ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ