ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ- ΚΑΤΑΤΑΞΗ (4-4-2016)