ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να κάνουν αίτηση διαγραφής, υποβάλλουν «Αίτηση Διαγραφής» στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου.