| + 30 2610 969974

Εργαστήρια Τμήματος

Εργαστήρια Τμήματος

Εργαστήριο Ερευνών & Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΕΡ.Ε.ΔΟ.ΛΟ.Τ)

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (M.I.S. & ΒΙ)

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου με έμφαση στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα