ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Όσοι φοιτητές πρόκειται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά το διάστημα Ιούλιος-Αύγουστος 2016" και έχουν αναλάβει και την συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας, παρακαλούνται να δώσουν στον Επιβλέποντα Καθηγητή τους, την "Επιστολή Επιβλέποντα Καθηγητή Πτυχιακής Εργασίας" προκειμένου να την συμπληρώσει, να την υπογράψει και να βάλει και τη σφραγίδα του Τμήματος. Η επιστολή μπορεί να συμπληρωθεί είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά (με την προϋπόθεση οτι η εκτύπωση θα γίνει σε μία σελίδα).
 
Την επιστολή αυτή, θα την παραδώσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, στον Υπεύθυνο Προϊστάμενο που θα έχουν στον φορέα όπου θα κάνουν Πρακτική Άσκηση, την ημέρα που θα ξεκινήσουν την Πρακτική τους.