Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2018