ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Την Πέμπτη 25/05 και ώρα 18:30 θα διεξαχθεί, εξ αποστάσεως στο link https://upatras-gr.zoom.us/j/91300032284?pwd=ZE5ydUJZT0xEbE1aTDhrbTd5OHhiUT09 , συνάντηση σχετική με την συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων για την Πρακτική Άσκηση.

ΟΛΟΙ όσοι έχουν κάνει αίτηση, όχι μόνον όσοι έχουν επιλεγεί, μπορούν να παρακολουθήσουν, δεδομένου ότι πολύ πιθανόν να μας δοθούν επιπλέον θέσεις.

Τα έγγραφα προς συμπλήρωση μπορείτε να τα βρείτε στο site της Πρακτικής Άσκησης (https://praktiki.upatras.gr/) στην επιλογή "ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" και μετά "Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης".