ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές /τριες που θέλουν να κάνουν Αίτηση Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών υποβάλλουν το αίτημά τους στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr επιλέγοντας από τις φοιτητικές αιτήσεις για προπτυχιακούς την φόρμα «Αίτηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης/Περάτωσης Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών», ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου από την Παρασκευή 27/10/2023 , η οποία είναι η ημερομηνία ανακήρυξης αποφοίτων.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του συνδέσμου, καθώς και η συμπλήρωση του εντύπου «Συμπληρωματικά Στοιχεία Περάτωσης Σπουδών» το οποίο στο πεδίο «Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αναγράφονται στις ανακοινώσεις της Γραμματείας».     

ΔΕΝ ΜΑΡΚΑΡΕΤΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ «Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ΠΡΙΝ την Ημερομηνία Ανακήρυξης Αποφοίτων από το Τμήμα.»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διαδικασία για την ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχή σας στην τελετή Ορκωμοσίας του Δεκεμβρίου 2023.