| + 30 2610 969974

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2021 - 2022

Μαθήματα κορμού 
Τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) ανά εξάμηνο είναι τα ακόλουθα:
1ο Εξάμηνο

 

Εισαγωγή στο Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο BA_115 Τσενέ Χρυσούλα
Εισαγωγή στους Η/Υ: Οργάνωση και Προγραμματισμός BA_309   Σταματίου Ιωάννης
Μαθηματικός Λογισμός BA_105 Ανδρουλάκης Γεώργιος
Μανουσάκης Γεώργιος
Καίσαρη Μαρία
Ξένη Γλώσσα Ι BA_111 Δελλή Βασιλική
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι BA_109        Ακαδ. Διδ.Εμπειρία
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι BA_107 Γεωργόπουλος Αντώνιος

 

Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες
(προσφέρεται μόνο στη Πολυτεχνική Σχολή & στη Σχολή Θετικών Επιστημών) BA_296
Ακαδ. Διδ.Εμπειρία

 

2ο Εξάμηνο

 

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΒΑ_157  Τσαγκανός Αθανάσιος
Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα ΒΑ_106      Ανδρουλάκης Γεώργιος
Μανουσάκης Γεώργιος
Καίσαρη Μαρία
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΒΑ_125  Καραγιάννη Δέσποινα
Ξένη Γλώσσα ΙΙ ΒΑ_114  Δελλή Βασιλική
Στατιστική των Επιχειρήσεων ΒΑ_112 Ανδρουλάκης Γεώργιος
Μανουσάκης Γεώργιος
Καίσαρη Μαρία
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ ΒΑ_108  Αγγελόπουλος Ελευθέριος

 

 

3ο Εξάμηνο

 

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΒΑ_119  Γεωργόπουλος Αντώνιος
Βάσεις Δεδομένων ΒΑ_121 Βουτσινάς Βασίλειος
Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ ΒΑ_127 Δελλή Βασιλική
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ ΒΑ_120      Πολυχρονίου Παναγιώτης 
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΒΑ_224Α Κούτουλας Δημήτριος
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΒΑ_123 Ανδρουλάκης Γεώργιος
Μανουσάκης Γεώργιος
Καίσαρη Μαρία

 

 

4ο Εξάμηνο

 

Στρατηγικό Μαρκετινγκ ΒΑ_204Α Λίβας Χρήστος
Μακροοικονομική ΒΑ_118 Παπαγεωργίου Θεοφάνης 
Μικροοικονομική Ι ΒΑ_117 Τσαγκανός Αθανάσιος
Ξένη Γλώσσα IV ΒΑ_128 Δελλή Βασιλική
Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΒΑ_110 Πολυχρονίου Παναγιώτης
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΒΑ_122      Ακαδ. Διδ. Εμπειρία

 

 

5ο Εξάμηνο

 

Διοίκηση Λειτουργιών ΒΑ_206Α Νεάρχου Ανδρέας 
Επιχειρησιακή Έρευνα ΒΑ_194 Γιαννίκος Ιωάννης
Μανουσάκης Γεώργιος
Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι ΒΑ_202      Παπαδημητρίου Δήμητρα 
Μικροοικονομική ΙΙ ΒΑ_116 Παπαγεωργίου Θεοφάνης

 

 

6ο Εξάμηνο

 

Δημόσια Οικονομική ΒΑ_197 Οικονομάκης Γεώργιος
Επιχειρησιακή Στρατηγική ΙΙ ΒΑ_225 Μυλώνη Βαρβάρα 
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΒΑ_199Α Βουτσινάς Βασίλειος
Μανουσάκης Γεώργιος
Καίσαρη Μαρία
ΠΔ 407/80 

 

 

 7ο Εξάμηνο

 

Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής (Logistics) ΒΑ_133      Νεάρχου Ανδρέας
Πολιτική Οικονομία ΒΑ_201 Οικονομάκης Γεώργιος
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΒΑ_174 Τσαγκανός Αθανάσιος

 

 

8ο Εξάμηνο

 

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων ΒΑ_143Α Μαρούδας Λεωνίδας
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός, Επιχειρηματικής Στρατηγικής και Ασφάλεια Συναλλαγών ΒΑ_218      Καραγιάννη Δέσποινα - Σταματίου Ιωάννης
Θεωρία Παιγνίων ΒΑ_211 Γιαννίκος Ιωάννης - Νεάρχου Ανδρέας

 

 

Μαθήματα επιλογής
Τα μαθήματα επιλογής είναι τα ακόλουθα :

 

 

Χειμερινό εξάμηνο (5ο ή 7ο)

 

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ & Οργάνωση Δυναμικού Πωλήσεων ΒΑ_220    Λίβας Χρήστος
Διεθνής Διοίκηση ΒΑ_102 Μαρούδας Λεωνίδας
Διεθνικές Επιχειρήσεις ΒΑ_149 Μυλώνη Βαρβάρα
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Αξιογράφων ΒΑ_227 Τσενέ Χρυσούλα
Διοίκηση Ξενοδοχείων ΒΑ_213 Κούτουλας Δημήτριος
Διοίκηση Συγκρούσεων ΒΑ_134 Πολυχρονίου Παναγιώτης
Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών ΒΑ_169 Κούτουλας Δημήτριος
Διοικητική Λογιστική ΒΑ_303 Αγγελόπουλος Ελευθέριος
Διοργάνωση Πολιτιστικών & Αθλητικών Γεγονότων ΒΑ_222 Παπαδημητρίου Δήμητρα
Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας ΒΑ_226Α    Οικονομάκης Γεώργιος
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου ΒΑ_229 Φίλης Γεώργιος - Συνδιδασκαλία με Οικονομικό Τμήμα
Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς ΒΑ_147 Καραγιάννη Δέσποινα
Ξένη Γλώσσα V ΒΑ_200Α Ριζομυλιώτη Βασιλική
Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ ΒΑ_176 Λίβας Χρήστος
Θεωρία των Οικονομικών Διακυμάνσεων και της Τεχνολογίας ΒΑ_310 Παπαγεωργίου Θεοφάνης
Εισαγωγή στον Τουρισμό και στην Τουριστική Οικονομία ΒΑ_212 ΑΚΑΔ. ΔΙΔ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Φορολογική Λογιστική ΒΑ_304 Αγγελόπουλος Ελευθέριος
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΒΑ_209 ΑΚΑΔ.ΔΙΔ.ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ψυχολογία (ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία) νεό μάθημα  ΒΑ_308

Ειρήνη Σκοπελίτη - Συνδιδασκαλία

ERASMUS Ελεύθερης Επιλογής ΒΑ_ERA          

 

Επιλογής μόνο 7ου εξαμήνου 
ΒΑ_305 Πτυχιακή Εργασία                                                                         Επιλέγεται ο επιβλέπων Καθηγητής από τον φοιτητή

 

 

Εαρινό εξάμηνο (6ο ή 8ο) 

 

Αθλητική Διοίκηση ΒΑ_214   Παπαδημητρίου Δήμητρα
Ειδικά Θέματα Διοίκησης Λειτουργιών και Αλυσίδας Εφοδιασμού [Logistics] ΒΑ_223Α     Νεάρχου Αντρέας
Εργατικό Δίκαιο & Εργασιακές Σχέσεις ΒΑ_205  Τσενέ Χρυσούλα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΒΑ_216  Ακαδ. Διδ. Εμπειρία
Μακροοικονομική ΙΙ ΒΑ_298 

Ζερβογιάννη  Αθηνά, Ταγκαλάκης Αθανάσιος - Συνδιδασκαλία με Οικονομικό Τμήμα

Οικονομική Πολιτική ΒΑ_299  Γούλας Ελευθέριος (Συνδιδ. με Οικονομικό Τμήμα)
Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών ΒΑ_141  Γιαννίκος Ιωάννης
Συμπεριφορά Καταναλωτή ΒΑ_219  Ακαδ. Διδ. Εμπειρία
Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και της Εταιρικής Διακυβέρνησης ΒΑ_228  Τσενέ Χρυσούλα
Τραπεζική Ανάλυση και Χρηματοδότηση ΒΑ_153  Ακαδ. Διδ. Εμπειρία
Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων ΒΑ_207Α  Γιαννίκος Ιωάννης
Μανουσάκης Γεώργιος
Επιχειρηματικό Λογισμικό ΒΑ_126Α   Βουτσινάς Βασίλειος
Μανουσάκης Γεώργιος
ERASMUS Ελεύθερης Επιλογής ΒΑ_ERA      

 

Επιλογής μόνο 8ου εξαμήνου
ΒΑ_307 Ελεγκτική                                                                                                                                    ΠΔ 407/80
BA_305 Πτυχιακή Εργασία Επιλέγεται ο επιβλέπων Καθηγητής από τον φοιτητή
ΒΑ_293 Πτυχιακή Εργασία ΙΙΙ Επιλέγεται ο επιβλέπων Καθηγητής από τον φοιτητή

 

Προαιρετικά Μαθήματα:

 

 

Α έτος - 1ο εξάμηνο

 

Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους (προαιρετικό-δεν υπολογίζεται για τη λήψη πτυχίου) ΒΑ_295  Ανδρουλάκης Γεώργιος
Μανουσάκης Γεώργιος
Καίσαρη Μαρία

 

 

Β έτος - 3ο εξάμηνο

 

Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους ΒΑ_295  Ανδρουλάκης Γεώργιος
Μανουσάκης Γεώργιος
Καίσαρη Μαρία
Μηχανογραφημένη Λογιστική (δεν υπολογίζεται για τη λήψη πτυχίου) (αυστηρά μόνο για τους 2017-2018)   ΒΑ_302 Γεωργόπουλος Αντώνιος

 

 

Δ έτος - 8ο εξάμηνο

 

ΒΑ_PRA Πρακτική Άσκηση