ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές /τριες που θέλουν να κάνουν Αίτηση Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών αφού κάνουν επανεγγραφή στο Εαρινό Εξάμηνο, υποβάλλουν το αίτημά τους στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr επιλέγοντας από τις φοιτητικές αιτήσεις για προπτυχιακούς την φόρμα «Αίτηση Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών», ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου από την Πέμπτη  21/03/2023.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του συνδέσμου, καθώς και η συμπλήρωση του εντύπου «Συμπληρωματικά Στοιχεία Περάτωσης Σπουδών» το οποίο είναι στο πεδίο «Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αναγράφονται στις ανακοινώσεις της Γραμματείας».