ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ 2023-2024

1o Εξάμηνο - Υποχρεωτικά

Μαθηματικός Λογισμός

 

book redΒΑ_105

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΑνδρουλάκης Γεώργιος, Μανουσάκης Γεώργιος ,Καίσαρη Μαρία

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

 

book redΒΑ_107

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΓεωργόπουλος Αντώνης

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

 

book redΒΑ_109

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΡάπτη Ανδριάνα

Εισαγωγή στους Η/Υ: Οργάνωση και Προγραμματισμός

(μόνο για τους εισακτέους 2021-2022 και έπειτα)

 

book redΒΑ_309

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΣταματίου Ιωάννης

Εισαγωγή στο Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο

 

book redΒΑ_115

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΤσενέ Χρυσούλα

Ξένη Γλώσσα Ι – Language Awareness and Introduction to Business English I

 

book redΒΑ_111

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΔελλή Βασιλική

Εισαγωγή στους Η/Υ

(μόνο για τους εισακτέους έως και 2020-2021 )

 

book redΒΑ_103

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΣταματίου Ιωάννης - Μόνο για εξέταση

1o Εξάμηνο - Προαιρετικά

Εισαγωγή στη Μαθηματική Σκέψη

(προαιρετικό-δεν υπολογίζεται για τη λήψη πτυχίου)

 

book redΒΑ_163

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 0

People iconΑνδρουλάκης Γεώργιος, Μανουσάκης Γεώργιος, Καίσαρη Μαρία

2o Εξάμηνο - Υποχρεωτικά

Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα

 

book redΒΑ_106

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΑνδρουλάκης Γεώργιος, Μανουσάκης Γεώργιος, Καίσαρη Μαρία

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

 

book redΒΑ_108

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΑγγελόπουλος Ελευθέριος

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

 

book redΒΑ_125

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΚαραγιάννη Δέσποινα

Στατιστική των Επιχειρήσεων

 

book redΒΑ_112

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΑνδρουλάκης Γεώργιος, Μανουσάκης Γεώργιος, Καίσαρη Μαρία

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

 

book redΒΑ_157

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΠενταράκη Κωνσταντίνα

Ξένη Γλώσσα ΙΙ - Language Awareness and Introduction to Business English IΙ

 

book redΒΑ_114

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΔελλή Βασιλική

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ (JAVA)

(μόνο για τους εισακτέους 2013-2014 και παλαιοτέρα)

 

book redΒΑ_104

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΣταματίου Ιωάννης - Μόνο για εξέταση

2o Εξάμηνο - Προαιρετικά

Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη

(προαιρετικό-δεν υπολογίζεται για τη λήψη πτυχίου)

 

book redΒΑ_164

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 0

People iconΑνδρουλάκης Γεώργιος, Μανουσάκης Γεώργιος, Καίσαρη Μαρία

3o Εξάμηνο - Υποχρεωτικά

Πολιτική Οικονομία

(μόνο για τους εισακτέους από τους 2021-2022 και έπειτα)

 

book redΒΑ_201A

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΓεώργιος Οικονομάκης

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

 

book redΒΑ_123

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΑνδρουλάκης Γεώργιος, Μανουσάκης Γεώργιος, Καίσαρη Μαρία

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

 

book redΒΑ_119

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΓεωργόπουλος Αντώνιος

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

 

book redΒΑ_120

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΜαρούδας Λεωνίδας

Βάσεις Δεδομένων

 

book redΒΑ_121

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΒουτσινάς Βασίλειος

Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ – Intercultural Business Communication & Cultural Awareness

 

book redΒΑ_127

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΔελλή Βασιλική

Προγραμματισμός Η/Υ (JAVA)

(μόνο για τους εισακτέους 2014-2015 έως και 2020-2021 και που το χρωστούν)

 

book redΒΑ_104A

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΣταματίου Ιωάννης - Μόνο για εξέταση

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

(μόνο για τους εισακτέους 2013-2014)

 

book redΒΑ_157A

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΠενταράκη Κωνσταντίνα - Μόνο για εξέταση

3o Εξάμηνο - Προαιρετικά

Μηχανογραφημένη Λογιστική

(δεν υπολογίζεται για τη λήψη πτυχίου) (αυστηρά μόνο για τους 2022-2023)

 

book redΒΑ_302

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΓεωργόπουλος Αντώνιος

Εισαγωγή στη Μαθηματική Σκέψη

(δεν υπολογίζεται για τη λήψη πτυχίου)

 

book redΒΑ_163

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 0

People iconΑνδρουλάκης Γεώργιος, Μανουσάκης Γεώργιος, Καίσαρη Μαρία

4o Εξάμηνο - Υποχρεωτικά

Μικροοικονομική Ι

 

book redΒΑ_117

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΤσαγκανός Αθανάσιος

Μακροοικονομική

 

book redΒΑ_118

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΠαπαγεωργίου Θεοφάνης

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

 

book redΒΑ_110

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΡάπτη Ανδριάνα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

book redΒΑ_122

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΤσαγκανός Αθανάσιος

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

(μόνο για τους εισακτέους 2021-2022 και έπειτα)

 

book redΒΑ_204A

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΛίβας Χρήστος

Ξένη Γλώσσα IV – Business Communication

 

book redΒΑ_128

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΔελλή Βασιλική

Επιχειρηματικό Λογισμικό

(μόνο για τους εισακτέους έως και το 2020-2021)

 

book redΒΑ_126

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΒουτσινάς Βασίλειος

4o Εξάμηνο - Προαιρετικά

Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη

(προαιρετικό-δεν υπολογίζεται για τη λήψη πτυχίου)

 

book redΒΑ_164

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 0

People iconΑνδρουλάκης Γεώργιος, Μανουσάκης Γεώργιος, Καίσαρη Μαρία

5o Εξάμηνο - Υποχρεωτικά

Μικροοικονομική ΙΙ

 

book redΒΑ_116

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΠαπαγεωργίου Θεοφάνης

Επιχειρησιακή Έρευνα

 

book redΒΑ_194

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΓιαννίκος Ιωάννης , Μανουσάκης Γεώργιος

Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι

 

book redΒΑ_202

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΠαπαδημητρίου Δήμητρα

Διοίκηση Λειτουργιών

(μόνο για τους εισακτέους από το 2014-2015 και έπειτα)

 

book redΒΑ_206A

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΝεάρχου Ανδρέας

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

(μόνο για τους εισακτέους έως και το 2020-2021)

 

book redΒΑ_224

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΚούτουλας Δημήτριος - Μόνο για εξέταση

Ξένη Γλώσσα V

(μόνο για τους εισακτέους έως και το 2014-2015)

 

book redΒΑ_200

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People icon -

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

(μόνο για τους εισακτέους έως και το 2013-2014)

 

book redΒΑ_199

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΒουτσινάς Βασίλειος - Μόνο για εξέταση

5o & 7o Εξάμηνο - Επιλογής

Διεθνής Διοίκηση

 

book redΒΑ_102

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΜαρούδας Λεωνίδας

Διοίκηση Συγκρούσεων

 

book redΒΑ_134

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΔεν θα διδαχθεί

Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

 

book redΒΑ_147

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΚαραγιάννη Δέσποινα

Θεωρία των Οικονομικών Διακυμάνσεων και της Τεχνολογίας

 

book redΒΑ_310

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΠαπαγεωργίου Θεοφάνης

Συστήματα Υποστήριξης Δορυφόρων Λογαριασμών

 

book redΒΑ_154

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΔεν θα διδαχθεί

Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών

 

book redΒΑ_169

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΔεν θα διδαχθεί

Διοίκηση Ξενοδοχείων

 

book redΒΑ_213

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΔεν θα διδαχθεί

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ & Οργάνωση Δυναμικού Πωλήσεων

 

book redΒΑ_220

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΛίβας Χρήστος

Διοργάνωση Πολιτιστικών & Αθλητικών Γεγονότων

 

book redΒΑ_222

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΠαπαδημητρίου Δήμητρα

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας

 

book redΒΑ_226Α

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΟικονομάκης Γεώργιος

Δίκαιο επιχειρήσεων και αξιογράφων

 

book redΒΑ_227

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΤσενέ Χρυσούλα

Διοικητική Λογιστική

 

book redΒΑ_303

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΑγγελόπουλος Ελευθέριος

Φορολογική Λογιστική

 

book redΒΑ_304

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΑγγελόπουλος Ελευθέριος

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

 

book redΒΑ_209

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΤσαγκανός Αθανάσιος

Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

 

book redΒΑ_176

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΛίβας Χρήστος

Συμπεριφορά Καταναλωτή

 

book redΒΑ_219

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΛίβας Χρήστος

Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου

(Προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

 

book redΒΑ_229

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΤμήμα Οικονομικών Επιστημών - Γεώργιος Φίλης

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

(Προσφέρεται από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία)

 

book redΒΑ_308

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΤΕΕΑΠΗ - Σκοπελίτη Ειρήνη

ΒΑ_ERA ERASMUS

Ελεύθερης Επιλογής

 

book redΒΑ_ERA

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People icon

6o Εξάμηνο - Υποχρεωτικά

Δημόσια Οικονομική

 

book redΒΑ_197

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΟικονομάκης Γεώργιος

Επιχειρησιακή Στρατηγική ΙΙ

 

book redΒΑ_225

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΜυλώνη Βαρβάρα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

(μόνο για τους εισακτέους 2014-2015 και έπειτα)

 

book redΒΑ_199A

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΒασίλειος Βουτσινάς

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

(μόνο για τους εισακτέους έως και το 2020-2021)

 

book redΒΑ_204

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΛίβας Χρήστος - Μόνο για εξέταση

Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων

(μόνο για τους εισακτέους έως και το 2020-2021)

 

book redΒΑ_207

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΓιαννίκος Ιωάννης , Μανουσάκης Γεώργιος - Μόνο για εξέταση

Διοίκηση Λειτουργιών

(μόνο για τους εισακτέους έως και το 2013-2014)

 

book redΒΑ_206

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΝεάρχου Ανδρέας - Μόνο για εξέταση

6o & 8o Εξάμηνο - Επιλογής

Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

 

book redΒΑ_140

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΓεωργόπουλος Αντώνιος

Τραπεζική ανάλυση και Χρηματοδότηση

 

book redΒΑ_153

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΓεωργόπουλος Αντώνιος

Εργατικό Δίκαιο & Εργασιακές Σχέσεις

 

book redΒΑ_205

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Αθλητική Διοίκηση

 

book redΒΑ_214

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΠαπαδημητρίου Δήμητρα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 

book redΒΑ_216

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΣταματίου Ιωάννης

Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων

(μόνο για τους εισακτέους 2021-2022 και έπειτα)

 

book redΒΑ_207A

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΓιαννίκος Ιωάννης , Μανουσάκης Γεώργιος

Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και της Εταιρικής Διακυβέρνησης

 

book redΒΑ_228

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Εισαγωγή στον Τουρισμό και στην Τουριστική Οικονομία

 

book redΒΑ_212

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΚούτουλας Δημήτριος

Επιχειρηματικό Λογισμικό

(μόνο για τους εισακτέους 2021-2022 και έπειτα)

 

book redΒΑ_126A

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΒουτσινάς Βασίλειος

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

(μόνο για τους εισακτέους έως και 2014-2015)

 

book redΒΑ_143

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΜαρούδας Λεωνίδας

Ειδικά Θέματα Διοίκησης Λειτουργιών και Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics)

 

book redΒΑ_223A

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΝεάρχου Ανδρέας

Μακροοικονομική ΙΙ

 

book redΒΑ_298

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΤμήμα Οικονομικών Επιστημών - Σωτήριος Παπαϊωάννου , Αθανάσιος Ταγκαλάκης

Οικονομική Πολιτική

 

book redΒΑ_299

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΤμήμα  Οικονομικών Επιστημών - Ελευθέριος Γούλας

ERASMUS Ελεύθερης Επιλογής

 

book redΒΑ_ERA

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People icon

7o Εξάμηνο - Υποχρεωτικά

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

(μόνο για τους εισακτέους 2021-2022 και έπειτα)

 

book redΒΑ_224A

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΚούτουλας Δημήτριος - Δεν θα διδαχθεί

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

 

book redΒΑ_174

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΤσαγκανός Αθανάσιος

Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής(Logistics)

 

book redΒΑ_133

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΝεάρχου Ανδρέας

Πολιτική Οικονομία

(μόνο για τους εισακτέους έως και το 2020-2021)

 

book redΒΑ_201

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΟικονομάκης Γεώργιος - Μόνο για εξέταση

7ο Εξάμηνο - Επιλογής μόνο 7ου εξαμήνου

Πτυχιακή Εργασία

 

book redΒΑ_305

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 10

People iconΕπιλέγεται ο επιβλέπων καθηγητής από το φοιτητή

8o Εξάμηνο - Υποχρεωτικά

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

(μόνο για τους εισακτέους 2015-2016 και έπειτα)

 

book redΒΑ_143A

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΜαρούδας Λεωνίδας

Θεωρία Παιγνίων

 

book redΒΑ_211

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΓιαννίκος Ιωάννης , Νεάρχου Ανδρέας

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής & Ασφάλεια Συναλλαγών

 

book redΒΑ_218

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΣταματίου Ιωάννης , Καραγιάννη Δέσποινα

8ο Εξάμηνο - Επιλογής μόνο 8ου εξαμήνου

Ελεγκτική

 

book redΒΑ_307

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΔεν θα διδαχθεί

Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

 

book redΒΑ_141

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΓιαννίκος Ιωάννης

Πτυχιακή Εργασία

 

book redΒΑ_305

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 10

People iconΕπιλέγεται ο επιβλέπων καθηγητής από φοιτητή

Πτυχιακή Εργασία ΙΙΙ

 

book redΒΑ_293

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 5

People iconΕπιλέγεται ο επιβλέπων καθηγητής από φοιτητή

8ο Εξάμηνο - Προαιρετικά

Πρακτική Άσκηση

 

book redΒΑ_PRA

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA0L2pvYjk2OS04NC1wXzIucG5nECTS: 3

People icon-