ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που θέλουν να συμμετέχουν στην τελετή ορκωμοσίας, υποβάλλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ» στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr  ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου.