2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 2022-2023