ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Τμήμα μας διαπλάθει ανθρώπους με γνώμονα μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει την ευρυμάθεια με την εμβάθυνση, τη θεωρία με την πρακτική, την καλλιέργεια με τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Έτσι, οι απόφοιτοι μας με το ήθος τους, την κατάρτιση και τις γνώσεις τους, τις δεξιότητες τους διαφημίζουν το Τμήμα με τον καλύτερο τρόπο. Το Τμήμα εφοδιάζει, όχι μόνο την Δυτική, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα με νέους και νέες επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στην οικονομική ανάπτυξη, την προστιθέμενη αξία και την επιχειρηματικότητα της χώρας μας.

Δίδοντας έμφαση στην ανάπτυξη στενών σχέσεων με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και άλλους φορείς, ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία, το Τμήμα αναλαμβάνει τα τελευταία χρόνια ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις όπως: Την διοργάνωση Θερινού Σχολείου κατά το μήνα Ιούλιο στο οποίο συμμετέχουν μαθητές Λυκείων της Αχαΐας. Την συμμετοχή στη δράση «Τα Σχολεία πάνε Πανεπιστήμιο» που απευθύνεται σε μαθητές Σχολείων των νομών Αχαϊας και Αιτωλοακαρνανίας. Την διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων για την προώθηση του ποιοτικού Τουρισμού και της Τουριστικής ανάπτυξης σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Ακόμα, υπερασπιζόμενο έμπρακτα τη δημόσια εκπαίδευση προσφέρει χωρίς δίδακτρα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, (Master in Business Administration, MBA) ένα πρόγραμμα με εξαιρετικής ποιότητας μεταπτυχιακή εκπαίδευση, που εφοδιάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας με επιστημονικές αλλά και επαγγελματικές δεξιότητες. Το προσφερόμενο ΜΒΑ είναι το μοναδικό σε Ελλάδα και Κύπρο χωρίς δίδακτρα μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έτσι, καλλιεργεί ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία συμβάλλοντας στην ισόρροπη τοπική ανάπτυξη και σχέση με τους ανθρώπους που μας περιστοιχίζουν.