ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ (ΒΙΒΛΙΑ , ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ)

lmarouda10newbook03122020Schermerhorn R. John Jr., Bachrach G. Daniel, Εισαγωγή στο Management, Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Broken Hill: 2018,, Σελίδες 848, ISBN: 9789925563098, Επιμέλεια επιμέρους κεφαλαίων ελληνικής έκδοσης: Δ. Ασκούνης, Β. Μπέλλου, Φ. Βούζας, Δ. Σταυρουλάκης, Λ. Μαρούδας, Π. Χαντζόγλου
Το συγκεκριμένο σύγγραμμα είναι ξεχωριστό διότι αναλύονται επιστημονικά οι βασικές έννοιες του μάνατζμεντ, σε γλώσσα κατανοητή, χωρίς πλεονασμούς, αλλά με τη χρήση παραδειγμάτων και πρόσφατων μελετών περιπτώσεων (case studies) από τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, όπου μέσα από εκεί αναδύονται σύγχρονες λύσεις. Ένα επιπλέον προσόν του βιβλίου, που το διαφοροποιεί σε σχέση με τα κυκλοφορούντα βιβλία, αφορά στο γεγονός ότι είναι επικαιροποιημένο, εμπεριέχοντας όλες τις αλλαγές που πρόκειται να σημειωθούν στις ανταγωνιστικές αγορές και στις εξελίξεις του μάνατζμεντ, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας του Διαδικτύου και της Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media). Όλα τα παραπάνω, συντελούν στο ότι η δομή αυτού του συγγράμματος, καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες για μία σειρά μαθημάτων μάνατζμεντ σε προχωρημένο προπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σε μεταπτυχιακό επίπεδο τύπου MBA. Παράλληλα, παρουσιάζει πρωτοτυπία ο τρόπος παράθεσης των αρχών του μάνατζμεντ σε συνδυασμό με τη θεωρία και τις βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, αναφέρονται με ξεχωριστό τρόπο, η σημασία της οργανωσιακής κουλτούρας στην εφαρμογή του μάνατζμεντ, ο ρόλος και η σημασία της καινοτομίας για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ανάγκη για προσαρμογή στις αλλαγές και η διαχείριση αλλαγών, οι θεωρίες παρακίνησης προσωπικού, ο ρόλος των ομάδων και της ομαδικής δουλειάς, η σημασία της ηγεσίας στη υλοποίηση εξαιρετικών πρακτικών μάνατζμεντ, η έννοια και η σημασία της επιχειρηματικής ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης στη λήψη αποφάσεων, ο ρόλος των αξιών και της ηθικής στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής των επιχειρήσεων και πολλές ακόμη βασικές αρχές και θεμελιώδεις έννοιες του μάνατζμεντ.


 

tsagkanosepimelianew127112020Επιμέλεια του βιβλίου «Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση Επενδύσεων» των E.J. Elton, M.J. Gruber, S.J. Brown and W. N. Goetzmann, 9η Αμερικανική - 1η Ελληνική έκδοση (2017). Eπιμέλεια : Τσαγκανός Αθανάσιος. Εκδόσεις Utopia. Το βιβλίο αυτό ασχολείται με τα χαρακτηριστικά και την ανάλυση επιμέρους αξιογράφων καθώς και με τη θεωρία και πρακτική του βέλτιστου συνδυασμού αξιογράφων για το σχηματισμό χαρτοφυλακίων. Στο 1ο μέρος του βιβλίου γίνεται μια περιγραφή των αξιογράφων και των αγορών. Το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου ασχολείται με τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου Αποτελείται από μια λεπτομερή παρουσίαση της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου και αναδεικνύεται οτι τα χαρακτηριστικά των χαρτοφυλακίων διαφέρουν σημαντικά από τα χαρακτηριστικά των επιμέρους αξιογράφων που τα απαρτίζουν.

 


 

nearchoulogisticsbook26112020Κυκλοφόρησε το βιβλίο LOGISTICS: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ των BOWERSOX J. DONALD, CLOSS J. DAVID, COOPER BIXBY M., BOWERSOX C. JOHN εκδόσεις Broken Hill, 2016. ISBN: 9789963258413. Γενική Επιμέλεια: Ανδρέας Νεάρχου Τα συστήματα εφοδιαστικής (τα logistics) βιώνουν σήμερα μαζικές αλλαγές. Νέες τεχνολογίες εμφανίζονται που αυξάνουν το βαθμό αυτοματοποίησης των εμπλεκομένων μερών. Νέα μαθηματικά μοντέλα και μέθοδοι επίλυσης προτείνονται με κύριο στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων. Νέες απόψεις και ιδέες εισάγονται που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί επιτυγχάνουν τους στόχους παραγωγής και διανομής των προϊόντων τους. Η πρόκληση είναι μεγάλη. Το βιβλίο συζητά διεξοδικά όλα τα πιο πάνω ζητήματα. Είναι γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα χωρίς ιδιαίτερα δύσκολα μαθηματικά από πολύ γνωστούς στο χώρο των logistics καθηγητές και εμπειρογνώμονες στο Michigan State University. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα ξενόγλωσσα εισαγωγικά βιβλία για διοίκηση εφοδιαστικών αλυσίδων. Πέραν από την εμπεριστατωμένη θεωρητική ανάλυση και λεπτομερή περιγραφή κάθε χωριστού τμήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας που παρέχει, περιλαμβάνει πολλά πραγματικά βιομηχανικά παραδείγματα με τη μορφή μελετών περίπτωσης που θα κινήσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Οι συγγραφείς αναλύουν όλα τα ζητήματα που αναφύονται σε ένα σύγχρονο σύστημα εφοδιαστικής με μεγάλη λεπτομέρεια, καθαρότητα και σαφήνεια. Πεποίθηση μου είναι ότι τόσο οι φοιτητές, όσο και οι επαγγελματίες του χώρου θα βρουν το περιεχόμενο του βιβλίου ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο.


 

epimeleiatsaganos2711Μικροοικονομική - Αρχές, προβλήματα και πολιτικές . Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδοσίου, Νικόλαος Καραβίτης, Αθανάσιος Τσαγκανός.Ελληνική έκδοση (2016). Εκδόσεις Utopia. Το βιβλίο Μικροοικονομική ΑΡΧΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ των Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue και Sean M. Flynn (μετάφραση της 20ης αμερικανικής έκδοσης) αποτελεί ένα βασικό και αναμφίβολα εξαιρετικά επιτυχημένο διδακτικό σύγγραμμα για όσους σπουδάζουν τις αρχές της οικονομικής επιστήμης σε προπτυχιακό επίπεδο. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από τα εκατομμύρια των πωλήσεων της πρωτότυπης έκδοσης, τις προσαρμοσμένες εκδόσεις για τον Καναδά και την Αυστραλία καθώς και τις πολυάριθμες μεταφράσεις (στην Ιταλική, τη Ρωσική, την Κινεζική, τη Γαλλική, την Ισπανική, την Πορτογαλική, την Τουρκική κ.ά. γλώσσες).

 


 

στρατηγικη utopiaΣχεδιασμός & Υλοποίηση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων: Η Αναζήτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων των Thompson Arthur, Peteraf Margaret, Gamble John, Strickland III A. J., Εκδόσεις Utopia, 2017, ISBN: 978-618-81298-0-1 Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Γιάννης Πολλάλης, Ευάγγελος Δρυμπέτας, Φώτιος Κίτσιος, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Βαρβάρα Μυλώνη.

Το συγκεκριμένο σύγγραμμα (στη 2η ελληνική έκδοσή του) είναι ξεχωριστό διότι αναλύονται επιστημονικά οι βασικές έννοιες στρατηγικής, τα σύγχρονα εργαλεία της στρατηγικής ανάλυσης, σε γλώσσα κατανοητή, χωρίς πλεονασμούς, αλλά με τη χρήση παραδειγμάτων και πρόσφατων μελετών περιπτώσεων (case studies) από τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, όπου μέσα από εκεί αναδύονται σύγχρονες λύσεις. Ένα επιπλέον προσόν του βιβλίου που το διαφοροποιεί σε σχέση με τα κυκλοφορούντα βιβλία, αφορά το γεγονός ότι είναι επικαιροποιημένο, εμπεριέχοντας όλες τις αλλαγές που συντελούνται ή κυοφορούνται στις ανταγωνιστικές αγορές και στις επιχειρησιακές στρατηγικές, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας του Διαδικτύου. Όλα τα παραπάνω, συντελούν στο ότι η δομή αυτού του συγγράμματος, καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες για μία σειρά μαθημάτων στρατηγικής σε προχωρημένο προπτυχιακό επίπεδο καθώς και σε μεταπτυχιακό επίπεδο MBA. Παράλληλα, παρουσιάζει πρωτοτυπία ο τρόπος παράθεσης των αρχών του στρατηγικού μάνατζμεντ σε συνδυασμό με τη θεωρία και τις βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, αναφέρονται με ξεχωριστό τρόπο, η σημασία των συμμαχιών σύμπραξης, τα κλειδιά για επιτυχή διαφοροποίηση, η θεωρία ανάλυσης μιας εταιρείας βασισμένη στους πόρους, η έννοια και η σημασία της επιχειρηματικής ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης στη λήψη αποφάσεων, ο ρόλος των αξιών και της ηθικής στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής των επιχειρήσεων και πολλές ακόμη βασικές αρχές και θεμελιώδεις έννοιες της στρατηγικής.  


 

lmarouda9newbook03122020D. Torrington et al., Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Broken Hill: 2016, Σελίδες: 752, ISBN: 9789963258314, Γενική Επιμέλεια: Φ. Βούζας, Λ. Μαρούδας, Β. Μπέλλου, Δ. Βρόντης
Πέρα από την γενικότερη ενημέρωση της παρούσας έκδοσης, μια βασική αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση είναι ότι τώρα, στο τέλος των περισσοτέρων κεφαλαίων, περιλαμβάνεται μια νέα παιδαγωγική ενότητα με τίτλο «Θεωρία Στην Πράξη». Η ενότητα αυτή περιέχει μελέτες περιπτώσεων ή άλλα μαθησιακά βοηθήματα, όπως πρότεινε ο εκδότης μας, ενώ έχουν αφαιρεθεί οι μελέτες περιπτώσεων που προηγουμένως υπήρχαν στο τέλος καθενός από τα οκτώ μέρη του βιβλίου. Επίσης, υπάρχουν συνολικά τρία κεφάλαια λιγότερα στο βιβλίο, καθώς κάποια περιεχόμενα συγχωνεύθηκαν. Η ενότητα των δεξιοτήτων περιλαμβάνει τώρα και στοιχεία για την ανάλυση θέσης εργασίας, που δεν είχαν περιληφθεί στην τελευταία έκδοση, παρά την καίρια σημασία τους για πολλές πτυχές της πρακτικής ΔΑΠ. Όπως και πριν, υπάρχει πλήθος υλικού για αξιολόγηση και παραδείγματα, καθώς και αρκετές επιπλέον ενότητες, προκειμένου οι αναγνώστες να βοηθηθούν στη χρήση του βιβλίου και τη μάθηση μέσα από αυτό.


 

στρατηγικη κριτικηΒασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων των Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Regnér, P. & Angwin, D., Εκδόσεις Κριτική, 2016, ISBN: 9789605861407. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Βαρβάρα Μυλώνη.

Η νέα έκδοση του βιβλίου Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων καλύπτει τις κύριες έννοιες και τεχνικές της στρατηγικής με έμφαση στη στρατηγική ανάλυση, τη στρατηγική ανάπτυξη και αλλαγή, καθώς και τον ρόλο της στρατηγικής. Τα δέκα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν τις έννοιες της «στρατηγικής τοποθέτησης» και των «στρατηγικών επιλογών» που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. Στο πλαίσιο της «στρατηγικής τοποθέτησης», οι συγγραφείς πραγματεύονται τις έννοιες της στρατηγικής ανάλυσης, της στρατηγικής ικανότητας, της στρατηγικής στοχοθεσίας, καθώς και της κουλτούρας της στρατηγικής. Στο πλαίσιο των «στρατηγικών επιλογών», εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η στρατηγική σε επίπεδο επιχείρησης και οργανισμού, η διεθνής στρατηγική και η στρατηγική καινοτομία. Το τελευταίο κεφάλαιο «Στρατηγική στην πράξη» αναφέρεται σε θέματα εφαρμογής της στρατηγικής, όπως η δομή ενός οργανισμού, η διοίκηση και η στρατηγική αλλαγή, ενώ το Παράρτημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές της στρατηγικής αξιολόγησης. Στη νέα έκδοση του συγγράμματος στα ελληνικά περιλαμβάνονται επίσης μελέτες περίπτωσης από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα. 


 

HRMΔιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων των DeCenzo, D., Robbins, S. & Verhulst, S., Εκδόσεις Utopia, 2015, ISBN: 978-618-81298-5-6 Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Ευγενία Πετρίδου, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Βαρβάρα Μυλώνη.
Το βιβλίο με τίτλο Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων των DeCenzo-Robbins-Verhulst είναι ένα από τα πλέον καταξιωμένα διεθνώς εγχειρίδια για τη σαφήνεια, την ευρύτητα και τη διαδραστικότητά του. Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς είναι πλέον αναγνωρισμένη ως ο ακρογωνιαίος λίθος της αποτελεσματικής λειτουργίας τους. Η ελληνική έκδοση έχει ενημερωθεί με το σύνολο των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν την ελληνική εργασιακή πραγματικότητα, αλλά και με παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Μέσα από πλήθος μελετών περιπτώσεων, ένθετων δοκιμίων, πινάκων, επεξηγηματικών σχημάτων και εικόνων, ο φοιτητής θα αποκτήσει όχι μόνο θεωρητική κατάρτιση, αλλά θα παρακινηθεί να σκεφτεί ως επαγγελματίας των Ανθρώπινων Πόρων.
   


 

nearchoubook26112020newΚυκλοφόρησε το βιβλίο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ των JACOBS F. ROBERT, CHASE B. RICHARD εκδόσεις Broken Hill, 2012. ISBN: 9789604891498. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Δημήτρης Ασκούνης, Ιωάννης Μαρινάκης, Ανδρέας Νεάρχου. Το βιβλίο καλύπτει τα πιο επίκαιρα και σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι managers της Διοίκησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Αλυσίδων Εφοδιασμού. Ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά του βιβλίου που βοηθούν στην κατανόηση του υλικού εκ μέρους σας αποτελούν τα κάτωθι: Λύσεις προβλημάτων, στο τέλος των κεφαλαίων, τα οποία λειτουργούν ως υποδείγματα, τα οποία μπορούν να εξεταστούν πριν από την απόπειρα επίλυσης προβλημάτων. Βασικοί Όροι, οι οποίοι επισημαίνονται στη διάρθρωση του κεφαλαίου και οι ορισμοί τους βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου. -Απαντήσεις σε επιλεγμένα προβλήματα στο Παράρτημα Δ. Ερωτήσεις Υπερ-Κουίζ στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Αυτές είναι εξειδικευμένες ερωτήσεις που απαιτούν βαθύτερη κατανόηση του υλικού του κεφαλαίου. Τα Κουτιά Σημαντικών Ανακαλύψεων και τα Εσωτερικά Πλαίσια Κειμένου παρέχουν σύντομες περιγραφές του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται τις έννοιες της Διοίκησης Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας οι ηγετικές επιχειρήσεις σήμερα.


 

lmarouda8newbook03122020Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση
Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης: Αντώνης Μακρυδημήτρης, Μηνάς Σαματάς, Λεωνίδας Μαρούδας, Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα ,3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2011, ISBN 978-960-445-659-8 , Σελίδες: 966 Ο παρών τόμος περιέχει τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων που είχε ως αντικείμενο το θέμα «Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση». Το Συνέδριο αυτό συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Κοινωνιολογίας και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών. Πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κρήτης, 8-10 Οκτωβρίου 2009. Στον παρόντα τόμο περιέχονται 54 επιλεγμένες μετά από κρίση εισηγήσεις, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί σε επιμέρους ενότητες. Η ποικιλία, το εύρος και η ποιότητα των ανακοινώσεων αντανακλούν την εξέλιξη και ανάπτυξη της Διοικητικής Επιστήμης, υπό την ευρεία έννοια του όρου, στη χώρα μας. Η έκδοσή αυτού του συλλογικού τόμου ευελπιστούμε ότι συνεισφέρει στον περαιτέρω επιστημονικό διάλογο, στην εμβάθυνση του προβληματισμού και στη χαρτογράφηση των νέων τάσεων και αντιλήψεων στη μελέτη όψεων και διαστάσεων του διοικητικού φαινομένου στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική άρθρωση και συγκρότησή του.


 

tsagkanosnew27112020Book series: Research topics in Agricultural and Applied Economics , 
Tsagkanos G. A. and D. P. Koumanakos. (2010), "Performance Measurement in the Greek context: Evidence from Different Corporate Settings"

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να συμβάλλει στη βιβλιογραφία συγκρίνοντας πολυεθνικές και εγχώριες επιχειρήσεις όσο αφορά τη σχετική επίδραση της υιοθέτησης συστημάτων μέτρησης επίδοσης στη λογιστική αποδοτικότητα, βασισμένη σε δεδομένα από Ελληνικές βιομηχανίες. Δύο ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς σε αυτή τη μελέτη. Αρχικά, ποιοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια. Στη συνέχεια η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε στην εφαρμογή της μεθοδολογίας Bootstrap υπό το πλαίσιο των υποδειγμάτων logit. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι σημαντικές πολιτισμικές διαφορές που αφορούν την προέλευση των συστημάτων μέτρησης επίδοσης, υφίστανται μεταξύ των δύο υπό θεώρηση ομάδων αφού οι Ελληνικοί πολυεθνικοί οργανισμοί φαίνεται να λειτουργούν σε ένα πιο ανεπτυγμένο οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας. Ωστόσο, η εμπειρική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων δεν συμπίπτει με τα προαναφερθέντα δείχνοντας ότι η λογιστική επίδοση (αποδοτικότητα) των Ελληνικών πολυεθνικών βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με αυτή των εγχώριων επιχειρήσεων.


 

lmarouda7newbook03122020Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνία των πολιτών
Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης: Αντώνης Μακρυδημήτρης, Λεωνίδας Μαρούδας, Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα , 2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2009, ISBN 978-960-445-478-5 ,Σελίδες: 1126 Ο παρών τόμος φιλοξενεί τα πρακτικά του 2ου τακτικού Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων, που είχε ως αντικείμενο τις «Σύγχρονες Τάσεις στη Διοικητική Επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών». Το Συνέδριο αυτό συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών και τον Όμιλο Διοικητικών Επιστημόνων - «Διοικητικό Επιμελητήριο». Πραγματοποιήθηκε στη Χίο, 11-13 Οκτωβρίου 2007, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Όπως μπορεί να παρατηρήσει ο αναγνώστης από τα περιεχόμενα του τόμου, οι επιλεγμένες μετά από κρίση εισηγήσεις –62 στον αριθμό– έχουν κατανεμηθεί σε 16 επιμέρους ενότητες. Αναλύονται σε αυτές κριτικά ο θεσμός των ανεξάρτητων αρχών, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης, της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας, η κανονιστική μεταρρύθμιση, θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική διοίκηση, τη διοικητική δράση και αποτελεσματικότητα, τη νέα δημόσια διοίκηση, ζητήματα διοίκησης ολικής ποιότητας, συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στον τόμο περιλαμβάνονται ακόμη εισηγήσεις που αναφέρονται στη διοίκηση της γνώσης, τη διαπολιτισμική διοίκηση, τη διοικητική και οργανωσιακή κουλτούρα στον δημόσιο τομέα, όπως και τις νέες τάσεις στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Τα πρακτικά του 2ου Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων παρέχουν, συνεπώς, μια έγκυρη τεκμηρίωση του επιπέδου ανάπτυξης και καλλιέργειας (State of the Art) του κλάδου της Διοικητικής Επιστήμης στην Ελλάδα.


 

lmarouda6newbook03122020Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy
Edited by: V. Aggelis, O. Kyriakidou, L. Maroudas and M. Sigala

International Conference Proceedings, (CD-ROM edition), Department of Business Administration, University of the Aegean, 13-15 October 2005, ISBN 978-960-7475-42-8, Chios 2007. During the two days of the conference, more than 70 delegates representing major universities from more than eight countries in Europe, Middle East and Australia had the opportunity to network and exchange research findings and ideas. The conference consisted of 55 presentations of academic papers followed by discussions as well as of two greatly delivered keynote speeches.


 

lmarouda4newbook03122020Οικονομικά συστήματα, αναπτυξιακές πολιτικές και στρατηγικές των επιχειρήσεων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Στέργιου Μπαμπανάση

Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης: Βασίλης Αγγελής, Λεωνίδας Μαρούδας , Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2006, ISBN: ,Σελίδες: 789

Οι τρέχουσες εξελίξεις στις επιχειρήσεις είναι άμεσα συνυφασμένες με τις οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές μεταβολές που συντελούνται στη μεταμοντέρνα κοινωνία, ιδιαίτερα δε με την παγκοσμιοποίηση, την αλματώδη πρόοδο της πληροφορικής, των πολιτικών διαρθρωτικής αναπροσαρμογής και την αύξουσα πολιτισμική ετερογένεια του εργατικού δυναμικού. Κατά συνέπεια η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων που λειτουργούν στο πλανητικό χωριό, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την προσαρμογή τους σε πολιτισμικές αξίες, νοοτροπίες και διοικητικές πρακτικές που είναι εντελώς διαφορετικές από τις δικές τους. Η προσαρμογή όμως αυτή των επιχειρήσεων προϋποθέτει την κατανόηση των ευρύτερων αλλαγών που συντελούνται στα οικονομικά συστήματα, στις μορφές θεσμικής ρύθμισης και στις αναπτυξιακές πολιτικές. Ο συλλογικός αυτός τόμος με τίτλο: "Οικονομικά συστήματα, αναπτυξιακές πολιτικές και στρατηγικές των επιχειρήσεων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης" που εκδόθηκε προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Στέργιου Μπαμπανάση εστιάζει το ενδιαφέρον του στα παραπάνω θέματα. Περιλαμβάνει είκοσι τέσσερα (24) άρθρα Ελλήνων και αλλοδαπών πανεπιστημιακών και ερευνητών τα οποία εντάσσονται σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Στην αρχή κάθε θεματικής ενότητας παρουσιάζονται, από τον Καθηγητή Σ. Μπαμπανάση, τα συναφή έργα του. Πιστεύουμε ότι ο διεπιστημονικός χαρακτήρας και η ποιότητα των άρθρων που περιλαμβάνει η παρούσα έκδοση, θα συμβάλλουν αφενός μεν στην ευρύτερη γνωστοποίηση του έργου του Ομότιμου Καθηγητή Στέργιου Μπαμπανάση, αφετέρου δε στον επιστημονικό διάλογο που αφορά ορισμένες από τις κύριες τάσεις των σύγχρονων οικονομικών συστημάτων και κοινωνικών σχηματισμών.


 

lmarouda5newbook03122020European Integration and Economies in Transition
Edited by: D. Giannias, L. Maroudas and Y. Rizopoulos, EAST-WEST International Conference Proceedings, (CD-ROM edition), University of the Aegean, University of Crete, Chios, 16-18 December 1999. Η έκδοση αυτή που κυκλοφόρησε το 2000, περιέχει τριάντα οκτώ (38) άρθρα μετά από κρίση, που παρουσιάστηκαν σε διεθνές συνέδριο, που περιελάμβανε τις ακόλουθες δέκα (10) ενότητες: Macroeconomic Performances , Finance and Banking Sector , Regional Development , Organizational and Systemic Aspects of the Transition in Russia , Specific Issues , Enterprise Restructuring and Corporate Governance , International Economic Relations , Foreign Direct Investment , From Plan to Market: The Political Economy of the Transition ,The Enlargement of the European Union to the East


 

lmarouda2newbook03122020Πού βαδίζει η Ρωσία;
Οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις της μετάβασης

Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης: Μαρούδας, Λεωνίδας Ε. || Τσαρδανίδης, Χαράλαμπος , Φορέας : Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων , Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα, 5/1996, ISBN: 978-960-256-367-0 , Σελίδες: 353 Το συλλογικό βιβλίο Πού βαδίζει η Ρωσία; είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απόπειρα διερεύνησης του σημερινού ρωσικού «γρίφου», δηλαδή των αιτίων αλλά και των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής αστάθειας που χαρακτηρίζουν τη μετακομμουνιστική Ρωσία. Οι έντεκα (11) μελέτες που συνθέτουν το βιβλίο αναλύουν το πολιτικό σύστημα, την εξωτερική πολιτική, τα προβλήματα της μετάβασης στην οικονομία της αγοράς αλλά και τα περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας. Επιχειρούν να απαντήσουν σε ένα κρίσιμης σημασίας ερώτημα: Γιατί οι κυβερνήσεις Γέλτσιν δεν πέτυχαν, παρ’ όλες τις σχετικές προόδους που συντελέστηκαν σε επιμέρους τομείς την περίοδο 1992-1998, να αναδιαρθρώσουν την οικονομία της Ρωσίας και να δημιουργήσουν ένα σταθερό πολιτικό σύστημα; Το βιβλίο διαθέτει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: Πρώτον, είναι αποτέλεσμα διεθνούς συνεργασίας περιλαμβάνοντας άρθρα ελλήνων και γάλλων ερευνητών. Ανάμεσα στους τελευταίους και ο Wladimir Andrieff, καθηγητής των Οικονομικών στο Université de Paris-Ι και διεθνής αυθεντία στη ρωσική οικονομία. Δεύτερον, έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα. Δεν είναι σύνηθες να συναντά κανείς συλλογικούς τόμους στους οποίους συνεργάζονται ειδικοί σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Τα επιχειρήματα των συγγραφέων είναι λιτά και σαφή, ενώ όλα τα άρθρα του τόμου είναι επαρκώς τεκμηριωμένα με πολλές αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι επιμελητές έχουν επιτύχει απόλυτα στη σφαιρική κάλυψη του θέματος, στην οργανική διασύνδεση των επιμέρους κεφαλαίων και στην αποφυγή κουραστικών επαναλήψεων. Το Πού βαδίζει η Ρωσία; αναμφίβολα διεκδικεί τη θέση της πληρέστερης ανάλυσης της μετακομμουνιστικής ρωσικής πραγματικότητας που έχει εκδοθεί στην ελληνική γλώσσα. (Αποσπάσματα από τη βιβλιοκριτική: Αστέρης Χουλιάρας «Το ρωσικό παράδοξο», Το Βήμα, 13/06/1999).


 

lmarouda3newbook03122020Οι Ελληνο-Βουλγαρικές Σχέσεις
Σύγχρονες Οικονομικές και Πολιτικές Διαστάσεις

Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης: Λεωνίδας Μαρούδας, Χαράλαμπος Τσαρδανίδης , Φορέας : Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων , Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Αθήνα 1995, ISBN 960-02-1120-5 , Σελίδες : 408

Η εξέλιξη της εμπορικής και της επενδυτικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στη βουλγαρική αγορά και η εκ μέρους τους κατάκτηση σημαντικών μεριδίων της σε ορισμένους κλάδους, είναι χωρίς αμφιβολία εντυπωσιακή, ιδιαίτερα μάλιστα εάν ληφθεί υπόψη η οικονομική της εμβέλεια σε σύγκριση με την αντίστοιχη των δυτικών πολυεθνικών επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, η βουλγαρική αγορά αποτελεί ένα ζωτικό χώρο για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η ύπαρξη επίσης στενών πολιτικών δεσμών με την Βουλγαρία εξακολουθεί να συνιστά μια σταθερή επιλογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία ενδυναμώνεται από την επιδίωξη διασφάλισης ενός πρωταγωνιστικού ρόλου της στην περιοχή των Βαλκανίων και του Εύξεινου Πόντου. Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, έχοντας ως στόχο του να συμβάλλει στη διερεύνηση των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων της Ελλάδας με την Βουλγαρία, συγκέντρωσε στον παρόντα τόμο δεκατέσσερα (14) άρθρα, Ελλήνων και Βουλγάρων επιστημόνων, τα οποία αναλύουν: • την εξέλιξη των Ελληνο-Βουλγαρικών πολιτικών σχέσεων • τα οικονομικά και τα θεσμικά προβλήματα που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει στην πορεία μετάβασής της από μια συγκεντρωτικά διευθυνόμενη οικονομία σε μια οικονομία της αγοράς • την πορεία των Ελληνο-Βουλγαρικών εμπορικών συναλλαγών και την καταγραφή της επενδυτικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στη βουλγαρική αγορά • την αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας και την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της ελληνικής επιχειρηματικής δράσης στη Βουλγαρία, κυρίως από πλευράς αύξησης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων, που ενδιαφέρονται για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και επενδύσεων στη γειτονική χώρα.