality on the relationship between organizational culture ambidexterity and innovation performance”, Nineteenth QMOD/ICQSS conference, Competitive Paper, 21-23 Σεπτεμβρίου, Ρώμη, Ιταλία.
  12. Rizopoulos, Y., Maroudas, L. (2015), “Extended governance for cooperatives?”, 27th Annual EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy) Conference: «A New Role for the Financial System», Online Proceedings, Università di Genova, 17-19 Septembre, Genova.
  13. Tsordia, Ch., Papadimitriou D. (2015). The role of theory of planned behavior in entrepreneurial intention of Greek business students”. Paper presented in Joint International Conference of Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) and Technology, Innovation and Industrial Management (TIIM), Bari, May 27-30, Italy.
  14. Vasilagos T., Polychroniou P. and Maroudas L. (2016) “Relationship between Supervisor’s Emotional Intelligence and Transformational Leadership in Hotel Organizations”,Fifth ICSIM, Symposium on Management Challenges: Crisis Kills or Links, 23-26 Σεπτεμβρίου, Aθήνα, Ελλάδα.
  15. Vemuri, S. Karayanni, D. Kyprianou G. and Ieronymakis V, (2015), “Greek Diaspora and Economic Recovery”, I.CO.D.ECON. 2015, 1st International Conference of Development and Economy, Kalamata, Greece, 2 - 4 October.
  16. Ανδρή, Μ., Κυριακίδου, Ο., Μαρούδας, Λ. (2015), «Μεταρρύθμιση δημόσιων νοσοκομείων: ιατρική εργασία και φακελάκι», 6ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων: «Προκλήσεις και Δυσχέρειες Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, Σήμερα», Καλαμάτα, 15-17 Οκτωβρίου.
 • 2014
  1. C. Makris, Y. Plegas, Y.C. Stamatiou, E.C. Stavropoulos, A.K. Tsakalidis. Reducing Redundant Information in Search Results Employing Approximation Algorithms. Proc. 25th International Conference (DEXA 2014), pp. 240-247, Springer Verlag.
  2. E. Daskalopoulos, A. Tsagkanos and C. Siriopoulos “The Effects of IFRS adoption on Foreign Direct Investment”. 5th National Conference of Financial Engineering and Banking Society (19-20 December 2014, Athens).
  3. Kaplanidou K. Papadimitriou D., & Apostolopoulou A. (2014) Runners’ Personality Traits Influence on Event and Destination-related Outcomes. Paper presented at the International Conference of the Sport Marketing Association, Philadelphia, October 22-24, USA..
  4. Karayanni D. Tsakonas I., Kounavis D. (2014), “An exploratory quantitative research examining gender influences upon transactional, transformational and relationship based leadership, in the context of B-to-B companies”, Industrial Marketing and Purchasing Group Conference, Bordeaux, Sept. 2-6, KEDGE Business School, Bordeaux Campus, France.
  5. Livas, C., Tsogas, M. & Lionis, I. (2014). Message Strategies of Award-Winning Marketing Communications in Europe. Proceedings of the 43rd European Marketing Academy Conference in Valencia, Spain.
  6. P. Mitropoulos, I. Mitropoulos and I.Giannikos, “Stochastic location allocation modeling for primary health care facility network design”, Proceedings of XIII ISOLDE Symposium – Naples/Capri (Italy) 2014
  7. P. Spirakis and Y.C. Stamatiou. A user-centric, privacy respecting perspective for studying and managing the “Digital-Self”. 9th International IFIP Summer School on Privacy and Identity Management for the Future Internet in the Age of Globalisation. Springer-Verlag, 2014.
  8. Papadimitriou, D., Kaplanidou K., & Papacharalabous N. (2014). The role of sport event “consumer” types in determining sponsorship effectiveness. Paper presented at the International Service Research Conference AMA SERVSIC, Thessaloniki, June 13-15, Greece.
  9. Tsagkanos G. A. and C. Siriopoulos “FDI and Stock Market Development: Evidence from Greece, a ‘new’ emerging market.” 13th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (12–13 December 2014, Volos)
  10. Y.C. Stamatiou. Privacy Attribute Based Credentials (Privacy-ABCs): advancing privacy-preserving e-participation in the education sector. Proceedings of the 8th International IFIP Summer School on Privacy and Identity Management for Emerging Services and Technologies, pp. 64-76, Springer Verlag, 2014.
  11. Z. Benenson, A. Girard, I. Krontiris, V. Liagkou, K. Rannenberg, and Y. Stamatiou. User Acceptance of Privacy-ABCs: An Exploratory Study. Accepted at 16th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI 2014). Proceedings expected in 2014 by Springer Verlag.
  12. Γιάννης Ζησιμόπουλος, Γιώργος Καρολίδης, Γιώργος Ανδρουλάκης και Γιώργος Οικονομάκης, «Συμμετοχή στα συνδικάτα και δομικοί προσδιοριστικοί παράγοντες την περίοδο της κρίσης: μια εμπειρική διερεύνηση», 3o Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρίας Πολιτικής Οικονομίας, Πάτρα 14-15 Ιανουαρίου 2014.
  13. Καραγιάννη Δέσποινα, Ντάβαρη Αθηνά και Ντάρλας Γεράσιμος, (2014), «Οι στρατηγικές χρήσης των ΜΚΔ από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά των επιχειρήσεων (b-to-b) και η επίδραση στην απόδοσή τους » 11 Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Αθήνα, ΟΠΑ.
  14. Μαρούδας, Λ., Ριζόπουλος Γ. (2014), «Προϋποθέσεις ακύρωσης του “σιδηρού νόμου της ολιγαρχίας” στους εργατικούς συνεταιρισμούς», 3ο Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας: «Η Ελληνική Οικονομία και η Πολιτική των Μνημονίων: Κατάσταση και Προοπτικές», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 14-15 Ιανουαρίου.
 • 2013
  1. “A Robust Pricing of a Specific US Structured Bond with Coupon”, A. Evgenidis, C. Siriopoulos, 12th Annual HFAA, University of Macedonia, Thessaloniki, December 2013.
  2. “Deferred Tax Positions under the Prism of Financial Crisis and the Effects of a Corporate Tax Reform Evangelos”, E. Hytis, E. Koumanakos, C. Siriopoulos, 12th Annual HFAA, University of Macedonia, Thessaloniki, December 2013.
  3. “Long Range Dependence in World Stock Markets: New Evidence”, M. Skaperda, C. Siriopoulos, T. Bountis, 12th Annual HFAA, University of Macedonia, Thessaloniki, December 2013.
  4. “Reexamining the Effect of Macroeconomic Variables in the Yield Curve: A Modified Affine Multifactor Approach”, C. Siriopoulos, A. Evgenidis, 12th Annual HFAA, University of Macedonia, Thessaloniki, December 2013.
  5. “The Stock Markets – Effective Exchange Rates Co-Movement in Selected European Countries: A Non-Linear Cointegration Approach”, Ch. Kollias, S. Papadamou, and C. Siriopoulos, 12th Annual HFAA, University of Macedonia, Thessaloniki, December 2013.
  6. Apostolopoulou, A., Papadimitriou, D., & Perricone, D. (2013, September 12-15). Determinants of value of sport licensed products and effect on consumer behavior. Paper presented at the 21st Congress of the European Association for Sport Management. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.
  7. George Economakis, Valeriu Frunzaru and Ioannis Zisimopoulos, “The impact of economic crisis in the Industrial Relations of Greece and Romania: a comparative study”. Paper accepted for the Industrial Relations in Europe Conference (IREC) 2013, Labour relations still in crisis: bargaining, politics, institutions, and labour relations in Europe, Bucharest, September 12-14, 2013
  8. George Papalexiou and George Economakis, “External diseconomies, Neoclassical and Marxist analysis: a vision”. POSTER presentation in 10th International Conference of the European Society for Ecological Economics (ESEE), Ecological Economics and Institutional Dynamics, Lille, June 17-21, 2013.
  9. I.,Giannikos, P. Mitropoulos and I. Mitropoulos, "Consolidation of Services in the Health Sector using DEA and Location-Allocation Modelling", Proceedings of the 20th Meeting of the EURO Working Group on Locational Analysis, Nantes, November, 2011.
  10. Ioannis Zisimopoulos, George Karolidis, George Androulakis and George Economakis, “Union membership in times of crisis: evidence from Greece”. Paper accepted for the Industrial Relations in Europe Conference (IREC) 2013, Labour relations still in crisis: bargaining, politics, institutions, and labour relations in Europe, Bucharest, September 12-14, 2013.
  11. J. Delgrande, P. Peppas, and S. Woltran “AGM-style Belief Revision of Logic Programs under Answer Set Semantics”, Proceedings of the 12th International Conference on Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning (LPNMR 2013), Corunna, Spain, 2013.
  12. Karayanni, D.A. & Koutsogiannopoulou N. (2013) “Modelling Civic Socialization and Purchasing Intentions in the Context of Social Media and Blogs”, Marketing Science Conference, July, Istanbul.
  13. Karayanni, D.A. & Tsouris J. (2013) “The customer retention approach: An explanatory research from theory to practice”, 75th International Atlantic Economic Conference, Vienna, 3-6 April.
  14. Koutoulas, D. and Markantonatos, P. (2013). Applying the Gastronomic Tourism Portfolio Model to Crete. Proceedings of the 5th International Scientific Conference organized by the University of the Aegean, Rhodes Island, Greece, 30 May – 2 June 2013.
  15. Livas, C., Kouremenos, A., Tsogas, M. & Papastathopoulou, P. (2013). Changing Economic Conditions and Advertising Message Adaptation. Proceedings of the 4th European Marketing Academy Regional Conference in Saint Petersburg, Russia.
  16. Maroudas, L., Rizopoulos, Y. (2013), “Coopératives de production: la thèse de la “dégénérescence” revisitée”, Online Proceedings, Colloque Manucoop, Université Paris-Diderot, Ladyss, Coopaname, 8-9 Décembre, Paris.
  17. Maroudas, L., Silignaki, D., Stavrinoudis Th. and Theofanidis, F. (2013), "Factors influencing education, training and development in the Greek hospitality industry. A case study", 5th international scientific conference in Tourism Trends and Advances in the 21st century, May 30th - June 2nd, Rhodes, Greece.
  18. Maroudas, L., Silignaki, D., Stavrinoudis Th. and Theofanidis, F. (2013), "Factors influencing education, training and development in the Greek hospitality industry. A case study", 5th International Scientific Conference in Tourism Trends and Advances in the 21st Century, Online Proceedings, May 30th - June 2nd, Rhodes, Greece.
  19. Maroudas, L., Theofanides, F. and Giannopoulou A. (2013), "Evaluating the Service Quality of Greek Academic Libraries" 3rd International Conference: Quantitative and qualitative methodologies in the economic and administrative sciences, Athens, May 23-24, 2013.
  20. Maroudas, L., Theofanides, F. and Giannopoulou A. (2013), "Evaluating the Service Quality of Greek Academic Libraries" in C. Frangos (ed.), Proceedings of 3rd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, Athens, p.p. 282-288.
  21. Panayotis E. Nastou, Paul Spirakis, Yannis Stamatiou and Christina Vichou. Agent Agreement Protocols based on Golay Error-Correcting Code. In Proc. 4th IEEE International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2013). IEEE, pp. 1-6, 2013.
  22. Theofanides F. and Karagiannopoulou A. (2013), "Exploring the touristic image of Greece", 3rd International Conference on Tourism and Hospitality Management, Dratte, 27-29 June, Athens, Greece.
  23. Theofanides, F. and Yannopoulou, N. (2013), "Consumer Generated advertisements and how they affect brand attitude and buying intention", 42nd EMAC Annual Conference, Istanbul, Turkey, June 4-7, 2013 (Poster).
  24. Theofanides, F. and Yannopoulou, N. (2013), "How Positive and Negative Consumer Generated Advertising Messages Affect Brand Attitude and Buying Intention", International Conference on Research in Advertising (ICORIA), June 27-29, Zagreb, Croatia.
  25. Tokakis V. and Polychroniou P. (2013). “Handling Conflicts in Public Sector during a Crisis: The impact on Crisis Management Team Effectiveness”, Cyprus Safety Platform Symposium in Man-Made Catastrophes, 30 Ιανουαρίου, Λευκωσία, Κύπρος.
  26. Tsagkanos G. A. “Financial Markets, Industrial Production and Asymmetric Price Transmission in North and South of Euro-zone” 12th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (13–14 December 2013, Thessaloniki).
  27. Yannis C. Stamatiou, “Privacy Respecting ICT Innovations in Education: Electronic Course Evaluations in Higher Education and Beyond”. Privacy and Identity Management for Emerging Services and Technologies, Springer-Verlag, 64-76, 2013.
  28. Ανδρουλάκης, Γ., Μαρούδας, Λ. και Στογιαννίδου, Μ. (2013), «Οι επιδράσεις των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στις γυναικείες ακαδημαϊκές σταδιοδρομίες», 5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων: «Αναδιοργάνωση της Διοίκησης και του Κράτους στη μετά το ‘μνημόνιο’ εποχή», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 28-30 Νοεμβρίου.
  29. Γιώργος Οικονομάκης, Γιώργος Ανδρουλάκης και Μαρία Μαρκάκη, «Κερδοφορία και κρίση στην ελληνική οικονομία (1960-2012). Εισήγηση στην ημερίδα του Τμήματος Πολιτικής Οικονομίας του Ομίλου Μαρξιστικών Ερευνών (ΟΜΕ), Η καπιταλιστική κρίση, ο ελληνικός καπιταλισμός και η Αριστερά (Ακροατήριο – Auditorium), Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013.
  30. Μ. Σκαπέρδα, Ι. Γιαννίκος, Κ. Συριόπουλος, "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ", Πρακτικά 3ο Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Οικονομικής, Βόλος 2013.
 • 2012
  1. “Using Clustering Heuristics to Solve a Family of Demand Covering Models”, presented at EURO XXVI (26th European Conference on Operational Research), Vilnius, July 2012.
  2. C. Siriopoulos. Buying Habits for Alcoholic Drinks: A Greek Market Research”, Enometrics XIX, Applied Econometrics Association, Ecola Superior Agraria, Coimbra & Viseu, Portugal.
  3. C. Siriopoulos. HFAA 2012, "Is the Relationship between Stock Price Index and Exchange Rate Long-Run in European and American Market during the Recent Crisis Period? A Structural Nonparametric Cointegrating Regression Approach" Athens.
  4. C. Siriopoulos. HFAA 2012, "Terrorism Induced Cross-Market Transmission of Shocks: A Case Study of European Markets Using High Frequency Intraday Data" Athens.
  5. C. Siriopoulos. HFAA 2012, "The Effect of Time-varying Information Entropy on Markets’Uncertainty" Athens.
  6. C. Siriopoulos. HFAA 2012, "Επιτροπή Ελέγχου, Εξωτερικός Έλεγχος και Ποιότητα Xρηματοοικονομικών Καταστάσεων", Athens
  7. Ioannis Zisimopoulos and George Economakis, “Greek Industrial Relations: the impact of public sector’s restructuring”. Industrial Relations in Europe Conference (IREC) 2012/ ESA RN 17, Challenges for Public and Private Sector, Industrial Relations and Unions in times of Crisis and Austerity, CIES-IUL, Lisbon, Portugal, September 5-7, 2012.
  8. Georgogiannis C. and Polychroniou P. (2012), “Training and Development of Human Resources in the Hellenic Police: A study of Greek Police Officers”, Twenty First Annual World Business Congress, International Management Development Association, 4-8 Ιουλίου, Ελσίνκι, Φινλανδία.
  9. Jamro, K., Cardona, P., Myloni, B. and 17 co-authors (2012), “Cross-Cultural Study of a Multifoci Approach to Citizenship Behavior”, εργασία που παρουσιάστηκε στο 12ο Conference of International Academy of Management and Business, 23-25 Απριλίου 2012, Βαρσοβία, Πολωνία.
  10. Jamro, K., Cardona, P., Myloni, B. and 18 co-authors (2012), “Cross-Cultural Study of a Multifoci Approach to Organisational Citizenship Behavior”, εργασία που παρουσιάστηκε στο 21ο IACCP Congress, 17-21 Ιουλίου 2012, Stellenbosch, South Africa.
  11. Karayanni, D.A. & Panas G. (2012), “The role of Marketing Communications on Reproductive Tourism in Greece: A Preliminary study”, International Conference οn Tourism (ICOT 2012), Archanes, Crete, May, 23-26.
  12. Karayanni, D.A. & Tsouris J. (2012), “The influence of the Marketing communications in Greece. A closer look of the Greek online shopper”, The Forum for Economists International (www.f4ei.org), Amsterdam, June 1-4.
  13. Karayanni, D.A. (2012), “Moderating effects of environmental unpredictability on business relationships building and outcomes”, Industrial Marketing and Purchasing Group Conference, Rome, Sep. 12-15.
  14. Loi, Chr. and Koutoulas, D. (2012). Sustainable Tourism Development and Environmental Law: The Case of Rhodes. Proceedings of the Athens Tourism Symposium organized by the University of Patras, Athens, Greece, 15-16 February 2012 [ISBN: 978-960-6746-12-3]
  15. P. Kotsopoulos and Y.C. Stamatiou, Uncovering Mobile Phone Users’ Malicious Activities using Open Source Tools, accepted at the International Symposium on Foundation of Open Source Intelligence and Security Informatics (FOSINT 2012).
  16. Papadimitriou, D., Apostolopoulou, A., & Clark, J.S. (2012). Assessing the value of sport licensed products through their meanings and exploring the impact on sport consumer behavior. Παρουσιάστηκε 20ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αθλητικής Διοίκησης, 18-21 Σεπτεμβρίου, Aalborg, Δανία.
  17. Skoulidi, Ch. and Koutoulas, D. (2012). The Tourism Market of People with Disabilities in Greece. Proceedings of the Athens Tourism Symposium organized by the University of Patras, Athens, Greece, 15-16 February 2012 [ISBN: 978-960-6746-12-3]
  18. Theofanides, F. and Kerasidou, E. (2012), “The Role of Sensory Stimuli on Perceived Quality of Cosmetic Products: An Empirical Examination of the Buying Process of Pharmaceutical Face Creams, International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI),June 13-15, 2012, Thessaloniki, Greece.
  19. Theofanides, F. and Papanikolaou V. (2012), “Exploring and exploiting medical tourism opportunities in Greece”, 2nd International Scientific Conference: Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management (31 May-3 June, 2012).
  20. Tsagkanos G. A. and C. Siriopoulos “Is the relationship between stock price index and exchange rate long-run in European and American Market during the recent crisis period? A structural nonparametric cointegrating regression approach.” 11th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (14–15 December 2012, Athens).
  21. Vasiliki Liagkou, George Metakides, Apostolis Pyrgelis, Christoforos Raptopoulos, P. Spirakis, and Yannis Stamatiou. Privacy preserving course evaluations in Greek higher education institutes: an e-Participation case study with the empowerment of Attribute Based Credentials. Annual Privacy Forum 2012 (Electronic proceedings).
  22. Παπαδημητρίου, Δ., Αποστολοπούλου, A., & Καπλανίδου, Κ. (2012). Σχεδιασμός του brand της πόλης ως τουριστικό προορισμό: Η Περίπτωση της Πάτρας. Παρουσιάστηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μάρκετινγκ και Branding Προορισμών, Βόλος.
 • 2011
  1. “Measuring the Administrative Efficiency of EU Leader Development Programs with DEA: an Application in the Local Implementation of Greek Leader +, presented at the 9th International Conference on DEA, Thessaloniki, August 2011
  2. “Using Clustering Heuristics to Solve Demand Covering Models”, presented at the 19th Meeting of the EURO Working Group on Locational Analysis, Nantes, November, 2011
  3. Berber. S., Papadimitriou, D., D.M. Turco., & (2011). “Althletes as event tourists: Consumption patterns of participants at the World Universiade Games 2007-2011”. Παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο “Sports & Events Tourism Exchange Conference”, 27-28 Ιουλίου, Cape Town, Νότια Αφρική.
  4. Dimitropoulos E. P. and A. G. Tsagkanos “Board structure, player’s contracts and financial performance of European football clubs” 10th Annual Conference of European Economics and Finance Society (9 June – 12 June 2011 London, England).
  5. Dimitropoulos P. and A. G. Tsagkanos “Financial Performance and Corporate Governance in the European Football Industry” 10th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (16–17 December 2011, Piraeus).
  6. G. C. Meletiou, Y.C. Stamatiou, and A. Tsiakalos. Lower Bounds for Interpolating Polynomials for Square Roots of the Elliptic Curve Discrete Logarithm. 5th International Conference on Information Security and Assurance (ISA 2011). LNCS, Springer Verlag, pp. 177-187, 2011.
  7. I. Chatzigiannakis, A. Pyrgelis, P.G. Spirakis, and Y.C. Stamatiou. Elliptic Curve Based Zero Knowledge Proofs and their Applicability on Resource Constrained Devices. In Proc. EEE 8th International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems, MASS 2011, Workshop: Wireless and Sensor Network Security Workshop (WSNS 2011). IEEE, pp. 715-720, 2011.
  8. Ioannis Zisimopoulos, George Economakis and Panayotis Polychroniou, “Greek Industrial Relations and the economic crisis”. Industrial Relations in Europe Conference (IREC) 2011, Beyond the Crisis: Industrial relations and sustainable growth, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain, September 1-2, 2011.
  9. J. Delgrande and P. Peppas, "Revising Horn Theories", Proceedings of the 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI’11), pp. 839-844, Barcelona, 2011.
  10. Karayanni, D.A. & Georgi Christina (2011) “Relating OTC consumer buying styles with Over-the-Counter medicines marketing communications: Does one size fit all?” 16th International Conference on Corporate and Marketing Communications, Athens, April 27-29.
  11. Karayanni, D.A. (2011), “Win-back marketing activities in a CRM context: The impact upon organizational performance in services organizations”, Industrial Marketing and Purchasing Group Conference, Glasgow, Sep. 2-4.
  12. Karayanni, D.A., Georgi C. & Polydoros C. (2011), "Generic Medicines: Firms’ Communication Strategies and Phycisians’ Attitudes", 16th International Conference on Corporate and Marketing Communications, Athens, April 27-29.
  13. Mardas, D., Theofanides, F. and Fillipidou, S. (2011), “How work context affects public employees cognitions”, International Atlantic Economic Society, 71st Atlantic Economic Conference in Athens.
  14. P. E. Nastou, Y. C. Stamatiou and A. Tsiakalos. The Solution of a Differential Equation Describing the Evolution of a Key Agreement Protocol. In Proc. 16th EUROPMENT International Conference on Applied Mathematics (EUROSIAM 2011). Electronic proceedings by the European Society for Applied Sciences and Development (EURORMENT), 2011.
  15. P.E. Nastou and Y.C. Stamatiou. A Distributed, Parametric Platform for Constructing Secure SBoxes in Block Cipher Designs. In Proc. Security Technology - International Conference, SecTech 2011. Springer-Verlag, pp. 155-166, 2011.
  16. Theofanides, F., Makri, V., Mayroeidis, V. and Iliopoulos, D., “Profiling Student Smokers: A Behavioral Approach”, Management of International Business and Economic Systems Conference (MIBES), 16-18 Sep. 2011.
  17. Tokakis V. and Polychroniou P. 2011), “Conflict Management styles with low concern for self objectives in Public Sector’s Crisis Management Teams”, International Conference on Safety and Crisis Management in the construction, tourism and SMEs sectors, 24-28 Ιουνίου, Λευκωσία, Κύπρος.
  18. V. Makri, A. G. Tsagkanos and A. Bellas “A cross-country study: Determinants of Non-Performing Loans in the Eurozone” Annual International Conference on Accounting and Finance (23 – 24 May 2011 Singapore).
  19. Zisimopoulos I., Economakis G. and Polychroniou P. (2011), “Greek Industrial Relations and the economic crisis”, Industrial Relations in Europe Conference, 1-2 Σεπτεμβρίου, Βαρκελώνη, Ισπανία.
  20. Ανδρουλάκης, Γ., Λαπαναΐτη, Α., Μαρούδας, Λ., Οικονομάκης, Γ. (2011), «Επαγγελματική αυτονομία και συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια», 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων: «Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές και Αδυναμίες», Θεσσαλονίκη, 01-02 Δεκεμβρίου.
  21. Γεώργιος Ανδρουλάκης, Άννα Λαπαναΐτη, Λεωνίδας Μαρούδας και Γεώργιος Οικονομάκης, «Επαγγελματική αυτονομία και συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια». 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές και Αδυναμίες. Διοργάνωση Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1-2 Δεκεμβρίου 2011. Χωρίς συμμετοχή σε πρακτικά.
  22. Παπαδημητρίου, Δ., Αποστολοπούλου, Α., & Καπλανίδου, Κ. (2011). Μελέτη της εικόνας της Παγκόσμιας Πανεπιστημιάδας 2009. Παρουσιάστηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης ΑΘλητισμού, Σέρρες, 3-5 Δεκεμβρίου.
 • 2010
  1. “Enhancing Demand Covering Models by Exploiting Data Envelopment Analysis (DEA) Efficiency Scores”, presented at the 18th Meeting of the EURO Working Group on Locational Analysis, Naples, April, 2010
  2. “Multiobjective Demand Coverage Models based on GIS”, presented at EURO XXIV (24th European Conference on Operational Research), Lisbon, July 2010.
  3. Apostolopoulou, A., Clark, J.S., & Papadimitriou, D. (2010). Exploring the applicability of the possession rating scales in the sport team licensing setting. Παρουσιάστηκε στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή.
  4. Bosch, M., Cardona, P., Myloni, B. & 15 co-authors (2010), “A Map of Managerial Competencies: A 15-country Study”, εργασία που παρουσιάστηκε στο Academy of Management Annual Meeting, 6-10 Αυγούστου 2010, Μοντρεάλ, Καναδάς.
  5. Cardona, P., Reiche, S. B., Lee, Y., Myloni, B. & 19 co-authors (2010), “The Effect of OCB on Managerial Trustworthy Behavior: The Roles of Manager Trust in Subordinates and Collectivism”, εργασία που παρουσιάστηκε στο 27ο International Congress of Applied Psychology, 11-16 Ιουλίου 2010, Μελβούρνη, Αυστραλία.
  6. George Economakis, Alexis Anastasiadis and Maria Markaki, “A Brief Investigation on the US Economic Performance from 1929 to 2008 in Terms of the Marxian Theory of Crisis, with Some Notes on Recent Financial Crisis”. Historical Materialism Conference, York University, Toronto, Canada, May 13-16, 2010. Χωρίς έκδοση πρακτικών.
  7. George Economakis, Alexis Anastasiadis and Maria Markaki, “An Empirical Investigation on the US Economic Performance from 1929 to 2008”. First International Conference in Political Economy, Beyond the Crisis, IIPPE & Greek Scientific Association of Political Economy, Rethymno, Crete, Greece, 10-12 September 2010.
  8. Giannopoulos N. and Nearchou A.C., “Lamarckian and Baldwinian learning in differential evolution for production scheduling problems”, IPROMS 2010, the 6th V. Conference, Network of Excellence on Innovative Production Machines and Systems, 2010.

  9. Karayanni, D.A. & Georgi C. (2010), “A Quantitative research on Physicians-Detailers Relationship Building in Prescribed Drug Marketing Contexts”, Industrial Marketing and Purchasing Group Conference, Corvinus Universtity of Budapest, Sep. 2-4.
  10. Karayanni, D.A. & Georgi C. (2010), “How do Physicians Appreciate Detailers’ Personal and Relational Skills? - An Exploratory Empirical Investigation”, EBES conference, EBES Conference, Athens, Oct. 28-30.
  11. Myloni, B. & Vlachos, I. (2010), “Human Resource Practices and organisational culture effects on Organizational Performance”, εργασία που παρουσιάστηκε στο 3ο EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, 4-5 Νοεμβρίου 2010, Λευκωσία, Κύπρος.
  12. Papadimitriou, D., Apostolopoulou, A., & Kaplanidou, K. (2010). An exploratory study of the brand image of the World University Games: The case of Universiade Belgrade 2009. Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Sport Marketing Association. Οκτώβριος, New Orleans, LA.
  13. Power J., Brotheridge C., Buzady Z., Olivas-Lujan M., Bozionelos N., Mak W.-M., Mathew R., Chuang A., Ugochukwu Obiajulu Nnedumm A., Mujtaba B., Madero S., Fischer D., Ruiz-Gutiérrez J., Ines Monserrat S., Mayoral L., Garzon Vico A., Polychroniou P., Sprigg C., Blenkinsopp J., Jordan C., Golebiowska-Tataj D. and Bowes-Sperry L. (2010), “Workplace bullying: The acceptability of work related and physically intimidating bullying in fourteen countries and on five continents”, Seventy Academy of Management Meeting, 6-10 Αυγούστου, Μόντρεαλ, Καναδάς.
  14. Reiche, S. B., Myloni, B. & 23 co-authors (2010) “Understanding Trust in Manager-Subordinate relationships: a Multi-country, multi-cultural study”, εργασία που παρουσιάστηκε στο 5ο Workshop On Trust Within And Between Organizations, 28-29 Ιανουαρίου 2010, Μαδρίτη, Ισπανία.
  15. Γιώργος Οικονομάκης, Μάνια Μαρκάκη, Αλέξης Αναστασιάδης, Γιώργος Παπαλεξίου, «Εμπειρική μελέτη της αμερικανικής οικονομίας (1929-2008): μια μαρξιστική προσέγγιση» και «Κρίση χρέους, ανταγωνιστικότητα και δίδυμα ελλείμματα στην ελληνική οικονομία». Εισηγήσεις στο Διήμερο Μαρξιστικής Θεωρίας: Παγκόσμια Καπιταλιστική Κρίση & Ελλάδα. Διοργάνωση περιοδικά  Νέα Προοπτική & Critique (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών), 28-29 Μαΐου 2010.
  16. Ξυδιάς Ηλίας και Νεάρχου Ανδρέας, “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ”, 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 9-10 Δεκ., 2010.
  17. Τέγας Χ. και Πολυχρονίου Π. (2010), «Διοίκηση Συγκρούσεων, Επικοινωνία και Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη Λήψη Αποφάσεων στο πλαίσιο του σχολικού οργανισμού», 13ο Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Μετανάστευση-Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας, 7-9 Μαϊου, Αλεξανδρούπολη, Eλλάδα.
 • 2009
  1. "Partial Coverage-based Maximal Demand Coverage Models” presented at EURO XXIII (22nd European Conference on Operational Research), Bonn, July 2009.
  2. Apostolopoulou, A., Clark J., Papadimitriou, D., & D. Synowka (2009) Sunday in the Steel city!! Display of fan support through the wear of team licensed merchandise. Παρουσιάστηκε στο 17ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αθλητικής Διοίκησης, Άμστερνταμ, Ολλανδία, 16-19 Σεπτεμβρίου.
  3. Apostolopoulou, A., Clark, J.S., & Papadimitriou, D. (2009). Sunday in the Steel city!! Value and meanings in the consumption of team licensed merchandise. Παρουσιάστηκε μετά από πρόκληση στο 17ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αθλητικής Διοίκησης, Άμστερνταμ, Ολλανδία, 16-19 Σεπτεμβρίου.
  4. Cardona, P., Reiche, S. B., Lee, Y., Myloni, B. & 20 co-authors (2009), “ A reciprocal model of trust in manager-subordinate relationships: an eighteen-country study”, εργασία που παρουσιάστηκε στο Academy of Management Annual Meeting, 7-11 Αυγούστου 2009, Chicago, Illinois.
  5. George Economakis and Dimitris Sotiropoulos, “Why must scarcity triumph over technology in Ricardo’s thinking?” 13th annual conference of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET), University of Macedonia, April 23-26, 2009. Χωρίς έκδοση πρακτικών.
  6. Georgia N. Despotaki, George E. Economakis and Maria P. Doumi, “Social and professional mobility in the field of hotel/rental apartment business apartments. Case study: Chios Island”. 4th International Tourism Conference of the University of the Aegean, Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality, Rhodes Island, Greece 3-5 April 2009. Χωρίς έκδοση πρακτικών.
  7. Kastrinaki Z. and A. G. Tsagkanos “Valuation effects on merger activity along the US food industry: The role of the short-run growth opportunity.” 8th Annual Conference of European Economics and Finance Society (4 June – 7 June 2009 Warsaw, Poland).  
  8. Kastrinaki Z. and A. G. Tsagkanos “Valuation effects on merger activity along the US food industry: The role of the short-run growth opportunity.” 8th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (18–19 December 2009, Thessaloniki).
  9. Koutoulas, D. and Bampakou, A. (2009). Benchmarking the Destination Marketing Effort for Attracting Cruises. Proceedings of the International Scientific Conference on Tourism Development and Management organized by the Leeds Metropolitan University, the Cyprus University of Technology and the Croatian Institute of Tourism, Kos Island, Greece, 11-14 September 2009 [ISBN: 978-9963-9799-0-5]
  10. Koutoulas, D. and Bampakou, A. (2009). Marketing Places as Cruise Destinations. Proceedings of the 2nd Biennial International Scientific Conference on Services Marketing “Orchestrating The Service Experience: Music to the Ears of Our Customers” organized by the University of Glasgow, the Aristotle University of Thessaloniki, the University of Macedonia and the Greek Marketing Academy, Thessaloniki, Greece, 4-6 November 2009 [ISBN: 978-960-98740-1-4]
  11. Koutoulas, D. and Doussa, M. (2009). Benchmarking Destination Marketing Organisations for the Purpose of Optimising their Operation: The Case of Convention Bureaux. Proceedings of the 4th International Scientific Conference organized by the University of the Aegean, Rhodes Island, Greece, 3-5 April 2009
  12. Koutoulas, D. and Kalogera, Chr. (2009). Creating Specialist Destination Marketing Organisations for the Promotion of Special-Interest Tourism. Proceedings of the International Scientific Conference on Tourism Development and Management organized by the Leeds Metropolitan University, the Cyprus University of Technology and the Croatian Institute of Tourism, Kos Island, Greece, 11-14 September 2009 [ISBN: 978-9963-9799-0-5]
  13. Koutoulas, D. and Prountzou, E. (2009). Developing research-based strategies for attracting more tour operator clients to a destination: The case of Athens. Proceedings of the 2nd Biennial International Scientific Conference on Services Marketing “Orchestrating The Service Experience: Music to the Ears of Our Customers” organized by the University of Glasgow, the Aristotle University of Thessaloniki, the University of Macedonia and the Greek Marketing Academy, Thessaloniki, Greece, 4-6 November 2009 [ISBN: 978-960-98740-1-4]
  14. Koutoulas, D. and Prountzou, E. (2009). Tour Operator Catalogue Analysis as a Marketing Planning Tool for City Breaks Destinations: The Case of Athens. Proceedings of the International Scientific Conference on Tourism Development and Management organized by the Leeds Metropolitan University, the Cyprus University of Technology and the Croatian Institute of Tourism, Kos Island, Greece, 11-14 September 2009 [ISBN: 978-9963-9799-0-5]
  15. Meliou, E., Maroudas, L. (2009), “Hotel employees and tourism students’ social representations of tourism development. An exploratory study”, Proceedings Volume, CD-ROM ed., 4th International Conference: “Planning for the Future-Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality”, University of the Aegean, Rhodes, April 03-05.
  16. Meliou, E., Maroudas, L. (2009), “Managing a career in the hospitality industry. An employee perspective”, Proceedings Volume, CD-ROM ed., 27th EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Annual Conference: “From Services to Experiences in Tourism and the Hospitality Industry and Education”, Helsinki, Finland, October 22-24.
  17. Meliou, E., Maroudas, L. and Goulas, K. (2009), “Understanding Interprofessional Teamwork. A gender perspective of co-operation and conflict management”, 2nd Equal Opportunities International Conference, Online Proceedings, Istanbul, Turkey, July 15-17.
  18. Mochaitis, A., Zander, L., Harzing, A-W., Myloni, B. & 20 co-authors, “Why do leaders do what they do? A 22-country study on leadership behavioral intent”, εργασία που παρουσιάστηκε στο Academy of International Business Annual Meeting, 27-30 Ιουνίου 2009, San Diego, California
  19. P. Kammas, T. Komninos, and Y.C. Stamatiou. Modeling the co-evololution DNS worms and anti-worms in IPv6 networks. In  Proc. 5th International Conference on Information Assurance and Security (IAS 09), IEEE, pp. 171 - 174, 2009.
  20. P. Papaioannou, P. Nastou, Y.C. Stamatiou, and C. Zaroliagis, Secure Elliptic Curve Generation and Key Establishment on a 802.11 WLAN Embedded Device. In Proc.  9th International Symposium on Autonomous Decentralized Systems (ISADS 2009), IEEE, pp. 41-48, 2009.
  21. P. Spirakis and Y.C. Stamatiou,  Kolmogorov complexity arguments in propositional logic, in  Proc. 7th Panhellenic Logic Symposium (PLS7) (with international participation), 2009. Electronic proceedings.
  22. Panagiotopoulou, R., Maroudas, L., Sasson, D. (2009), “Complaint Management in Greek Tourism Travel Agencies”, Proceedings Volume, CD-ROM ed., 4th International Conference: “Planning for the Future-Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality”, University of the Aegean, Rhodes, April 03-05.
  23. Papadimitriou, D., & D.M. Turco (2009). Sport Tourism Consumption at the 2007 FISU Universiade Bangkok. Παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, FISU Conference, 2-5 Ιουλίου, Βελιγράδι, Σερβία
  24. Papadimitriou, D., (2009). Olympic Legacy; Lessons to be learned from «Athens 2004».  Παρουσιάστηκε μετά από πρόκληση στο 17ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αθλητικής Διοίκησης, Άμστερνταμ, Ολλανδία, 16-19 Σεπτεμβρίου.
  25. Power J., Brotheridge C., Ines Monserrat S., Mayoral L., Jordan C., Zinni D., Ruiz-Gutiérrez J., Polychroniou P., Mak W.-M., Buzády Z., Mathew R., Garzon Vico A., Madero S., Ugochukwu Obiajulu Nnedumm A., Golebiowska-Tataj D., Chuang A., Blenkinsopp J., Bozionelos N., Sprigg C., Axtell C., Holman D., Fischer D., Bowes-Sperry L., Mujtaba B., and Olivas-Lujan M. (2009), “How acceptable is bullying? Cultural explanations for trends in 15 countries”, Sixty ninth Academy of Management Meeting, 7-11 Αυγούστου, Σικάγο, Η.Π.Α.
  26. Power J., Brotheridge C., Ines Monserrat S., Mayoral L., Jordan C., Ruiz-Gutiérrez J., Polychroniou P., Mak W.-M., Buzády Z., Mathew R., Garzon Vico A., Madero S., Ugochukwu Obiajulu Nnedumm A., Golebiowska-Tataj D., Chuang A., Blenkinsopp J., Bozionelos N., Sprigg C., Axtell C., Holman D., Bowes-Sperry L., Fischer D., Mujtaba B., and Olivas-Lujan M. (2009), “How acceptable is bullying? Cultural differences in 15 countries”, Thirty seventh Annual Conference, Administrative Sciences Association of Canada (Canada Chapter of Academy of International Business), 6-9 Ιουνίου, Οντάριο, Καναδάς.
  27. Tokakis V. and Polychroniou P. (2009), “Effective Crisis Management in Modern Organizations: A Review, Synthesis and Implications”, Sixteenth Annual International Conference on Advances in Management and Second International Conference on Social Intelligence, 15-18 Ιουλίου, Κολοράντο Σπρινγκς, Η.Π.Α.
  28. V. Liagkou, P. Spirakis, and Y.C. Stamatiou. Can formalism alone provide an answer to the quest of a viable definition of trust in the WWW society? In  Proc. 3rd International Conference on e-Democracy (e-Democracy 2009). Springer-Verlag, pp. 199-208, 2009.
  29. V. Papadinas and Y.C. Stamatiou, Geometric approaches for creating low power, low interference connectivity patterns in static, structureless sensor networks. In  Proc. First International Workshop on Autonomous Embedded Systems and Networking (AESN 2009), a workshop of ISADS (International Symposium on Autonomous Decentralized Systems), IEEE, pp. 237-242, 2009.
  30. Zander, L., Mochaitis, A., Harzing, A-W., Myloni, B. & 20 co-authors, “Don’t just say what you mean – contextualize it: A study of leadership and language across 17 countries”, εργασία που παρουσιάστηκε στο Academy of Management Annual Meeting, 7-11 Αυγούστου 2009, Chicago, Illinois, Best Paper in OB / HRM / OT Finalist, Carolyn Dexter Award Nominee.
  31. Κακούρης, Α., Μέλιου, Ε., Μαρούδας, Λ. (2009), «Ποιότητα υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual», Τόμος Πρακτικών, 3ο Συνέδριο Διοικητικών  Επιστημόνων: «Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση», Ρέθυμνο, 08-10 Οκτωβρίου 2009.
  32. Κυριακίδου, Ο., Μαρούδας, Λ., Φωτεινού, Ε. (2009), «Βελτίωση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μεταφορά γνώσης για την αύξηση της αποτελεσματικότητας διοικητικών ομάδων», Τόμος Πρακτικών,  3ο Συνέδριο Διοικητικών  Επιστημόνων: «Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση», Ρέθυμνο, 08-10 Οκτωβρίου 2009. 
 • 2008
  1. Brotheridge C., Power J., Ines Monserrat S., Mayoral L., Jordan C., Zinni D., Ruiz-Gutiérrez J., Polychroniou P., Mak W.-M., Buzády Z., Mathew R., Garzon Vico A., Madero S., Ugochukwu Obiajulu Nnedumm A., Golebiowska-Tataj D., Chuang A., Blenkinsopp J., Bozionelos N., Sprigg C., Axtell C., Holman D., Fischer D., Mujtaba B., and Olivas-Lujan M. (2008), “Does one’s culture influence how emotional labour is performed with clients, co-workers, and supervisors?”, Sixth International Conference on Emotions and Organizational Life, 17-19 Ιουλίου, Φονταινεμπλώ, Γαλλία.
  2. C. Gizari, O. Kyriakidou, L. Maroudas (2008), “Trying to Find Ariadne’s Clew in the Labyrinth of Multinational Academic Research Projects”, Conference Proceedings, EURAM 2008, 8th Annual Conference: “Managing Diversity: European Destiny and Hope”, European Academy of Management, Ljubljana and Bled, Slovenia, May 14-17.
  3. C. Manolopoulos, A. Panagiotaki, D. Sofotasios, and Y.C. Stamatiou, Experience and Benefits from the application of a Formal Risk Assessment Framework in the Evoting domain.  In Proc. 7th International Conference on eGovernment (EGOV 2008), pp. 205-211, Trauner-Verlag, 2008.
  4. C. Manolopoulos, P. Nakou, A. Panagiotaki, D. Sofotasios, P. Spirakis, and Y.C. Stamatiou. A step-wise refinement approach for enhancing eVoting acceptance. In  Proc. 2nd Int. Conf. on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2008), ACM, pp. 275-280, 2008.
  5. Caprar, D.; Barzantny, C.; Grenness, T.; Koester, K.; Myloni, B. & Svishchev, A., “The Emics and Etics of Trust Building in Manager-Subordinate Relationships: A Cross-Cultural Journey - A European Perspective”, εργασία που παρουσιάστηκε στο Academy of Management Annual Meeting, Anaheim, California, 8-13 August 2008 και κέρδισε το Finalist Αward.
  6. I. Valachis, E. Christou, L. Maroudas, M. Sigala (2008), “Assessment of Training Quality in Hospitality Industry: An Exploratory Model”, Proceedings Volume, CD-ROM ed., 25th EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Conference: “Building a Legacy, Living the Dream: 2020 Vision for Hospitality and Tourism”, Dubai, October 11-14.
  7. Ioakimidis, M. and Myloni, B., “Keep your distance: Greek tertiary Students’ preferences for instructor teaching style”, εργασία που παρουσιάστηκε στο 2nd International Conference on Educational Economics, Athens, Greece, 27-30 August 2008
  8. Koumanakos P. E., Siriopoulos C., Georgopoulos A. and A. G. Tsagkanos “A step towards earnings management prediction” 2nd International Conference on Accounting and Finance (28 – 29 August 2008, Thessaloniki)
  9. Nearchou A., “Population Heuristics in manufacturing optimization”, I*PROMS Researchers Symposium, Cardiff, UK 1st - 3th July, 2008.
  10. N. Glinos, Y.C. Stamatiou, and M. Vavakari, A statistical/algorithmic framework for modeling fixed odds games, accepted for presentation at the  17th IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling (ASM 2008), IASTED publications, pp. 59-64, 2008.
  11. P. Kammas, T. Komninos, and Y.C. Stamatiou. A queuing theory based model for studying intrusion evolution and elimination in computer networks, In  Proc. 4th International Conference on Information Assurance and Security (IAS 2008), IEEE, pp. 167 - 171, 2008.
  12. P. Papakonstantinou., A. G. Tsagkanos and C. Siriopoulos “How Bureaucracy and Corruption affect economic growth and convergence in the European Union? The case of Greece.” International Conference on : The Patterns of Corruption in the 21st Century. (6 – 7 September 2008, Athens)
  13. Theofanides, F. Agapitou, C. and Georgopoulos, N. (2008), ‘Content Analysis of the E-functions of European Airline Companies: An Empirical Research of I.A.T.A members’, 4ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ), 29-31 Μαΐου 2008, Ιωάννινα.
  14. Tsagkanos G. A., Botsaris A. C., Georgopoulos A. and P. Papakonstantinou “What is the relevance among Corruption, Economic Growth and Convergence under the European Union context” 7th Annual Conference of European Economics and Finance Society (22May – 25 May 2008 Prague, Czech Republic)
  15. Tsagkanos G. A., Georgopoulos A. and E. P. Koumanakos “Assessing the effects on mergers and acquisitions on performance, efficiency and productivity: The use of Bootstrap Mixed Logit on Average Treatment Effects.” 7th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (12–13 December 2008, Chania).
  16. Xidias E., Nearchou A.C. and Aspragathos N. “Simultaneously motion planning and scheduling for two autonomous vehicles”, The 4th virtual I*PROMS Conference on Innovative Production Machines and Systems, 1-14, July 2008.
  17. Y.C. Stamatiou, The theoretical analysis of an agreement protocol using Lambert functions, presented at the 2008 International Workshop on Applied Probability. Acceptet for presentation at the Invited Session with title  Discrete distributions and asymptotic behaviour, International Workshop on Applied Probability (IWAP 2008). Electronic proceedings, 2008.
  18. Zander, L.; Mockaitis, A.; Harzing, A.; Davila, A.; Giroud, A.; Leiba O’Sullivan, S.; Myloni, B. & Palaniappan, A., “Getting Closer to the Action: Examining Leaders’ Behavioral Intent with Globe’s Leadership Dimensions across 22 Countries”, εργασία που παρουσιάστηκε στο 22nd Australian and New Zealand Academy of Management, Auckland, New Zealand, 2-5 Δεκεμβρίου 2008 και κέρδισε τα International Management Stream Award and Best Paper Award.
  19. Γιαννίκος, Ι. «Επίλυση Προβλημάτων Εξόρυξης Δεδομένων με τη χρήση της Μεθόδου ELECTRE I», παρουσιασμένη στο 20o συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), Σπέτσες, Ιούνιος 2008
  20. Λ. Μαρούδας,  Ρ. Παναγιωτοπούλου (2008), «Πολιτικές διεθνούς διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και κινητικότητα στελεχών στις πολυεθνικές επιχειρήσεις», Τόμος Πρακτικών, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας, Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, Αθήνα, 12-13 Δεκεμβρίου.
  21. Παπαδημητρίου, Δ. (2008). Θεσμικές Εξελίξεις και Δυσλειτουργίες με Συνέπειες στην Βιωσιμότητα των Μεγάλων Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Παρουσιάστηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης ΑΘλητισμού, Αθήνα, 12-14 Δεκεμβρίου.
 • 2007
  1. A. Antoniou, C. Korakas, C. Manolopoulos, A. Panagiotaki, D. Sofotassios, G. Spirakis, Y.C. Stamatiou. A Trust-Centered Approach for Building E-Voting Systems. in  Proc. 6th International Conference on eGovernment (EGOV 2007), Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, pp. 366-377, 2007.
  2. Dimitris P. Sotiropoulos and George Economakis, “Trade Unions and Wage Theories: The Case of J. S. Mill and K. Marx”. 9th annual conference of the Greek Historians of Economic Thought, University of Macedonia, May 11-12, 2007. Χωρίς έκδοση πρακτικών.
  3. Giannikos, I. “A New Clustering Heuristic for the Set Covering Problem”, presented at the 16th Meeting of the EURO Working Group on Locational Analysis, Estroril, Portugal, February, 2007
  4. Giannikos, I. “A New Clustering Heuristic for the Set Covering Problem”, παρουσιασμένη στο 16ο of the EURO Working Group on Locational Analysis, Estroril, Φεβρουάριος 2007
  5. Giannikos, I. “Improved Formulations and Heuristics for the Location of Transfer Stations and Waste Disposal Sites”, παρουσιασμένη στο συνέδριο EURO XX (22nd European Conference on Operational Research), Prague, Ιούλιος 2007.
  6. Giannikos, I.“A New Clustering Heuristic for solving the Set Covering Problem”, παρουσιασμένη στο συνέδριο EURO XX (22nd European Conference on Operational Research), Prague, Ιούλιος 2007.
  7. Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 21 co-authors “Ranking and Rating in native-language versus English-language questionnaires: A methodological comparison”, εργασία που παρουσιάστηκε στο 33ο EIBA 2007 Conference, Catania, Italy, 13-15 Δεκεμβρίου 2007.
  8. Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 21 co-authors “Ranking versus Rating: What is the Best Way to Reduce Response and Language Bias in Cross-national Research?”, εργασία που παρουσιάστηκε στο ANZIBA 2007 Conference, Newcastle, Australia, 8-10 Νοεμβρίου 2007
  9. I. Giannikos, P. Mitropoulos, E. Adamides and I. Mitropoulos, “Locational Planning for an Integrated Solid Waste Management System”,  Proceedings of the Euro Winter Institute on Location and Logistics, 6-17, 2007
  10. Koutoulas, D. and Zouganeli, S. (2007). Analysing the Destination Marketing Task at the Regional Level: The Case of Prefecture Tourism Promotion Committees in Greece. Proceedings of the 1st Biannual International Scientific Conference “Strategic Developments in Services Marketing” organized by the University of Glasgow, the University of the Aegean and the Greek Marketing Academy, Chios Island, Greece, 27-29 September 2007 [ISBN: 978-960-7475-41-1]
  11. Papadimitriou, D., (2007) Aplicando el concepto del mundo social al estudio de los turistas del deporte de invierno. Παρουσιάστηκε μετά από πρόσκληση στο II International Recreation and Tourism Congress in Maracay, Venezuela, 1-4 Νοεμβρίου.
  12. Papadimitriou, D., Apostolopoulou, A., Damtsiou V. (2007). Functions and meanings of Olympic licensed products. Παρουσιάστηκε στο 15ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αθλητικής Διοίκησης, Τορίνο, Ιταλία, 12-15 Σεπτεμβρίου.
  13. Polychroniou P. (2007), “HR Practices in Greek organizations: Financial Participation, Compensation system and Employee Satisfaction”, European Reward Management Conference - The European Institute for Advanced Studies in Management, 17-19 Δεκεμβρίου, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
  14. Tsagkanos G. A. “Growth and Volatility in countries of South – Eastern Europe, members of the EU” 1st International Scientific Conference of UNWE with theme Economic Cooperation in South Eastern Europe : Problems and Prospects (26 – 27 October 2007 Sofia, Bulgaria) 
  15. Tsagkanos G. A., Botsaris A. C. and E. P. Koumanakos “Corruption, Economic Growth and Convergence in the European Union context” 6th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (14 – 15 December 2007 Patra).
  16. Tsagkanos G. A., Georgopoulos A., Siriopoulos C. and E. P. Koumanakos “Characteristics and Prediction of takeover targets under a new econometric model” 6th Annual Conference of European Economics and Finance Society (31May – 3 June 2007 Sofia, Bulgaria)
  17. V. Liagkou, E. Makri, P. Spirakis, and Y.C. Stamatiou, The Digital Territory as a complex system of interacting agents, emergent properties and technologies, presented as a short paper at the European Conference on Complex Systems ECCS 2007. Electronic proceedings, 2007.
  18. V. Liagkou, E. Makri, P. Spirakis, and Y.C. Stamatiou. Trust in global computing systems as a limit property emerging from short range random interactions. In  Proc. Second International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2007, The International Dependability Conference), IEEE, pp. 741-748, 2007.
  19. Xidias E., Nearchou A.C. and Aspragathos N.,, “Motion Planning in Reconfigurable Manufacturing Environments Using the Bump-Surface Concept”, 3rd I*PROMS Virtual Int. Conference on Intelligent Production Machines and Systems, July 12-13, 2007.
  20. Γιαννίκος Ι. «Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων σε Πολυ-επίπεδα Συστήματα Διαχείρισης: Βελτιωμένα Μαθηματικά Υποδείγματα και Ευρεστικοί Αλγόριθμοι» παρουσιασμένη στο 19o συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), Άρτα, Ιούνιος 2007.
  21. Ο. Κυριακίδου και Λ. Μαρούδας (2007), «Αποτελεσματικές πολυεθνικές ομάδες: Ο ρόλος της κουλτούρας και της ταυτότητας», Τόμος Πρακτικών, 2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων: «Σύγχρονες Τάσεις στη Διοικητική Επιστήμη: ”Νέα Δημόσια Διοίκηση”, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών», Χίος, 11-13 Οκτωβρίου.
  22. Ολίβια Κυριακίδου, Λεωνίδας Μαρούδας και Γιώργος Οικονομάκης, «Οι επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση: ομογενοποίηση ή ανομοιομορφία του πανεπιστημιακού χώρου;». 5ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία: Από το χθες στο αύριο, Μέτσοβο, 27-30 Σεπτεμβρίου 2007.
  23. Ολίβια Κυριακίδου, Γιώργος Οικονομάκης, Γεωργία Σκληρού και Γιάννης Μηλιός, «Οικονομικά συστήματα και αντιλήψεις επαγγελματικών ρόλων: Μια έρευνα της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη Χίο». Ελληνική εταιρεία συστημικών μελετών (ΕΕΣΜ). Πειραιάς: 26-28 Μαΐου 2007.
  24. Παπαδημητρίου, Δ. Αποστολοπούλου, Α., Β. Ντάμτσιου (2007). Χρήση και Συμβολική Αξία  των Ολυμπιακών Προϊόντων του «ΑΘΗΝΑ 2004». Παρουσιάστηκε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού, Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου.
 • 2006
  1. Alexander, N. Koteas Dimosthenis C. Marinidis and George E. Economakis, “Development Law 2601/98, Tourism Industry and Regional Impacts in Greece: The Case of Evros and Chios Districts”. Poster session, 24th EuroCHRIE Conference, In Search of Excellence for Tomorrow’s Tourism, Travel and Hospitality, Thessaloniki, Greece Hosted and Co-Organized by the University of the Aegean, 25-28 October 2006. Χωρίς έκδοση πρακτικών.
  2. E. Makri and Y.C. Stamatiou, Deterministic Key Pre-distribution Schemes for Mobile Ad-Hoc Networks based on Set Systems with Limited Intersection Sizes. In  Proc. 2nd IEEE International Workshop on Wireless and Sensor Networks Security (WSNS’06) in the context of the IEEE 3rd International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems (MASS 2006). IEEE, pp. 833-838, 2006.
  3. E. Makri and Y.C. Stamatiou, Distributively Increasing the Percentage of Similarities Between Strings with Applications to Key Agreement, in  Proc. 5th International Conference on AD-HOC Networks & Wireless (ADHOC-NOW 2006), pp. 211-223, Springer Verlag, 2006.
  4. Komninos, Y. C. Stamatiou, and G. Vavitsas. A Worm Propagation Model Based on People’s Email Acquaintance Profiles. In  Proc. 2nd international Workshop on Internet & Network Economics (WINE 2006). Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, pp. 343-352, 2006.
  5. Koumanakos P. E., Siriopoulos C., Georgopoulos A. and A. G. Tsagkanos  “Beating Earnings Benchmarks : Empirical Evidence from Greece” 5th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (15 – 16 December 2006 Thessaloniki).
  6. Koutoulas, D. (2006). Destination Performance Analysis for Tourism Marketing Purposes: The Case of Rhodes. Proceedings of the International Conference of Trends, Impacts and Policies on Tourism Development organized by the Greek Open University, Crete, Greece, 15-18 June 2006
  7. Nearchou A.C., “An efficient meta-heuristic for the single machine common due date scheduling problem”, 2nd I*PROMS Virtual International Conference on Intelligent Production Machines and Systems. July 3-14, 2006.
  8. O. Kyriakidou, L. Maroudas and A. Vacharis (2006), “Motivation Strategies and Practices in Five Star Luxury Hotels in Athens”, Proceedings Volume, CD-ROM ed., 24th EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Conference: “In Search of Excellence for Tomorrow’s Tourism, Travel and Hospitality”, Thessaloniki, Greece, October 26-28.
  9. Olivia Kyriakidou, Leonidas Maroudas and George Economakis, “The effects of educational reforms on Universities’ structural configurations and on Academic identities”. 2nd Workshop on the Process of Reform of University Systems University and Sustainable Economic Competitiveness: Which Link?, Venice, Fondazione Cini 4-6 May 2006. Proceedings Volume, CD-ROM ed.
  10. Papadimitriou, D., (2006). Using sport facilities and events for community development: the case of a Greek city. Παρουσιάστηκε στο Valencia Summit 2006 με θέμα «Major Sport Events as Opportunity for Development: The International Promotion of the City». Valencia, Ισπανία, 17-19 Οκτωβρίου.
  11. Papadimitriou, D., Gibson, H., Pappas N., (2006) Understanding the destination images-travel frequency relationship: Evidence from the ski industry. Παρουσιάστηκε στο 14ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αθλητικής Διοίκησης, Λευκωσία, Κύπρος, 6 - 9 Σεπτεμβρίου.
  12. Polychroniou P. (2006), “Handling Conflict between Sales and Marketing departments within organization: The case of Greece”, Session on Managing Organizational Conflict,  Thirteenth International Conference on Advances in Management, 19-22 Ιουλίου, Λισσαβόνα, Πορτογαλία.
  13. Tsagkanos G. A., Georgopoulos A., Siriopoulos C. and E. P. Koumanakos “Identification of Greek takeover targets and coherent policy implications” 5th Annual Conference of European Economics and Finance Society (18 – 21 May 2006 Heraclion. Crete).
  14. V. Liagkou, E. Makri, P. Spirakis, and Y.C. Stamatiou. The threshold behaviour of the fixed radius random graph model and applications to the key management problem of sensor networks. In  Proc. 2nd International Workshop on Algorithmic Aspects of Wireless Sensor Networks (ALGOSENSORS 2006), pp. 130-139, Springer Verlag, 2006.
 • 2005
  1. Dimitrios Koukopoulos and Yannis C. Stamatiou. An Efficient Watermarking Method for MP3 Audio Files. In  Proc. International Enformatica Conference (IEC 2005), pp. 154-159, 2005.
  2. E. Christou and L. Maroudas (2005), “Linking Travelers’ Trust on Airlines’ Brands with Airline Brand Loyalty”, Proceedings Volume, CD-ROM ed., 23rd EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Conference: “Facing Change in Tourism and Hospitality”, Paris, France, October 26-28.
  3. E. Konstantinou, A. Kontogeorgis, Y.C. Stamatiou, and C. Zaroliagis. Generating Prime Order Elliptic Curves Difficulties and Efficiency Considerations. In  Proc. 7th International Conference on Information Security & Cryptography (ICISC 2004). Springer-Verlag, pp. 261-278, 2005.
  4. E. Konstantinou, V. Liagkou, P.G. Spirakis, Y.C. Stamatiou, M. Yung, Trust Engineering: From Requirements to System Design and Maintenance - A Working National Lottery System Experience, in  Proc. 8th International Security Conference (ISC 2005), pp. 44-58, Springer-Verlag, 2005.
  5. George Economakis, George Anastassopoulos, Alexander Koteas and Leonidas Maroudas, “Foreign Direct Investments: An inquiry into the Bulgarian case”. International Conference, Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy. Department of Business Administration, University of the Aegean, Chios, 13-15 October 2005. Σε CD ROM.
  6. Karayanni, D. A, Chymas E., Karatza A., Tsivilis T. & Vardamidis N. (2005),  “Perceived Pharmacist Expertise and Empathy, Patient Trust and Satisfaction”, Academy of Marketing Science, International Retailing Conference, July 1-2, Reims, France, Cd edition.
  7. Karayanni, D. A. (2005) “Cultural Influences upon Marketing Intelligence Generation through the Internet and Value Creation in Business-to-Business Organizations: An Empirical Investigation”, 21st Annual Conference of the Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group, Sep.1-3, Rotterdam, Electronic Proceedings (Cd edition).
  8. Karayanni, D. A. (2005), “Marketing-oriented information exchanges through the Internet and value creation for business-to-business organizations. An international quantitative research”, 34rth European Marketing Academy Conference (EMAC), Italy, Electronic Proceedings (Cd edition), May 24-27, Milan, Electronic Proceedings (Cd edition).
  9. L. Maroudas and O. Kyriakidou (2005), “Managerialism in and around European Universities: An Organizational Analysis”, Proceedings Volume, CD-ROM ed., International Conference: “Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy”, Department of Business Administration, University of the Aegean, Chios, 13-15 October.
  10. Myloni, B., Harzing, A.W.K and Mirza, H.R. “The effect of organisational factors on the transfer of Human Resource Management practices: European and US MNCs and their Greek subsidiaries, εργασία που παρουσιάστηκε στο 8ο International Human Resource Management Conference, Cairns, Australia, 14-17 Ιουνίου 2005
  11. Nearchou A.C., “A differential evolution algorithm for simple assembly line balancing”, 16th Int. Federation of Automatic Control (IFAC) World Congress, Prague, July 4-8, 2005. (IFAC Proceedings Volumes, 38/1, 2005, 247-252).
  12. Panayotis Michaelides, George Economakis, John Milios, Leonidas Maroudas and Vassilis Aggelis, “Growth, Technological Change and Output Gap in Russia”. European Association for Evolutionary Political Economy Proceedings of the 17th Annual International Conference, Bremen, 10-12 November 2005. Σε CD ROM και http://eaepe.org.
  13. Panayotis Michaelides, George Economakis and Dimitris Lagos, “Strategic Regional Planning and Regional Employment in Greece: A Clustering Analysis Approach”. IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Athens, July 12-14 2005. Σε CD ROM.
  14. Papadimitriou, D., Gibson, H. & E. Vasioti, (2005). Applying the concept of social world to the study of winter sport tourists. Παρουσιάστηκε στο 13ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αθλητικής Διοίκησης, Newcastle, U.K., 7 - 10 Σεπτεμβρίου.
  15. Polychroniou P. (2005), “Conflict between Sales and R&D departments in Greek Industrial Organizations”, Session on Conflict Management Styles, Twelfth International Conference on Advances in Management, 20-23 Ιουλίου, Ουάσινγκτον, Η.Π.Α.
  16. Rahim A., Psenicka C., Oh S.-Y., Polychroniou P., Ferdausy S. and Ferreira Dias J. (2005), “Emotional Intelligence and Transformational Leadership: Α Group - Level Analysis in Five countries”, Session on Leading and Managing People across cultures, Sixty fifth Academy of Management Meeting, 5-10 Αυγούστου, Χονολουλού, Η.Π.Α.
  17. Γιώργος Οικονομάκης, Λεωνίδας Μαρούδας και Ολίβια Κυριακίδου, «Οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μια κριτική διερεύνηση των συντελούμενων θεσμικών μεταρρυθμίσεων στο ελληνικό Πανεπιστήμιο». Επιστημονικό συνέδριο Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα Σήμερα. Προς μια Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας. Διοργάνωση Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), 9-11 Νοεμβρίου 2005. Χωρίς συμμετοχή σε πρακτικά.
  18. Ο. Κυριακίδου και Λ. Μαρούδας (2005), «Οι επιδράσεις της εντατικοποίησης της εργασίας και του ελέγχου στην κατασκευή της επαγγελματικής ταυτότητας των πανεπιστημιακών», 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων: «Διοικητική Θεωρία και Πράξη-Διοίκηση και Κοινωνία», Αθήνα, 6-7 Οκτωβρίου.
  19. Παπαδημητρίου, Δ., & Ν. Παπάς, (2005). Η επίδραση της συναισθηματικής ανάμιξης στην καταναλωτική συμπεριφορά στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Παρουσιάστηκε στο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών με θέμα «Διαχείριση Κινδύνων», Πάτρα, 16-18 Ιουνίου.
 • 2004
  1. Apostolopoulou, A., Papadimitriou, D., & T. Dounis, (2004). Leveraging Olympic Sponsorship Agreements: A Study on the National Sponsors of the Athens 2004 Olympic Games. Παρουσιάστηκε στο 12ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Αθλητικής Διοίκησης, 22-26 Σεπτεμβρίου, Ghent, Βέλγιο.
  2. E. Konstantinou, V. Liagkou, P. Spirakis, Y.C. Stamatiou, and M. Yung. Electronic National Lotteries. In  Proc. 8th International Conference on Financial Cryptography (FC 2004). Springer Verlag, pp. 147-163, 2004.
  3. E. Konstantinou, Y.C. Stamatiou, and C. Zaroliagis, On the Use of Weber Polynomials in Elliptic Curve Cryptography, In  Proc. Public Key Infrastructure: First European PKI Workshop, Research and Applications (EURO-PKI 2004). Springer Verlag, pp. 335-349, 2005.
  4. Girginov, V., Papadimitriou, D., & Rosa Lσpez de D’Amico (2004). Reconciling Management Dilemmas: Cultural Profiles of Seven Chefs de Missions. Παρουσιάστηκε στο Pre-Olympic International Conference, Θεσσαλονίκη, 5-8 Αυγούστου.
  5. Girginov, V., Papadimitriou, D., & Rosa Lσpez de D’Amico (2004). The Sport Manager as Mediator of Meanings. Παρουσιάστηκε στο 12ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Αθλητικής Διοίκησης, 22-26 Σεπτεμβρίου, Ghent, Βέλγιο.
  6. Karayanni, D. A. (2004), “Business Network Relationships in the Context of the Internet. Does Organizational Culture Matters? – An International Empirical Research”, Academy of Marketing Science (AMS) - Cultural Perspectives in Marketing Conference, Puebla, Mexico, Sep 22 – 25, Electronic Proceedings (Cd edition), http://www.ams-web.org.
  7. Karayanni, D. A. (2004), “Business Network Relationships in the Context of the Internet. Does Organizational Culture Matters? – An International Empirical Research”, Academy of Marketing Science (AMS) - Cultural Perspectives in Marketing Conference, Puebla, Mexico, Sep 22 – 25, Electronic Proceedings (Cd edition), http://www.ams-web.org.
  8. Karayanni, D. A. (2004), “Marketing-Oriented Information Exchanges Through the Internet. The Role of the Environmental Context”, 2004 Marketing Science Conference, Erasmus University, Rotterdam, June 22-26, Electronic Proceedings (Cd edition), pp. 18, http://www.rsm.nl/ DevelopPartners/stories/storyReader$22.
  9. Karayanni, D. A. (2004), “Marketing-Oriented Information Exchanges Through the Internet. The Role of the Environmental Context”, 2004 Marketing Science Conference, Erasmus University, Rotterdam, June 22-26, Electronic Proceedings (Cd edition), pp. 18, http://www.rsm.nl/ DevelopPartners/stories/storyReader$22.
  10. Karayanni, D. A. (2004), “Marketing-Oriented vs. Network-Oriented Communication Exchanges: Their Relative Impact upon Interorganizational Networking”, 20th Annual Conference of the Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group, Conference Theme: Interacting, Influencing, Strategizing - Where Are We Heading?, hosted by the Copenhagen Business School and the University of Southern Denmark, 2-4 September, Copenhagen, Denmark, Electronic Proceedings (Cd edition), http://frontpage.cbs.dk/imp2004.
  11. Karayanni, D. A. (2004), “Marketing-Oriented vs. Network-Oriented Communication Exchanges: Their Relative Impact upon Interorganizational Networking”, 20th Annual Conference of the Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group, Conference Theme: Interacting, Influencing, Strategizing - Where Are We Heading?, hosted by the Copenhagen Business School and the University of Southern Denmark, 2-4 September, Copenhagen, Denmark, Electronic Proceedings (Cd edition), http://frontpage.cbs.dk/imp2004.
  12. Karayanni, D. A. (2004), “Organizational Culture Influences upon Interorganizational Communication Strategies”, 13th World Business Congress, International Management Development Association (IMDA), Maastricht School of Management, the Netherlands, July
  13. Karayanni, D. A. (2004), “Organizational Culture Influences upon Interorganizational Communication Strategies”, 13th World Business Congress, International Management Development Association (IMDA), Maastricht School of Management, the Netherlands, July 14-18, Proceedings, Vol. XIII, http://www.imda.cc, 339-346.
  14. Karayanni, D. A. (2004), “The Role of the Environment in Building Business-to-business Relationships Through the Internet: An International Empirical Investigation”, 2004 Boston Academic Workshop - “New Priorities and Challenges for Business-to-Business Marketers”, Institute for the Study of Business Markets (ISBM), Harvard Business School, Boston, August 5-6, Electronic Proceedings (Cd edition), http://www.smeal.psu.edu/isbm/seminars/boston04.html.
  15. Karayanni, D. A. (2004), the Role of Organizational Culture in Interorganizational Network Orientation - Some Empirical Evidence, American Marketing Association (AMA), Harvard Business School, Boston, 6-9 August, Electronic Proceedings (Cd edition), https://ecommerce.ama.org/ summered/schedule.html.
  16. Karayanni, Despina, A. (2004), “Interorganizational Networking: Functional Disaggregation, or Relationship Building? An International Business-To-Business Empirical Research”, 33rd European Marketing Academy Conference (EMAC) – Worldwide Marketing?, Murcia, Spain, May 18-21, Electronic Proceedings (Cd edition), p. 193, CD of EMAC conference, http://www.emac-online.org/associations/emac/ index.asp.
  17. Karayanni, Despina, A. (2004), “Interorganizational Networking: Functional Disaggregation, or Relationship Building? An International Business-To-Business Empirical Research”, 33rd European Marketing Academy Conference (EMAC) – Worldwide Marketing?, Murcia, Spain, May 18-21, Electronic Proceedings (Cd edition), p. 193, CD of EMAC conference, http://www.emac-online.org/associations/emac/ index.asp.
  18. Koutoulas, D. (2004). Managing the Destination Marketing Task: Operational and Financial Characteristics of Convention and Visitors Bureaux. Proceedings of the International Meetings Industry Conference (IMIC) “Challenges in the New Global Environment” organized by Heliotopos Conferences, Athens, Greece, 19-21 November 2004 [ISBN: 960-88153-9-8]
  19. Koutoulas, D. (2004). Promoting the Efficiency of Tourism Education through a European Co-operation Network. Proceedings of the International Scientific Conference “Borderless Frontiers Conference” organised by Leeds Metropolitan University, Manchester Metropolitan University and Intercollege, Nicosia, Cyprus, 10-11 December 2004
  20. Koutoulas, D. (2004). Understanding the Tourism Product. Proceedings of the International Scientific Symposium “Understanding Tourism – Theoretical Advances” organized by the University of the Aegean and the International Sociological Society, Lesbos Island, Greece, 14-15 May 2004
  21. L. Maroudas, R. Panagiotopoulou, D. Gouvis and A. Kyriakaki (2004), “Community Participation in Outdoor Adventure Tourism Development Process”, Proceedings Volume, CD-ROM ed., International Symposium: “Understanding Tourism-Theoretical Advances”, Mytilini.
  22. M.Sigala, L. Maroudas and P. Tsartas (2004), “In search of a collaboration quality model: futurizing the tourism supply chain”, Proceedings Volume, CD-ROM ed., Annual EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Conference: “Global Issues and Trends in the Hospitality and Tourism Industries”, Ankara, Turkey: Bilkent University, School of Applied Technology and Management, Ankara, November 3 – 7.
  23. Nearchou A.C., “Solving the single machine total weighted tardiness scheduling problem using a hybrid simulated annealing algorithm”, 2nd ΙΕΕΕ Int. Conf. on Industrial Informatics (INDIN’04), June 24-26, Berlin, Germany, 2004.
  24. Papadimitriou, D. (2004). Invited Keynote Speaker at the Plenary Session on Elite Sport and Talent Development Policies. “The influence of the Olympic Game 'Athens 2004' on the Greek sport climate.” Παρουσιάστηκε στο 12th European Student Seminar on Sport Management in Brussels, Belgium, 20-26 September (see: http://www.vub.ac.be/SBMA/Seminar).
  25. Papadimitriou, D. (2004). Financing the 2004 Olympic Games of Athens. Παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο Οικονομετρίας του Αθλητισμού της Applied Econometrics Association, με θέμα Παπαδημητρίου, Δ. (2004). “EYES-2004”, Ευρωπαϊκές μελέτες για την εκπαίδευση και τον αθλητισμό, Δεδομένα από την εκπαίδευση των αθλητικών ταλέντων στην Ελλάδα. Παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης ΑΘλητισμού, Πάτρα, 10-12 Δεκεμβρίου«Οικονομετρία του Ποδοσφαίρου», Πάτρα, 10 Σεπτεμβρίου.
  26. Papadimitriou, D., (2004). The Marketing of Sport Tourist Destinations. Invited Keynote Speaker at the World Congress of Sport Tourism, 4-6 Ιουνίου, Rhodes.
  27. Polychroniou P. (2004), “Emotional Intelligence: A study in Greek organizations”, Symposium on Cross-Cultural Studies on Emotional Intelligence,  Eleventh Annual International Conference on Advances in Management, 24-27 Mαρτίου, Ορλάντο, Η.Π.Α.
  28. Polychroniou P. and Toudas K. (2004), “Performance Related Pay systems in the industrial sector: The case of Greece”, Session on Evolution of HRM and Corporate Performance, Eleventh Annual International Conference on Advances in Management, 24-27 Mαρτίου, Ορλάντο, Η.Π.Α.
  29. Polychroniou P. (2004), “Effective conflict management between departments: Sales vs. Production”, Session on Empirical Studies on Conflict Management, Eleventh Annual International Conference on Advances in Management, 24-27 Mαρτίου, Ορλάντο, Η.Π.Α.
  30. Polychroniou P. (2004), “Managing interdepartmental disputes according to various fields”, Session on Conflict, Crisis and their Management, Eleventh Annual International Conference on Advances in Management, 24-27 Mαρτίου, Ορλάντο, Η.Π.Α.
  31. T. Komninos, P. Spirakis, Y.C. Stamatiou, E. Valeontis, H. Yannakopoulos, A Software Tool for Distributed Intrusion Detection in Computer Networks,  best poster award at Twenty-Third Annual ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing PODC 2004.
  32. Tzouros, Y., & D. Papadimitriou, (2004). Exploring the effect of the Bosman ruling in Greek professional football. Παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο Οικονομετρίας του Αθλητισμού της Applied Econometrics Association, με θέμα «Οικονομετρία του Ποδοσφαίρου», Πάτρα, 10 Σεπτεμβρίου.
  33. Δημήτριος Λαγός, Ιωάννης Καλιγιαννάκης, Γεώργιος Οικονομάκης και Παναγιώτης Μιχαηλίδης, «Περιφερειακή Διάρθρωση της Απασχόλησης στην Ελλάδα (1991-2001): Μια Εμπειρική Διερεύνηση». 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Διευρυμένη Ευρώπη και Περιφερειακές Ανισότητες. Διοργάνωση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής, Πρέβεζα, 3-4 Ιουνίου 2004. Δημοσίευση στο σχετικό τόμο πρακτικών του συνεδρίου, εκδ. ΤΕΙ Ηπείρου, Πρέβεζα 03-04/06/2004, σελ. 491-514.
  34. Παπαδημητρίου, Δ., H. Gibson, & Ε. Βασιώτη, (2004). Εικόνες Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών και Αθλητική Ενασχόληση. Παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Προ-Ολυμπιακό Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Ρόδος, 4-6 Ιουνίου.
 • 2003
  1. E. Konstantinou, Y.C. Stamatiou, and C. Zaroliagis. On the construction of prime order Elliptic Curves. In  Proc. 4th International Conference on Cryptology in India (INDOCRYPT 2003), Springer Verlag, pp. 309-322, 2003.
  2. Koutoulas, D. (2003). Characteristics of Employment at Greek Hotels and of Hotel Training in Greece. Proceedings of the International Scientific Conference “Educating for Tomorrow’s Tourism” organized by the Technological Educational Institute of Thessaloniki as part of the Tempus-Phare programme, Ohrid, Former Yugoslav Republic of Macedonia, 10-12 October 2003
  3. Koutoulas, D. (2003). Creating Marketing Organisations for Sustainable Tourism Products. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Sustainable Tourism Development and Environment” organized by the University of the Aegean, Chios Island, Greece, 2-5 October 2003.
  4. L. Maroudas, D. Gouvis and A. Kyriakaki (2003), “A Conceptual Framework for Adventure Tourism Development in Mountain Communities”, Proceedings Volume, CD-ROM ed., 2nd International Conference: “Sustainable Tourism Development and the Environment”, University of the Aegean, Chios, October 02-05.
  5. Myloni, B.; Harzing, A.W.K and Mirza, H.R. “Host country specific factors and the transfer of Human Resource Management practices in Multinational companies”, εργασία που παρουσιάστηκε στο 7ο International Human Resource Management Conference, Limerick, Ireland, 4-6 Ιουνίου 2003.
  6. Myloni, B.; Harzing, A.W.K and Mirza, H.R. “Organisational factors and their effect on the transfer of Human Resource Management practices from parent companies to their overseas affiliates – European and US headquarters and their Greek subsidiaries”, εργασία που παρουσιάστηκε στο European Academy of Management Conference, Milan, Italy, 3-5 Απριλίου 2003.
  7. P. Spirakis and Y.C. Stamatiou,  How to prove the possession of a secret without revealing it with applications to person identification, in  Proc. 1st e-Democracy conference with international participation - Electronic Democracy: Information Society and Citizen’s rights, 2003.
  8. Panigyrakis G., Polychroniou P. and Theodoridis P. (2003), “Public Relations Management and the Service Industry: The case of Greece”, Session on Public Policy issues in International Business,  Twelfth Annual World Business Congress, International Management Development Association, 25-29 Ιουνίου, Βανκούβερ, Καναδάς.
  9. Panigyrakis G., Theodoridis P. and Polychroniou P. (2003), “Isolated areas and adoption of virtual banking”, Session on Social Capital, Virtual Organization and Strategic Management, Tenth Anniversary International Conference on Advances in Management, 16-19 Ιουλίου, Σεούλ, Ν. Κορέα.
  10. Papadimitriou, D., & K. Volika (2003). A Study on Greek Basketball: Examining Spectator Motivation to Attend and Marketing Implications. Παρουσιάστηκε στο 11ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Αθλητικής Διοίκησης, 10-13 Σεπτεμβρίου, Stockholm, Σουηδία.
  11. Polychroniou P. (2003), “Relationships of Conflict Strategies to Organizational Communication”, Symposium on Cross-Cultural Studies on Conflict Management Strategies, Sixteenth International Association of Conflict Management Conference, 16-18 Ιουνίου, Μελβούρνη, Αυστραλία.
  12. Polychroniou P. and Chrysanthopoulou E. (2003), “Handling Conflict between Management and Ownership Regarding Dividend Policy”, Session on International Management Practices and Multinational Corporations, Tenth Anniversary International Conference on Advances in Management, 16-19 Ιουλίου, Σεούλ, Ν. Κορέα.
  13. Polychroniou P. (2003), “Participation systems and integrating goals within European Industrial Relations”, Session on Organizational Status, Commitment and Integrating,  Tenth Anniversary International Conference on Advances in Management, 16-19 Ιουλίου, Σεούλ, Ν. Κορέα.
  14. Rahim A., Psenicka C., Yu C-S., Zhao J-H, Yee K. W., Polychroniou P., Chan A., Lee C.-W., Alves M., Rahman S., and Van Wyk R. (2003), “A model of Emotional Intelligence and Conflict Management Strategies: Α study in seven countries”, Session on Cross-Cultural Leadership and Life Balance,  Sixty third Academy of Management Meeting, 1-6 Αυγούστου, Σηάτλ, Η.Π.Α.
  15. Y.C. Stamatiou, E. Henriksen, E. Mantzouranis, E.-M. Knudsen, K. Papadaki, M. Psarros, E. Skipenes, N. Stathiakis, K. Sotlen, and G. Valvis, Experience and results from applying a model-based risk assessment methodology, in the security analysis of a Tele-cardiology application, presented at the  7th European conference on Electronic Health Records (TEHRE 2002), London, UK, 2002.
  16. Y.C. Stamatiou, E. Henriksen, M.S. Lund, E. Mantzouranis, M. Psarros, E. Skipenes, N. Stathiakis, and K. Stolen, Experiences from using model-based risk assessment to evaluate the security of a telemedicine application, presented at  Telemedicine in Care Delivery (TICD), Pisa, Italy, 2002.
  17. Y.C. Stamatiou, E. Skipenes, E. Henriksen, N. Stathiakis, A. Sikianakis, E. Charalambous, N. Antonakis, K. Stolen, F. den Braber, M.S. Lundf, K. Papadaki , G. Valvis. The CORAS approach for model-based risk management applied to a telemedicine service. In  Proc. 18th Medical Informatics Europe (MIE 2003), St. Malo, France, IOS Press, 206-211, 2003.
  18. Αποστολοπούλου, Α., Λούκας, Η., &  Δ. Παπαδημητρίου,  (2003). Η αντιλαμβανόμενη καταλληλότητα (Perceived Fit) περιφερειακών αθλητικών προϊόντων: Δεδομένα από την Ελληνική αθλητική αγορά. Παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης, 28-30 Νοεμβρίου, Πειραιάς.
  19. Παπαδημητρίου, Δ., & Σ. Μυλωνάκη, (2003). Εκτιμώντας τα άμεσα οικονομικά οφέλη από τις αθλητικές διοργανώσεις. Μια μελέτη περίπτωσης τριών αθλητικών γεγονότων. Παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης, 28-30 Νοεμβρίου, Πειραιάς.
  20. Τζούρος, Σ. Υ., & Δ. Παπαδημητρίου, (2003). Υπόθεση Bosman: Προσδιορίζοντας τις συνέπειες στο Ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης, 28-30 Νοεμβρίου, Πειραιάς.
 • 2002
  1. D. Koukopoulos and Y.C. Stamatiou, A Real-Time Compressed-Domain Watermarking Scheme for Mpeg Audio Layer 3. Watermarking 2002, March 2002.
  2. P. Nastou and Y.C. Stamatiou, Dynamically modifiable ciphers using a reconfigurable CAST-128 based algorithm on ATMEL’s FP SLIC reconfigurable FPGA architecture. Presented at the  9th Reconfigurable Architectures Workshop (RAW 2002), April 2002. The proceedings will be published by IEEE Computer Society Press. Also, Technical Report TR-01100901, ATMEL HELLAS SA.
  3. P. Nastou and Y.C. Stamatiou, Enhancing the security of block ciphers with the aid of parallel substitution box construction. Accepted at  First International Workshop on Assurance in Distributed Systems and Networks (ADSN), pp. 29-34, IEEE Computer Society, 2002.
  4. S. Armeni, D. Christodoulakis, I. Kostopoulos, Y.C. Stamatiou, and M. Xenos, Proving copyright ownership using hard instances of combinatorial intractable problems. In  Proc. 8th Panhellenic Conference in Informatics (Nicosia, 2002), Y. Manolopoulos and S. Evripidou (eds.), 137-145, Livanis Publications, 2002. Also in  Proc. Advances in Informatics, Vol. 2563, pp. 262-278, Springer Verlag, 2003.
  5. Y.C. Stamatiou, E. Henriksen, E. Mantzouranis, E.-M. Knudsen, K. Papadaki, M. Psarros, E. Skipenes, N. Stathiakis, K. Stolen, and G. Valvis, Experience and results from applying a model-based risk assessment methodology, in the security analysis of a Tele-cardiology application, presented at the  7th European conference on Electronic Health Records (TEHRE 2002), London, UK, 2002.
  6. Y.C. Stamatiou, E. Henriksen, M.S. Lund, E. Mantzouranis, M. Psarros, E. Skipenes, N. Stathiakis, and K. Stolen, Experiences from using model-based risk assessment to evaluate the security of a telemedicine application, presented at  Telemedicine in Care Delivery (TICD), Pisa, Italy, 2002.
  7. A.C. Kaporis, L.M. Kirousis, and Y.C. Stamatiou, How to prove conditional randomness using the Principle of Deferred Decisions. Presented at the  Phase Transitions and Algorithmic Complexity workshop that was organized from June 3 to June 5 2002 by the Institute for Pure and Applied Mathematics, University of California, Los Angeles.
  8. E. Konstantinou, Y.C. Stamatiou, and C. Zaroliagis. A software library for Elliptic Curve cryptography. In  Proc. 10th European Symposium on Algorithms (ESA 2002), Engineering and Applications track. Springer Verlag, pp. 625-636, 2002.
  9. E. Konstantinou, Y.C. Stamatiou, and C. Zaroliagis. On the efficient generation of Elliptic Curves over Prime Fields. In  Proc. 4th International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES 2002), B.S. Kaliski Jr., C.K. Koç, C. Paar (eds.). Springer Verlag, pp. 333-348, 2002.
  10. Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 14 co-authors “Does language influence response styles? A test of the cultural accommodation hypothesis in fourteen countries”, εργασία που παρουσιάστηκε στο XVI Congress of the International Association of Cross-Cultural Psychology, Yogyakarta, Indonesia, 15-19 Ιουλίου 2002.
  11. Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 14 co-authors “The role of language in cross-national mail survey research: A test of the cultural accommodation hypothesis in fourteen countries”, εργασία που παρουσιάστηκε στο 620 Annual meeting of the Academy of Management, Denver, USA, 9-14 Αυγούστου 2002.
  12. Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 8 co-authors “The interaction between language and culture and its impact for cross-national mailsurvey research: A seven country study”, εργασία που παρουσιάστηκε στο ANZAM/IFSAM VI World Congress, Australia, 10-13 Ιουλίου, 2002.
  13. Kazemi A., Nikolopoulos A. and Polychroniou P. (2002), “Relationships of Emotional Intelligence to Effectiveness of Managerial Roles: A Study in Sweden and Greece”, Symposium on Emotional Intelligence in the Workplace: Findings from eight countries, Ninth International Conference on Advances in Management, 10-13 Ιουλίου, Βοστώνη, Η.Π.Α.
  14. Karteroliotis, K., Papadimitriou, D., & Leroutsou, Z. (August, 2002). Determinants of Physical Activity and Inactivity in Adults. Παρουσιάστηκε στο 7th International Congress of Behavioral Medicine in Helsinki, Φιλανδία.
  15. L.M. Kirousis, Y.C. Stamatiou, and M. Zito, The unsatisfiability threshold conjecture: the techniques behind upper bound improvements. Presented at the  Phase Transitions and Algorithmic Complexity Workshop that was organized from June 3 to June 5 2002 by the Institute for Pure and Applied Mathematics, University of California, Los Angeles.
  16. Loukas Η., Papadimitriou, D. & A. Apostolopoulou (2002). Brand Extensions in Professional Soccer: Measures of Perceived Fit and Success of Brand Extensions Introduced by a Greek Professional Soccer Club. Παρουσιάστηκε στο 10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Αθλητικής Διοίκησης. 4 - 7 Σεπτεμβρίου, Φιλανδία.
  17. Mavrommati, C., Papadimitriou, D., & S. Leivadi (2002). Voluntary Board Members in Greek Horse Riding Clubs: A Study on the Reasons for Participation. Παρουσιάστηκε στο 10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Αθλητικής Διοίκησης. 4 - 7 Σεπτεμβρίου, Φιλανδία.
  18. Myloni, B.; Harzing, A.W.K and Mirza, H.R. “A comparative analysis of HRM practices in subsidiaries of MNCs and local companies in Greece”, εργασία που παρουσιάστηκε στο 28 ο EIBA Conference, Athens, Greece, 8-10 Δεκεμβρίου 2002.
  19. Papadimitriou D., & K. Karteroliotis (2002). Motivation to Volunteer in the Olympic Games: Testing the Special Event Volunteer Motivation Scale. Παρουσιάστηκε στο 10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης. 4 - 7 Σεπτεμβρίου, Φιλανδία.
  20. Λιοναράκης, Α., & Παπαδημητρίου, Δ. (2002). Συγκριτική μελέτη ανοικτής εξ αποστάσεως & συμβατικής εκπαίδευσης: προκαταρτικά δεδομένα της ποιότητας της μαθησιακής εμπειρίας. Παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο με τίτλο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Ρόδος, 26 – 29 Σεπτεμβρίου.
  21. Παπαδημητρίου, Δ., & Κ. Καρτερολιώτης (2002). Αξιολόγηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Ανάδειξη Στρατηγικών Παρεμβάσεων Δημοτικής Αθλητικής Ανάπτυξης. Η περίπτωση της Πάτρας. Παρουσιάστηκε στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο για τον Αθλητισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 12-14 Απριλίου, Αθήνα.
 • 2001
  1. A.C. Kaporis, L.M. Kirousis, Y.C. Stamatiou, M. Vamvakari, and M. Zito, Coupon Collectors, q-Binomial Coefficients and the Unsatisfiability Threshold. In  Proc. 7th Italian Conference on Theoretical Computer Science (ICTCS 2001) (Torino 2001), A. Restivo, S. Ronchi della Rocca, and L. Roversi (eds.), pp. 328-338, Springer-Verlag, 2001.
  2. A.C. Kaporis, L.M. Kirousis, Y.C. Stamatiou, M. Vamvakari, and M. Zito, The unsatisfiability threshold revisited. It appeared in:  Working Notes of Workshop on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2001), Boston, Massachusetts, H. Kautz and B. Selman (eds.), pp. 185-194, 2001. Also, in Electronic Notes in Discrete Mathematics H. Kautz and B. Selman (eds.), Vol. 9, Elsevier Science Publishers, 2001. Also in  Journal of Discrete Mathematics.
  3. B.B. Boutsinas and Y.C. Stamatiou, A knowledge-based approach for recognizing polyhedral scenes. In  Proc. 13th IASTED International Conference on Applied Informatics (Austria 1995), M.H. Hamza (ed.), IASTED publications, pp. 160-163, 1995.
  4. B.B. Boutsinas, Y.C. Stamatiou, and G. Pavlides, Parallel Reasoning using Weighted Inheritance Networks,  Working Notes, Third International Workshop on Parallel Processing for Artificial Intelligence (Montréal, 1995), pp. 29-39, 1995. An expanded version of this work with title  Massively Parallel Support for Nonmonotonic Reasoning, also appeared in a book dedicated to the application of parallel processing techniques in Artificial Intelligence:  Parallel Processing for AI 3, James Geller, Hiroaki Kitano and Christian Suttner (eds.), pp. 41-66, Elsevier Publishers, 1997.
  5. D. Achlioptas, L.M. Kirousis, E. Kranakis, D. Krizanc, M. S.O. Molloy, and Y.C. Stamatiou, Random Constraint Satisfaction: A More Accurate Picture, In  Proc. Third International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming (CP 97) (Schloss Hagenberg, 1997), Vol. 1330 of  Lecture Notes in Computer Science, pp. 107-120, Springer-Verlag, 1997. Also, in the  Constraints journal.
  6. D. Koukopoulos and Y.C. Stamatiou, A compressed domain watermarking algorithm for Mpeg Layer 3. In  Proc. Multimedia and Security Workshop at ACM Multimedia 2001 (Ottawa, 2001), pp. 7-10, ACM Press, 2001.
  7. Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 8 co-authors “Language and Culture: How do they interact? A seven-country study” εργασία που παρουσιάστηκε στο 27o EIBA conference, Paris, France, 13-15 Δεκεμβρίου 2001
  8. L.M. Kirousis, E. Kranakis, D. Krizanc, and Y.C. Stamatiou, Locating Information with Uncertainty in Fully Interconnected Networks. In  Proc. 14th International Symposium on Distributed Computing (DISC 2000), Vol. 1914 of  Lecture Notes in Computer Science (Toledo, 2000), M. Herlihy (ed.), pp/ 183-296, Springer-Verlag, 2000.
  9. L.M. Kirousis, Y.C. Stamatiou, and M. Zito, Upper bounds on the satisfiability threshold: A review of the rigorous results. Presented at the  Workshop on Computational Complexity and Statistical Physics, Santa Fe Institute, 4-6, September 2001. Included in a special volume dedicated to threshold phenomena in combinatorics and physics, to be published by the Sante Fe Institute (SFI) publications. The title was changed to  The unsatisfiability threshold conjecture: the techniques behind upper bound improvements.
  10. Myloni, B. and Harzing, A.W.K “Factors that affect the transfer of Human Resource Management practices from parent companies to their overseas affiliates” εργασία που παρουσιάστηκε στο International Conference of Multinational Companies and HRM: Between Globalisation and national Business Systems, DMU Leicester, Great Britain, 12-14 Ιουλίου 2001
  11. N.D. Dendris, L.M. Kirousis, Y.C. Stamatiou, and D.M. Thilikos, Partiality and Approximation Schemes for Local Consistency in Networks of Constraints, also in the  Constraints journal. Επίσης  Proc. of the 15th Conference on the Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science (FST & TCS) (Bangalore, 1995), P.S. Thiagarajan (ed.), Vol. 1026 of  Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, pp. 210-224, 1995.
  12. Nearchou A.C., “Using Evolutionary Algorithms to solve the symmetric traveling salesman problem”, ISCA 16th International Conference on Computers and their Applications. Seattle, Washington, USA, March 28-30, 2001.  
  13. P. Bose, R. Dagher, E. Kranakis, D. Krizanc, and Y. C. Stamatiou, Experimental comparison between Location Update and Caching protocols for user tracking in Wireless Networks. In  Proc. 1st International Conference on Software Engineering Applied to Networking & Parallel/Distributed Computing (SNPD 2000) (Reims, 2000), Hacène Fouchal and Roger Y. Lee (eds.), pp. 189-196, Published by the International Association for Computer and Information Science (ACIS), 2000.
  14. Polychroniou P. (2001), “Handling conflict between sales and other departments”, Session on Conflict, Stress and Lack of Trust, Eighth International Conference on Advances in Management, 11-14 Ιουλίου, Αθήνα, Ελλάδα.
  15. S. Armeni, D. Christodoulakis, I. Kostopoulos, Y.C. Stamatiou, and M. Xenos, A Transparent Watermarking Method for Color Images,  Proceedings of the IEEE first Balkan Conference on Signal Processing, Communications, Circuits and Systems, Istanbul, Turkey, 2000.
  16. Y.C. Stamatiou and D.M. Thilikos, Monotonicity and Inert Fugitive Search Games. Presented at the  6th Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization and it appears in  Electronic Notes in Discrete Mathematics, H.J. Broersma, U. Faigle, C. Hoede and J.L. Hurink (eds.), Vol. 3, Elsevier Science Publishers, 2000.
  17. Y.C. Stamatiou and M. Vamvakari, An asymptotic expansion for the q-hypergeometric series using singularity analysis for generating functions. Presented at the  Fifth International Symposium on Orthogonal Polynomials, Special Functions and their Applications (OPSFA 1999) (Patras, 1999),  Book of abstracts, 84-85, Department of Mathematics, University of Patras, 1999.
  18. Γιώργος Οικονομάκης, «Καπιταλιστικός Τρόπος Παραγωγής χωρίς Εργατική Τάξη;». Εισήγηση στον κύκλο συζητήσεων «Για ποια ‘ανάπτυξη’; Προς το ‘τέλος της εργασίας’;» του 6ου πανελλήνιου επιστημονικού συνεδρίου Προβλήματα Σοσιαλισμού, με τίτλο Εξουσία και Κοινωνίες στη «Μεταδιπολική» Εποχή. Διοργάνωση Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Δήμου Χανίων, Χανιά 25-27 Αυγούστου 2000. Δημοσίευση στο σχετικό τόμο πρακτικών του συνεδρίου, εκδ. Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2001, σελ. 141-167.
  19. Παπαδημητρίου, Δ. (2001). “Η Εθελοντική Εργασία στον Αθλητισμό: Δεδομένα, Προκλήσεις και Ενδεδειγμένες Διοικητικές Πρακτικές”. Παρουσιάστηκε στο 5ο Παγκρήτιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κρήτη, 27-28 Απριλίου.
  20. Παπαδημητρίου, Δ., Αυθίνος Γ., & Α. Παπαγιαννοπούλου, (2001). «Παρακίνηση για εθελοντική εργασία στους Ολυμπιακούς αγώνες: Εννοιολογικό περιεχόμενο και εγκυρότητα». Παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού. Τρίκαλα 14-16 Δεκεμβρίου.
 • 2000
  1. Jannis Milios & Georg Economakis, “Zur Entwicklung der Krisentheorie aus dem Kontext der Reproduktionsschemata bei Tugan-Baranovskij und Bucharin” [«Η ανάπτυξη της Θεωρίας των Κρίσεων με βάση το Πλαίσιο των Αναπαραγωγικών σχημάτων από τον Τουγκάν-Μπαρανόφσκι και τον Μπουχάριν»]. Διεθνής επιστημονική συνάντηση Neue Erkenntnisse zum Kapital [Νέα Συμπεράσματα αναφορικά με το Κεφάλαιο], Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου. Διοργάνωση Berliner Verein zur Forderung der MEGA-Edition e.V., Σεπτέμβριος 2000.
  2. Myloni, B. and Harzing, A.W.K “Transfer of HRM practices: A European Reflection on Greece” εργασία που παρουσιάστηκε στο 11ο Annual Congress of Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines, Paris, France, 16-17 Νοεμβρίου 2000
  3. Myloni, B. and Harzing, A.W.K “Can cultural and institutional theories be combined to explain cross-national differences in management? Along the lines of methodological individualism and holism” εργασία που παρουσιάστηκε στο 16ο EGOS Coloquium, Helsinki, Finland, 1-4 Ιουλίου 2000