Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, πως μπορούν είτε να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου και τον Υπεύθυνο ΠΑ κ. Γκολφινόπουλο, καθώς και με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέσω email στο misbilab@upatras.gr και τηλεφωνικά στο 2610969659.