ΟΡΑΜΑ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1999 και ανήκει στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συστάθηκε το 2013. Το Τμήμα μας, εννοώντας την επιστήμη με την αρχετυπική της έννοια, επικεντρώνεται στη συνάντηση των διαφορετικών επιστημονικών πεδίων που συγκροτούν την Επιστήμη της Διοίκησης. Με γνώμονα μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει την ευρυμάθεια και την εμβάθυνση, τη θεωρία και την  πρακτική, την καλλιέργεια και τη διαπαιδαγώγηση από τη μία και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας από την άλλη, προσφέρει πληθώρα μαθημάτων στους νέους και τις νέες επιστήμονες, Όραμα μας είναι η διάπλαση ανθρώπων με ηθική (σύνεση, συνείδηση, αλληλοσεβασμός, κουλτούρα διαλόγου) επιστημονική επάρκεια (ακρίβεια, επιμονή στην γνώση και την εκπαίδευση, κριτική διάθεση, διεπιστημονικότητα) και δεξιότητες τέτοιες που να καθιστούν τους αποφοίτους μας ικανούς και ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Η φήμη των αποφοίτων μας, τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνία παρέχουν την μεγαλύτερη πιστοποίηση για τους φοιτητές, τις φοιτήτριες όσο και για τους διδάσκοντες του Τμήματος μας, εξασφαλίζοντας απορρόφηση στην αγορά, ήθος και χαμόγελα στα πρόσωπα μας.