Φοιτητική Μέριμνα

Ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας : https://www.upatras.gr/el/dfm

 

Σίτιση: Η σίτιση παρέχεται από το Εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας, το οποίο ευρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, με την επίδειξη ειδικής ταυτότητας.Η σίτιση αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους. Σίτιση δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος για παράταση της παροχής δωρεάν σίτισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.Η σίτιση περιλαμβάνει πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό φαγητό.Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δωρεάν σίτιση, τη διαδικασία αίτησης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος παρέχονται στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας.Τέλος, δυνατότητα σίτισης στη Φοιτητική Εστία έχουν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι δε δικαιούνται κάρτα δωρεάν σίτισης με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης. Σχετικές πληροφορίες δίδονται από το Λογιστήριο της Φοιτητικής Εστίας στα τηλέφωνα 2610 992359-361.

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες , ότι οι αιτήσεις για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά – έως 31/10/2014, μπαίνοντας στην διεύθυνση www.ddm.upatras.gr/sitisi (link is external) που έχει ήδη ενεργοποιηθεί.Η είσοδος των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική φόρμα θα επιτυγχάνεται δίνοντας username/password που διαθέτουν.Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , πλήρως ενημερωμένα, θα κατατίθενται

1.από τους φοιτητές των Τμημάτων της Πάτρας:

α)στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (Θυρίδα – ισόγειο Πρυτανείας) ή

β)ταχυδρομικά στην διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ- Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας-Τμήμα Σίτισης-26500 Πανεπιστημιούπολη ΠΑΤΡΑ.

2. από τους φοιτητές των Τμημάτων του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη 2, Β’ κτίριο-κα Μαρία Στεργίου τηλ. 2641074169).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρώτη σελίδα δικαιολογητικών που θα καταθέσετε να είναι η εκτύπωση της συμπληρωμένης και υποβληθείσης αίτησης υπογεγραμμένη.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν-μέσω του ιδίου link-την πορεία της αίτησής τους.

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

 

 

Στέγαση: Οι φοιτητές στεγάζονται υπό προϋποθέσεις στη Φοιτητική Εστία τα κτίρια της οποίας βρίσκονται στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης.Η (μικρή) Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών, που βρίσκεται στο Προάστιο Πατρών, εξυπηρετεί κυρίως αλλοδαπούς φοιτητές μεταπτυχιακούς και διδάσκοντες για περιορισμένο χρόνο οι οποίοι επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής.

Αναλυτικότερα:

Η Φοιτητική Εστία του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας παρέχει διαμονή σε προπτυχιακούς φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση. Για σχετικές πληροφορίες οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Φοιτητική Εστία στα τηλέφωνα 2610 992359-361 και fax 2610 993550. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εισδοχή στη Φοιτητική Εστία Πάτρας είναι τα ακόλουθα:

Βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

(Σε περίπτωση που από την ίδια οικογένεια σπουδάζουν και άλλα αδέλφια ή προέρχονται από πολύτεκνη οικογένεια, πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχες βεβαιώσεις).

Πιστοποιητικό Γέννησης ή Φωτοτυπία Αστυνομ. Ταυτότητας.

Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομ. Έτους 2014

(Αν δεν έχει επιστραφεί το εκκαθαριστικό τότε μπορεί να υποβληθεί προσωρινά αντίγραφο της Φορολογ. Δήλωσης (Ε1) ).

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχετε ιδιόκτητη κατοικία στην Πάτρα.

Μία (1) Φωτογραφία.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα γίνει μέχρι και 26/9/2014.

Οι προϋποθέσεις εισδοχής νέων φοιτητών στη Φοιτητική Εστία είναι:

Δεν είναι πτυχιούχοι άλλης  σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι οικογένειές τους έχουν μόνιμο τόπο διαμονής εκτός της πόλης των Πατρών και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην Πάτρα.

Δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, τα αποτελέσματα θα εκδοθούν από την Φοιτητική Εστία από 6 μέχρι 13 Οκτωβρίου και θα αναρτηθούν δημόσια στα γραφεία της Φοιτητικής Εστίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την γραμματεία της ΦΕΠ στα τηλ. 2610 992360-3, καθώς επίσης και στέλνοντας σχετικό αίτημα στο e-mail: info@fep.gr (link sends e-mail).

Η διάθεση των δωματίων στη (μικρή) Εστία του Πανεπιστημίου στο Προάστιο γίνεται με προτεραιότητα μετά από σχετικό αίτημα των συντονιστών-μελών Δ.Ε.Π. των Τμημάτων που δέχονται φοιτητές ξένων Πανεπιστημίων. Σχετικά τηλέφωνα στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας 2610 997968 και 997975. Το κόστος διαμονής για το μονόκλινο δωμάτιο ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως και για το δίκλινο στο ποσό των 248 Ευρώ μηνιαίως. Καταβάλλεται εγγύηση ποσού ίσου με το ενοίκιο ενός μηνός, η οποία επιστρέφεται κατά την αποχώρηση αν το δωμάτιο παραδοθεί χωρίς φθορές.

Τέλος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εύρεσης στέγης σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και δωμάτια της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Πανεπιστημιούπολης. Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε μία προσπάθεια υποβοήθησης των φοιτητών του στην εύρεση στέγης υποστηρίζει τον ιστότοπο http://erent.upatras.gr/ (link is external). Οι φοιτητές μπορούν να τον επισκέπτονται και να αναζητούν δυνατότητες στέγασης διαφορετικών κατηγοριών.

 

 

Στεγαστικό επίδομα: Tο Στεγαστικό Επίδομα των 1000 ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές (πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία αίτησης. Σε σχέση με τις ημερομηνίες υποβολής δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επικοινωνήσεις με την αρμόδια Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Διοίκησης – Ισόγειο, Τηλ. 2610-997970, Fax: 2610-997975, E-mail: dfm AT upatras.gr). Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ. 2.19525/0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β’).

Προϋποθέσεις

Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους με πιστοποιητικό του Τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200)τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’)

Επισημαίνεται ότι :

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν2238/1994. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή

οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή.

Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους, ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.

Όταν πρόκειται για αδέλφια φοιτητές υποβάλλονται από τον δικαιούχο χωριστές αιτήσεις για κάθε φοιτητή.

Δικαιολογητικά

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (με το γνήσιο της υπογραφής). Η σχετική αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση δίδεται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας ή εκτυπώνεται από εδώ. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης με το γνήσιο της υπογραφής.

Πιστοποιητικό για στεγαστικό επίδομα (ειδικό έντυπο) καλής επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι: i ) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων. ii) η διάρκεια των σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος.

Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

Αντίγραφο ή επικυρωμένη φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους ) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

Αντίγραφο ή επικυρωμένη φωτοτυπία από τη Δ.Ο.Υ. της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των γονέων ή και του φοιτητή (σε περίπτωση που έχει υποβάλλει) και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (με το γνήσιο της υπογραφής) του δικαιούχου του στεγαστικού επιδόματος ότι αυτά που αναφέρονται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9) (αρχική και τροποποιήσεις αυτής) είναι η συνολική περιουσιακή του κατάσταση.

Στην περίπτωση εξαιρούμενης κατοικίας ή διαμερίσματος που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων απαιτείται σχετική βεβαίωση για τον αριθμό των κατοίκων από τον δήμο ή την Κοινότητα.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (με το γνήσιο της υπογραφής) του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

Μισθωτήριο συμβόλαιο (κατατεθειμένο στη Δ.Ο.Υ. απαραιτήτως) κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

Υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/1986) (με το γνήσιο της υπογραφής) του δικαιούχου στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία του λογαριασμού στην οποία να αναγράφεται το ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος. Η είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Επισημαίνεται ότι: Δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται σε φωτοτυπία θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (με το γνήσιο της υπογραφής) του δικαιούχου του στεγαστικού επιδόματος με την οποία θα δηλώνει ότι τα δικαιολογητικά που καταθέτει σε φωτοτυπία είναι αληθή και ακριβή από τα πρωτότυπα που κατέχει.

Διαδικασία Αίτησης

Η Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Διοίκησης – Ισόγειο, τηλ. 2610 997 970 και 2610 997 956) κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 10.00-13.00. Σε σχέση με τις ημερομηνίες υποβολής δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Οι φοιτητές που φοιτούν στα Τμήματα:

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

Διαχείρισης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών.

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που εδρεύουν στην πόλη του Αγρινίου, θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά για την χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, Β’κτίριο, Γ. Σεφέρη 2 (Αγρίνιο). Πληροφορίες: κ. Μαρία Στεργίου, τηλ. 2641074169 κ’ 2641074127.

Υγειονομική Περίθαλψη: Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου παρέχεται δωρεάν υγειονομική περίθαλψη με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν παρέχεται από κάποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η περίθαλψη καλύπτει το χρονικό διάστημα που διαρκούν τα έτη φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.Για την παροχή βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης του Πανεπιστημίου Πατρών, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Για τη χορήγηση του βιβλιαρίου απαιτούνται:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι επιθυμούν την υγειονομική περίθαλψη του Πανεπιστημίου Πατρών και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα

Μία φωτογραφία

Επίσης, οι φοιτητές που δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη από το Πανεπιστήμιο Πατρών, δικαιούνται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.), όταν ταξιδεύουν ή μένουν προσωρινά στο εξωτερικό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία. Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Κ.Α. υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φοιτητής Μέριμνας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (διατίθενται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας)

Βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του Πανεπιστημίου Πατρών (θεωρημένο)

Βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας από τη Γραμματεία του Τμήματος

Διαβατήριο ή Αστυνομική Ταυτότητα νέου τύπου