ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που θέλουν να συμμετέχουν στην τελετή ορκωμοσίας, υποβάλλουν «Αίτηση Ορκωμοσίας Διδακτόρων» στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr  ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου.