Σε Εθνικό επίπεδο

2019

  • Το βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το έτος 2019 απονεμήθηκε στους Καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αντώνη Γεωργόπουλο και Παύλο Πέππα. Οι τίτλοι των εργασιών που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση και μοιράστηκαν το βραβείο είναι οι εξής:

Paraschi E., Georgopoulos A., and Kaldis P. (2019), Airport business excellence model: a holistic performance management system, Tourism Management, 72, 352-372. και βρίσκεται εδώ
M. Prokopenko, M. Harre, J. Lizier, F. Boschetti, P. Peppas, and S. Kauffmane, "Self-referential basis of undecidable dynamics: From the Liar paradox and the halting problem to the edge of  chaos”, Physics of Life Reviews, vol 31, pp 134-156, Elsevier, 2019. και βρίσκεται εδώ.

2018

  • Το βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2018, απονεμήθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιο Τσαγκανό για την εργασία: A. Tsagkanos, A. Evgenidis and K. Vartholomatou (2018) “Financial and Monetary Stability across Euro-zone and BRICS: An Exogenous Threshold VAR Approach” Research in International Business and Finance. Vol 44, 386-393."και βρίσκεται εδώ.

2013

  • Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος μας, Παναγιώτης Πολυχρονίου συμμετείχε ως μέλος κριτικής επιτροπής για τον θεσμό «Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών» του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών από το 2013 έως το 2015.

 2005

  • Το βραβείο «Επιστήμονα Αθλητικής Διοίκησης για το έτος 2005», από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής απονεμήθηκε στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Δήμητρα Παπαδημητρίου.