| + 30 2610 969974

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

 

 

 

 

"ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΤΩΝ  2010 & 2011"

 

 

Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που υλοποιείται στα πλαίσια της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»(ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους με MIS: 299935.

 

 

 

Δήλωση Παραίτησης από ΠΑ

Έκθεση Επίδοσης

Έκθεση πεπραγμένων ασκουμένου

Ερωτηματολόγιο Φορέα

Ημερολόγιο καταγραφής καθημερινών δραστηριοτήτων ασκουμένου

Ονόματα φοιτητών Πρακτικής Άσκησης 2011

Στοιχεία Δικαιούχου

Υπεύθυνση Δήλωση Ασφάλισης στο ΙΚΑ

Φόρμα Αξιολόγησης από Φορέα

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (Καλοκαίρι 2012)

 

 

 

"ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΤΩΝ  2013 & 2014"

Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που υλοποιείται στα πλαίσια της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»(ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους με MIS: 299935.

 

02Ε06ΠΑ02_Στοιχεία δικαιούχου_ΠΑ

 

11Ε06ΠΑ11_Απολογιστική έκθεση ασκούμενου_ΠΑ

 

14Ε06ΠΑ14_Υπεύθυνη δήλωση_ΠΑ

 

18Ε06ΠΑ18_Ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου_timesheet_ΠΑ

 

19Ε06ΠΑ19_Αίτηση συμμετοχής φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση_ΠΑ

 

21Ε06ΠΑ21_Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου_ΠΑ

 

27Ε06ΠΑ27_Υπεύθυνη Δήλωση Παραίτησης ασκούμενου_ΠΑ

 

Πρακτική Άσκηση (εαρινό εξάμ. 2014)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Λίστα Επιχειρήσεων Πρακτικής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2014

 

Δελτίο Αξιολόγησης Ασκουμένου απο τον Επόπτη Φορέα Απασχόλησης ΠΑ

 

 

Πρακτική Άσκηση Ιούλιος- Αύγουστος 2014

 

09Ε06ΠΑ09_Έντυπο αξιολόγησης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης_ΠΑ

Ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου_timesheet_ΠΑ_ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου_timesheet_ΠΑ_ΙΟΥΛΙΟΣ

11Ε06ΠΑ11_Απολογιστική έκθεση ασκούμενου_ΠΑ

14Ε06ΠΑ14_Υπεύθυνη δήλωση_ΠΑ

20Ε06ΠΑ20_ Δελτίο αξιολόγησης ασκούμενου από τον επόπτη φορέα απασχόλησης_ΠΑ

21Ε06ΠΑ21_Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου_ΠΑ

 

 

Πρακτική άσκηση ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 

 

"Η λίστα των επιχειρήσεων είναι ενδεικτική και αφορά στις επιχειρήσεις που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να δεχθούν φοιτητές κατά το περασμένο εξάμηνο (καλοκαίρι 2014)"

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/1/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/12/2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λίστα Επιχειρήσεων Πρακτικής_2014_v2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ_ΕΑΡΙΝΟ 2015

24_D3_05_E_02_Stoicheia_Dikaiouchou_v2

 

 

Πρακτική άσκηση ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2015 (ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ)

Ανακοίνωση Πρακτικής

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2Η ΦΑΣΗ

Πρακτική άσκηση (7ος-8ος 2015) Αποτελέσματα

Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης (καλοκαίρι 2015)-Ενημέρωση

Επείγουσα Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση (5/5/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2015(ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ) 26/3/2015

Προκήρυξη Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 12/3/2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

24_D3_05_E_02_Stoicheia_Dikaiouchou_v2

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ_ΕΑΡΙΝΟ 2015

Λίστα Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων

 

 

  

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  2015-2016

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 18-3-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 24-3-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 30-3-2016

ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 1_4_2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ- ΚΑΤΑΤΑΞΗ (4-4-2016)

Ανακοίνωση για Επιλαχόντες Φοιτητές Πρακτικής Άσκησης 5-4-2016

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΦΟΡΕΙΣ_26_4_2016

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 11_5_2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24_5_2016

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΤΛΑΣ (24/5/2016)

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016 (26/5/2016)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/6/16

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 16/6/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 16/6/2016

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 28/6/201628/6/2016

Οδηγίες Υλοποίησης Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης-Συμπλήρωσης Εντύπων 28/6/2016

Δικαιολογητικά για ΙΚΑ 28/6/2016

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016_Ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου_timesheet_ΠΑ 28/6/2016

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ-ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 28/6/2016

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016_Ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου_timesheet_ΠΑ 28/6/2016

20Ε06ΠΑ20_ Δελτίο αξιολόγησης ασκούμενου από τον επόπτη φορέα απασχόλησης_ΠΑ 28/6/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ 30/6/2016  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ 4/7/2016

Διευκρίνηση για τραπεζικό λογαριασμό πληρωμής Πρακτικής Άσκησης 15/7/2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 25/8/2016

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1/9/2016

ΕΝΤΥΠΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 19/9/2016

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  2016-2017

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016-2017 2/5/2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017 4/5/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4/5/2017

Επειγουσα ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση 30/5/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13/6/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 14/6/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_1 ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 14/6/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 21/6/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 12/7/2017

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 06/09/2017

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  2017-2018

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018  1/5/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018  1/5/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018 08/05/2018

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018  08/05/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2017-2018 31/5/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018 12/6/2018

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018 13/6/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018 28/06/2018

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018 01/10/2018

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018 01/10/2018

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  2018-2019

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019  7/5/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 2019   7/5/2019

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019   7/05/2019

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  2019-2020

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2020   12/5/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020  15/5/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020    4/6/2020

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020 4/6/2020  

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020       9/6/2020

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020        10/6/2020

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020                         31/8/2020

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  2020-2021

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ   6/9/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ      02/9/2021

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                31/8/2021

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2021 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ                 14/6/2021

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021                09/6/2021

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021                     04/6/2021 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2021  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 04/6/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021                          17/5/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021                          09/5/2021

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2021-2022 - 3 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 14/6/2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ     31/5/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021-2022    25/5/2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021-2022                           18/5/2022

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022      10/5/2022

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022              5/5/2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ THΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022      5/5/2022

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022                                  4/5/2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021-2022            6/4/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021-2022         4/4/2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021-2022         4/4/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022                29/3/2022