ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018