ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ 2022-2023

Μαθήματα κορμού 

Τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) ανά εξάμηνο είναι τα ακόλουθα:

1ο Εξάμηνο

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_105 Μαθηματικός Λογισμός

Ανδρουλάκης Γεώργιος

Μανουσάκης Γεώργιος

Καίσαρη Μαρία

 

ΒΑ_107 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Γεωργόπουλος Αντώνιος

 

ΒΑ_109  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

Ράπτη Ανδριάνα

 

ΒΑ_309 Εισαγωγή στους Η/Υ: Οργάνωση και Προγραμματισμός

Σταματίου Ιωάννης

 

ΒΑ_115 Εισαγωγή στο Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο

Τσενέ Χρυσούλα

 

ΒΑ_111 Ξένη Γλώσσα Ι – Language Awareness and Introduction to Business English I

Δελλή Βασιλική

 

 

2ο Εξάμηνο

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_106  Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα

Ανδρουλάκης Γεώργιος

Μανουσάκης Γεώργιος

Καίσαρη Μαρία

 

ΒΑ_108 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Αγγελόπουλος Ελευθέριος

 

ΒΑ_125 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Καραγιάννη Δέσποινα

 

ΒΑ_112 Στατιστική των Επιχειρήσεων

Ανδρουλάκης Γεώργιος

Μανουσάκης Γεώργιος

Καίσαρη Μαρία

 

ΒΑ_157 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Τσαγκανός Αθανάσιος

 

ΒΑ_114 Ξένη Γλώσσα ΙΙ - Language Awareness and Introduction to Business English IΙ

Δελλή Βασιλική

 

 

3ο Εξάμηνο

 

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_201Α Πολιτική Οικονομία

Γεώργιος Οικονομάκης

 

ΒΑ_123 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Ανδρουλάκης Γεώργιος

Μανουσάκης Γεώργιος

Καίσαρη Μαρία

 

ΒΑ_119 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Γεωργόπουλος Αντώνιος

 

ΒΑ_120 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

Μαρούδας Λεωνίδας

 

ΒΑ_121 Βάσεις Δεδομένων

Βουτσινάς Βασίλειος

 

ΒΑ_127 Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ – Intercultural Business Communication & Cultural Awareness

Δελλή Βασιλική

 

 

 

4ο Εξάμηνο

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_117 Μικροοικονομική Ι

Τσαγκανός Αθανάσιος

 

ΒΑ_118 Μακροοικονομική

Παπαγεωργίου Θεοφάνης

 

ΒΑ_110 Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Πολυχρονίου Παναγιώτης

 

ΒΑ_122 Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Τσαγκανός Αθανάσιος

 

ΒΑ_204Α Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Λίβας Χρήστος

 

ΒΑ_128  Ξένη Γλώσσα IV – Business Communication

Δελλή Βασιλική

 

 

 

5ο Εξάμηνο

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_116  Μικροοικονομική ΙΙ

Παπαγεωργίου Θεοφάνης

 

ΒΑ_194  Επιχειρησιακή Έρευνα

Γιαννίκος Ιωάννης

Μανουσάκης Γεώργιος

 

ΒΑ_202 Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι

Παπαδημητρίου Δήμητρα

 

ΒΑ_206Α Διοίκηση Λειτουργιών

Νεάρχου Ανδρέας

 

 

 

 

6ο Εξάμηνο

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_197 Δημόσια Οικονομική

Οικονομάκης Γεώργιος

 

ΒΑ_225  Επιχειρησιακή Στρατηγική ΙΙ

Μυλώνη Βαρβάρα

 

ΒΑ_199Α Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Βασίλειος Βουτσινάς

Μανουσάκης Γεώργιος

Καίσαρη Μαρία

 

 

 

 

 7ο Εξάμηνο

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_224Α Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Κούτουλας Δημήτριος

 

ΒΑ_174 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

 Τσαγκανός Αθανάσιος

 

ΒΑ_133 Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής(Logistics)

Νεάρχου Ανδρέας

 

 

 

8ο Εξάμηνο

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_143Α Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Μαρούδας Λεωνίδας

 

ΒΑ_211 Θεωρία Παιγνίων 

Γιαννίκος Ιωάννης

Νεάρχου Ανδρέας

 

ΒΑ_218 Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής & Ασφάλεια Συναλλαγών

Σταματίου Ιωάννης

Καραγιάννη Δέσποινα

 

 

 

 

Μαθήματα επιλογής

Τα μαθήματα επιλογής είναι τα ακόλουθα :

 

 

Χειμερινό εξάμηνο (5ο ή 7ο)

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_102 Διεθνής Διοίκηση

Μαρούδας Λεωνίδας

 

ΒΑ_134 Διοίκηση Συγκρούσεων

Πολυχρονίου Παναγιώτης

 

ΒΑ_147 Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Καραγιάννη Δέσποινα

 

ΒΑ_310 Θεωρία των Οικονομικών Διακυμάνσεων και της Τεχνολογίας

Παπαγεωργίου Θεοφάνης

 

ΒΑ_154 Συστήματα Υποστήριξης Δορυφόρων Λογαριασμών

ΑΚΑΔ. ΔΙΔ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

ΒΑ_169 Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών

Κούτουλας Δημήτριος

 

ΒΑ_213 Διοίκηση Ξενοδοχείων

Κούτουλας Δημήτριος

 

ΒΑ_220 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ & Οργάνωση Δυναμικού Πωλήσεων

Λίβας Χρήστος

 

ΒΑ_222 Διοργάνωση Πολιτιστικών & Αθλητικών Γεγονότων

Παπαδημητρίου Δήμητρα

 

ΒΑ_226Α Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας

Οικονομάκης Γεώργιος

 

ΒΑ_227 Δίκαιο επιχειρήσεων και αξιογράφων

Τσενέ Χρυσούλα

 

ΒΑ_303 Διοικητική Λογιστική 

Αγγελόπουλος Ελευθέριος

 

ΒΑ_304 Φορολογική Λογιστική

Αγγελόπουλος Ελευθέριος

 

ΒΑ_176  Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Λίβας Χρήστος

 

ΒΑ_219  Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΑΚΑΔ. ΔΙΔ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

BA_229 Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου (ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Γεώργιος Φίλης

 

ΒΑ_308 Εισαγωγή στην Ψυχολογία (ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία)       

ΤΕΕΑΠΗ

 

ΒΑ_ERA  ERASMUS Ελεύθερης Επιλογής

   

 

 

Επιλογής μόνο 7ου εξαμήνου 

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_305 Πτυχιακή Εργασία

Επιλέγεται ο επιβλέπων καθηγητής από το φοιτητή

 

 

 

Εαρινό εξάμηνο (6ο ή 8ο) 

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

ΒΑ_140 Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

Γεωργόπουλος Αντώνιος

ΒΑ_153 Τραπεζική ανάλυση και Χρηματοδότηση

Γεωργόπουλος Αντώνιος

ΒΑ_205 Εργατικό Δίκαιο & Εργασιακές Σχέσεις

Τσενέ Χρυσούλα

ΒΑ_214 Αθλητική Διοίκηση

Παπαδημητρίου Δήμητρα

ΒΑ_216 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Σταματίου Ιωάννης

ΒΑ_207Α Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών  Αποφάσεων

Γιαννίκος Ιωάννης

Μανουσάκης Γεώργιος

ΒΑ_228 Το Ρυθμιστικό  Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τσενέ Χρυσούλα

ΒΑ_212 Εισαγωγή στον Τουρισμό και στην Τουριστική Οικονομία

Κούτουλας Δημήτριος

ΒΑ_126Α Επιχειρηματικό Λογισμικό

Βουτσινάς Βασίλειος

ΒΑ_ 298 Μακροοικονομική ΙΙ

Τμήμα  Οικονομικών Επιστημών Σωτήριος Παπαϊωάννου  και Αθανάσιος Ταγκαλάκης

ΒΑ_299 Οικονομική Πολιτική

Τμήμα  Οικονομικών Επιστημών Ελευθέριος Γούλας

ΒΑ_ERA ERASMUS Ελεύθερης Επιλογής

 

 

 

Επιλογής μόνο 8ου εξαμήνου

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_307 Ελεγκτική

  ΠΔ 407/80

 

ΒΑ_141 Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Γιαννίκος Ιωάννης

 

ΒΑ_223Α Ειδικά Θέματα Διοίκησης Λειτουργιών και Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics)

Νεάρχου Ανδρέας

 

ΒΑ_305 Πτυχιακή Εργασία

Επιλέγεται ο επιβλέπων καθηγητής από φοιτητή

 

ΒΑ_293 Πτυχιακή Εργασία ΙΙΙ

Επιλέγεται ο επιβλέπων καθηγητής από φοιτητή

 

Προαιρετικά Μαθήματα:

 

 

Α έτος - 1ο εξάμηνο

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_295 Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους (προαιρετικό-δεν υπολογίζεται για τη λήψη πτυχίου)

Ανδρουλάκης Γεώργιος

Μανουσάκης Γεώργιος

Καίσαρη Μαρία

 

 

 

Β έτος - 3ο εξάμηνο

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_302 Μηχανογραφημένη Λογιστική (δεν υπολογίζεται για τη λήψη πτυχίου)

(αυστηρά μόνο για τους 2021-2022)

Γεωργόπουλος Αντώνιος

 

ΒΑ_295 Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους (δεν υπολογίζεται για τη λήψη πτυχίου)

Ανδρουλάκης Γεώργιος,

Μανουσάκης Γεώργιος

Καίσαρη Μαρία

 

 

 

Δ έτος - 8ο εξάμηνο

 

Τίτλος μαθήματος

Ανάθεση ή Συνδιδασκαλία

 
 

ΒΑ_ PRA  Πρακτική Άσκηση