ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 (Ορθή Επανάληψη)

Οι αλλαγές αφορούν το εργαστήριο Η/Υ ΒΑ_199Α Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και το εργαστήριο ΒΑ_126 Επιχειρηματικό Λογισμικό.

icon1Πρόγραμμα