ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατα το διάστημα 01/07/2016-31/08/2016 να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους τα παρακάτω έντυπα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που επισυνάπτονται

 

Οδηγίες Υλοποίησης Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης-Συμπλήρωσης Εντύπων

 

Δικαιολογητικά για ΙΚΑ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016_Ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου_timesheet_ΠΑ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ-ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016_Ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου_timesheet_ΠΑ

 

20Ε06ΠΑ20_ Δελτίο αξιολόγησης ασκούμενου από τον επόπτη φορέα απασχόλησης_ΠΑ