ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2021

 • Ο Καθηγητής του Τμήματος μας, Ανδρέας Νεάρχου, περιλαμβάνεται στην κατάταξη των πιο σπουδαίων επιστημόνων του κόσμου «Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators» στο αντικείμενο «Industrial Engineering & Automation» περιποιώντας μεγάλη τιμή για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και για το Πανεπιστήμιο Πατρών συνολικά. Η συγκεκριμένη διάκριση αποδεικνύει πως η άοκνη προσπάθεια στην επιστήμη μπορεί να δρέπει καρπούς. Δείτε την σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ.

2020

 • Το βραβείο “Highly Commended Paper Award” απονεμήθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Παναγιώτη Πολυχρονίου για την εργασία Tsagkanou, M., Polychroniou, P. and Vasilagkos, T. (2020), “The impact of Mentoring on Work-Family balance and Job Satisfaction: The mediating role of Work Demands and Flexibility” που δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Business Theory and Practice Across Industries and Markets, September 9-10, Virtual.

2019

 • Το βραβείο "Best Conference Reviewer Award", 2019 for the 27th European Sport Management Conference απονεμήθηκε στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Δήμητρα Παπαδημητρίου.
 • Το άρθρο Trivellas, P., Rafailidis, A., Polychroniou, P. and Dekoulou, P. (2019), “Corporate social responsibility (CSR) and its internal consequences on job performance. The influence of corporate ethical values”, International Journal of Quality and Service Sciences, 11 (2), pp. 265-282 του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Παναγιώτη Πολυχρονίου δημοσιεύτηκε στο IJQSS ως “selected paper” του 20th QMOD/ICQSS conference.

2011

 • Ο Καθηγητής του Τμήματος μας, Ιωάννης Γιαννίκος εκλέχτηκε μέλος του τριμελούς Coordination Board του EWGLA (European Working Group in Location Analysis) με τετραετή θητεία για τα έτη 2011-2015. Το EWGLA λειτουργεί υπό την αιγίδα του EURO (European Association of Operational Research Societies) του μεγαλύτερου επιστημονικού οργανισμού για την Επιχειρησιακή Έρευνα στην Ευρώπη.

2010

 • Το άρθρο Polychroniou P. (2009), “Relationship between Emotional Intelligence and Transformational Leadership of Supervisors: The impact on Team Effectiveness”, Team Performance Management: An International Journal, 15 (7), pp. 343-356 του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Παναγιώτη Πολυχρονίου ήταν στα πιο πολυδιαβασμένα άρθρα από την ιστοσελίδα του περιοδικού TPM (Top 5 Articles, 1019 downloads) σύμφωνα με την έκθεση των εκδόσεων Emerald για το έτος 2010.   

2009

 • Το βραβείο Best Paper in OB / HRM / OT Finalist, Carolyn Dexter Award Nominee απονεμήθηκε στην Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Βαρβάρα Μυλώνη για την εργασία: "Zander, L., Mochaitis, A., Harzing, A-W., Myloni, B. & 20 co-authors, Don’t just say what you mean – contextualize it: A study of leadership and language across 17 countries”, εργασία που παρουσιάστηκε στο Academy of Management Annual Meeting, 7-11 Αυγούστου 2009, Chicago, Illinois.

2008

 • Το βραβείο Finalist Αward απονεμήθηκε στην Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Βαρβάρα Μυλώνη για την εργασία: "Caprar, D.; Barzantny, C.; Grenness, T.; Koester, K.; Myloni, B. & Svishchev, A., The Emics and Etics of Trust Building in Manager-Subordinate Relationships: A Cross-Cultural Journey - A European Perspective”, εργασία που παρουσιάστηκε στο Academy of Management Annual Meeting, Anaheim, California, 8-13 August 2008.
 • Το βραβείο International Management Stream Award και Best Paper Award απονεμήθηκε στην Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Βαρβάρα Μυλώνη για την εργασία: "Zander, L.; Mockaitis, A.; Harzing, A.; Davila, A.; Giroud, A.; Leiba O’Sullivan, S.; Myloni, B. & Palaniappan, A., Getting Closer to the Action: Examining Leaders’ Behavioral Intent with Globe’s Leadership Dimensions across 22 Countries”, εργασία που παρουσιάστηκε στο 22nd Australian and New Zealand Academy of Management, Auckland, New Zealand, 2-5 Δεκεμβρίου 2008.

2006

 • Το βραβείο του πιο πολυδιαβασμένου άρθρου από την ιστοσελίδα των εκδόσεων Sage (1305 downloads), σύμφωνα με την περιοδική έκθεση του εκδοτικού συμβουλίου της Sage στις 30.4.2006, απονεμήθηκε στην Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Βαρβάρα Μυλώνη για την εργασία "Myloni, B.; Harzing, A.W.K and Mirza, H.R. (2004) Human Resource Management in Greece: Have the colours of culture faded away?, International Journal of Cross Cultural Management, Vol. 4, Issue 1, pp: 59-761".

2004

 • Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος μας, Παναγιώτης Πολυχρονίου απασχολήθηκε ως Αντιπρόεδρος του Annual Conference of the International Association for Applied Management (former International Conference on Advances in Management) από το 2004 έως το 2005 καθώς επίσης ήταν επικεφαλής του Human Resource Management Division για τα έτη 2004-2006.

2001

 • Το βραβείο “Leadership Award” απονεμήθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Παναγιώτη Πολυχρονίου για τη διοργάνωση του 8th Annual Conference of the International Association for Applied Management (former International Conference on Advances in Management).