Διαδικτυακή Συνάντηση παρουσίασης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το έτος 2024