Επειγουσα ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση για Πρακτική Άσκηση,να απο στείλουν στο misbilab@upatras.gr ενα screenshot απο το progress όπου θα φαίνεται ο Μέσος Όρος που έχουν έως τώρα. Οι φοιτητές παρακαλούνται να αποστείλουν στο screenshot έως και την Πέμπτη 1/6 το αργότερο.