ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

Αναπαράσταση γνώσης και συμπερασμός με έμφαση στην Αναθεώρηση Πεποιθήσεων.

ΠΕΠΠΑΣ Π.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Modelling and forecasting high frequency price dynamics through linear and non-linear regression models.

ΤΣΑΓΚΑΝΟΣ Α.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ

Ευρετικοί αλγόριθμοι στο χρονικό προγραμματισμό πολλαπλών έργων με περιορισμένους πόρους.

ΝΕΑΡΧΟΥ Α.

ΒΑΡΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Συστήματα κοστολόγησης – προϋπολογισμοί και προϋπολογιστικός έλεγχος στις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας

ΜΠΕΛΛΑΣ Α.

ΒΑΣΙΛΑΓΚΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ

Μετασχηματιστική Ηγεσία, Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διαχείριση Συγκρούσεων στους ξενοδοχειακούς οργανισμούς.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Π.

ΒΕΡΝΑΡΔΗ

ΜΕΝΙΑ

Διερεύνηση της εξουθένωσης των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: συγκριτική μελέτη με βάση το εργασιακό καθεστώς.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Μετοχικές αποδόσεις: Θεωρίες και αποδείξεις.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΒΡΕΤΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοντέλα μεγέθυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση  και η επίπτωση της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γ.

ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποδείγματα επιχειρησιακής έρευνας και εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης της εκπαίδευσης.

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Ι.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Χρήση περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων για την αποδοτική αντιμετώπιση προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας.

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Ι.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

Οι επιπτώσεις της εξάρτησης από το διαδίκτυο στην ψυχική υγεία των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ

Εμπορικές και επενδυτικές ροές από και προς την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας κατά τη χρονική περίοδο 1979/2014.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γ.

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων και άλλων παραγόντων της COVID-19.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΓΡΟΥΜΠΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Polarization of the Profit Rate and Foreign Direct Investment in Western and Eastern Countries of the European Union.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γ.

ΓΡΥΜΠΙΛΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η Οικονομική Σκέψη του Αριστοτέλη και ο Μαρξ: Από την Δουλοκτητική Κοινωνία στον Καπιταλισμό.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γ.

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η προσέγγιση του φαινομένου της οικονομικής κρίσης κατά την εξέλιξη της οικονομικής θεωρίας: Η περίπτωση της οικονομικής κρίσης του 2008.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γ.

ΔΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

Το υπόδειγμα της Ανεστραμμένης τάξης (Flipped classroom) και η εφαρμογή του στη διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΔΗΜΟΥ

ΕΛΕΝΗ

Ανίχνευση της εγκυρότητας δημοσιευμένων ειδήσεων στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικά δικτύωσης, με χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης και Ανάλυσης Δικτύων.

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Β.

ΔΙΑΓΟΥΡΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εργασιακή ανασφάλεια των εργαζόμενων και στρατηγικές επιβίωσης των ελληνικών νοικοκυριών στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.

ΜΑΡΟΥΔΑΣ Λ.

ΔΡΑΓΩΤΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Η υιοθέτηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη στρατηγική μάρκετινγκ και η επίδραση στην αποτελεσματικότητα επιχειρήσεων.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δ.

ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ

ΧΡΥΣΗ

Ανεστραμμένη τάξη: ικανοποίηση των φοιτητών από την εφαρμογή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΚΑΜΠΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ

Μελέτη της λογιστικής και ελεγκτικής παρακολούθησης των οικονομικών καταστάσεων (του τομέα οινοποιίας – ποτοποιίας – ζυθοποιίας) από την αναπροσαρμογή τους, λόγω ύπαρξης διορθωτικών γεγονότων μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. «Events After the Balance Sheet Date»

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΚΑΟΥΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

Χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης σε κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα: εφαρμογή στην αρχή προστασίας ανταγωνισμού (Επιτροπή Ανταγωνισμού).

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Β.

ΚΑΟΥΡΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Ανάπτυξη αλγορίθμων συσχέτισης μακροοικονομικών μεγεθών σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη και διερεύνηση της δυνατότητας πρόβλεψης των αποτελεσμάτων της.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΚΑΠΟΤΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Knowledge, Information & Data Management in Greek Firms

ΜΥΛΩΝΗ Β.

ΚΑΠΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η μεγάλη βιομηχανία στην Ελλάδα: οικονομική σημασία, ταξική διάρθρωση και εργασιακές σχέσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γ.

ΚΑΡΑΒΑΤΣΕΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ποιότητα ζωής ηλικιωμένων ασθενών μετά από κατάγματα και μέτρηση αποδοτικότητας των Μονάδων Θεραπείας - Εκτίμηση Κόστους Αποκατάστασής τους.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Innovation Management and Firms Performance : The Role of Business Strategy , capabilities and External Enviroment.

ΜΠΕΛΛΑΣ Α.

ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Αγορά Εργασίας .

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΚΑΣΦΙΚΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ

Μελέτη Χρονοσειρών με Πολυπαραγοντική Θεωρία Απόκρισης Ερωτημάτων.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΚΑΤΣΙΠΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Derivatives Pricing and Risk Management in the Gold Market

ΤΣΑΓΚΑΝΟΣ Α.

ΚΑΤΣΟΥΔΑ

ΜΑΡΙΑ

Αλγόριθμοι ανίχνευσης ακραίων τιμών και εφαρμογή σε δεδομένα που αφορούν τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Β.

ΚΟΛΛΙΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Επιδράσεις της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου σε θέματα άμεσης ξένη επένδυσης: Η περίπτωση της NAFTA

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γ.

ΚΟΛΟΒΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επανασχεδιασμός Δικτύου Μεταφορών Νομού Αχαΐας.

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Ι.

ΚΟΜΠΟΘΡΕΚΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Αλγόριθμοι Graph Mining : Εφαρμογή σε Viral Marketing.

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Β.

ΚΟΠΑΝΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Μερισματική Πολιτική.

ΤΣΑΓΚΑΝΟΣ Α.

ΚΟΥΡΤΖΗ

ΜΙΝΑ

Η Διακυβέρνηση ( GOVERANCE ) των Ελληνικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών και η συμβολή της στην Οργανωσιακή απόδοση.

ΜΑΡΟΥΔΑΣ Λ.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

Social Media driven Innovation: Η αξιοποίηση των Social Media στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών. Μια διερευνητική μελέτη.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δ.

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Η οργανωσιακή κουλτούρα, η ηγεσία και η δημιουργία της ομάδας στις νεοφυείς επιχειρήσεις.

ΜΥΛΩΝΗ Β.

ΛΑΠΑΝΑΙΤΗ

ΑΝΝΑ

Εργασιακές σχέσεις και εργασιακή ικανοποίηση των Πανεπιστημιακών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γ.

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Οργανωσιακές Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικού Αντικτύπου, Οργανωσιακό Κοινωνικό Κεφάλαιο και Οργανωσιακή Απόδοση των Ελληνικών Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.

ΛΥΜΠΕΡΗ

ΕΛΕΝΗ

Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

ΛΙΒΑΣ Χ.

ΜΑΝΙΑΤΕΛΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Αλγοριθμική εφαρμογή της τεχνικής εξαγωγή μοντέλων λειτουργιών (process Mining).

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Β.

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Κρίση, Διαχείριση Συγκρούσεων και Μετασχηματιστική Ηγεσία στις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Π.

ΜΑΡΟΥΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χρονικός Προγραμματισμός Έργων σε Περιβάλλον Βιομηχανικού Υπολογιστικού Νέφους.

ΝΕΑΡΧΟΥ Α.

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

Υποδείγματα κάλυψης ζήτησης με έμφαση στην ποιότητα.

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Ι.

ΜΙΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αξιολόγηση Διαδικασιών και Αποτελεσμάτων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΜΟΔΙΑΤΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Μελέτη της Τάσης Εγκατάλειψης Σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το Φαινόμενο Drop Out.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ

Συγκριτική Αξιολόγηση στάθμισης απόδοσης (Benchmarking) περιφερειακών Υγειονομικών Διοικήσεων και μονάδων αυτών.

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Ι.

ΜΠΙΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φόρος, Κράτος, Κρίση: Μία Συγκριτική Μελέτη για τις Χώρες της Ευρώπης από το 1950 έως το 2018.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ.

ΜΠΡΑΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Εργασιακή ικανοποίηση και συμμετοχή στα συνδικάτα στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γ.

ΝΤΑΒΑΡΗ

ΑΘΗΝΑ

Μάρκετινγκ Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ( social media) των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Διαπολιτισμική έρευνα στις αγορές προορισμού Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δ.

ΝΤΑΒΑΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ανάπτυξη ενός μοντέλου βελτιστοποίησης της οργανωτικής δομής των Οργανισμών Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών (Destination Marketing Organizations).

ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Δ.

ΝΤΑΒΑΡΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τα κοινωνικά δίκτυα ως αφηγηματική πλατφόρμα για το μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών.

ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Δ.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Εξόρυξη γνώσης από χρονοσειρές.

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Β.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΙΚΗ

Οι επιπτώσεις των Συστημάτων Εργασίας Υψηλής Επίδοσης στην ποιότητα της Υγειονομικής περίθαλψης.

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ι.

ΠΑΝΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ανάδειξη μοντέλου επικοινωνιών Μάρκετινγκ και Δημοσίων σχέσεων στα πλαίσια στρατηγική επικοινωνιακής πολιτικής με στόχο την στήριξη και ανάπτυξη του Ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα στον Αναπαραγωγικό Τουρισμό,

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο κατακερματισμός της κοινότητας των εκπαιδευτικών και οι επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας.

ΜΑΡΟΥΔΑΣ Λ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων με χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης.

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Β.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

Η επίδραση του πολιτικού ρίσκου στις αποδόσεις των χρηματοοικονομικών δεικτών, την μεταβλητότητα και τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

ΤΣΑΓΚΑΝΟΣ Α.

ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ

ΛΟΥΚΑΣ

ACCOUNTING FOR INCOME TAX.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση και καταγραφή του εκπαιδευτικού προφίλ των εισαχθέντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΠΙΣΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οικολογικά Οικονομικά: Οι δυναμικές της οικονομικής συσσώρευσης και ανάπτυξης ως προς τις περιβαλλοντικές διαστάσεις τους.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ.

ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ

ΕΛΙΝΑ

Brand extension in the hotel sector: The case of luxury hotels.

ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Δ.

ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι Τεχνικές της Επιχειρηματικής Νοημοσύνης και η Εφαρμογή τους στη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων.

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Β.

ΡΟΥΠΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

Διακριτική σύγκριση της επίπτωσης του πολιτικού , κοινωνικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων σε χώρες της Νότιας Ευρώπης.

ΜΑΡΟΥΔΑΣ Λ.

ΣΑΛΙΓΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των Οικονομολόγων ή/και Λογιστών στην Ελλάδα και πως συμβάλλουν στην επαγγελματική/ εργασιακή τους εξουθένωση.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Εφαρμογή μεθόδων Επιχειρησιακής Νοημοσύνης στη λογιστική περιβάλλοντος

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Β.

ΣΓΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τεχνικές σύνθεσης χαρτοφυλακίου με πολυπαραγοντική, πολυτομική θεωρία απόκρισης ερωτημάτων.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΣΙΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αξιολόγηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών.(CAPABILITY AND PERFORMANCE OF BUSINESS PROCESSES).

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Β.

ΣΚΑΠΕΡΔΑ

ΜΑΡΙΑ

Διερεύνηση μη γραμμική συμπεριφορά σε χρηματοοικονομικές & οικονομικές χρονολογικές σειρές.

ΤΣΑΓΚΑΝΟΣ Α.

ΣΚΟΝΔΡΑ-ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Πίνακας  ισορροπημένης στοχοθέτησης BSC ως στρατηγικό εργαλείο στη βιομηχανία.

ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘ.

ΣΤΑΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαχείριση Γνώσης - σχεδιασμός, εφαρμογή και αποτελέσματα σε οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα  

ΜΥΛΩΝΗ Β.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Όταν οι απαντήσεις των έργων συνάντησαν την Ελληνική κουλτούρα. Προβληματισμοί και λύσεις.

ΜΑΡΟΥΔΑΣ Λ.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Whether and how accounting treatment techniques affect firm valuation.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.

ΤΕΛΩΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων στο μάρκετινγκ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Β.

ΤΕΡΖΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Leadership skills for HR Professionals in the new business environment, leading to employee trust and engagement.

ΜΥΛΩΝΗ Β.

ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η θέση της Ελλάδας στο διεθνές πολιτικοοικονομικό σύστημα. Μία κριτική εξέταση των θεωριών του ιμπεριαλισμού για την περίπτωση της μεταπολεμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γ.

ΤΡΥΓΩΝΑΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Energy markets and Green Bonds: Correlation and Spillover Effect Analysis.

ΤΣΑΓΚΑΝΟΣ Α.

ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Νέες τεχνικές ανίχνευσης δεσμευτικών περιορισμών σε προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού και εφαρμογές.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.

ΤΣΟΥΚΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Diagnosis of efficiency differences of different groups of firms in the contex of globalization by using advanced mathematical models.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  Α.

ΦΛΩΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επιχειρησιακός σχεδιασμός οικονομικών, διαρθρωτικών παρεμβάσεων προς την επίτευξη της άριστης παραγωγικής λειτουργίας των μονάδων υγείας και την ολοκλήρωση των στρατηγικών τους στόχων.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ

Μεταευρετικοί αλγόριθμοι στη δρομολόγηση και χρονικό προγραμματισμό πλοίων.

ΝΕΑΡΧΟΥ Α.

ΧΑΚΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ

Transfer Pricing: Doing business or just a profit shifting tool? Evidence from European Multinationals.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.

ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Η επίδραση των λογιστικών κερδών στην αξία των επιχειρήσεων: Ανάλυση με βάση τα γεωγραφικά και άλλα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.