Διευκρίνηση για τραπεζικό λογαριασμό πληρωμής Πρακτικής Άσκησης

Παρακαλούνται οι φοιτητές που υλοποιούν το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα Ιούλιος-Αύγουστος 2016 να αποστείλουν στο email misbilab@upatras.gr  , το ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης στον οποίο να είναι είτε κύριοι δικαιούχοι είτε συνδικαιούχοι.
 
Ενδείκνυται να αποστείλουν λογαριασμό που ανήκει στην Εθνική Τράπεζα. Για να μην ταλαιπωρηθούν όμως λόγω του περιορισμού που έχει τεθεί στο άνοιγμα νέων λογαριασμών (αφορά όσους δεν διαθέτουν), είναι αποδεκτοί και οι λογαριασμοί των υπόλοιπων τραπεζών, όμως με μια χρέωση διατραπεζικών συναλλαγών (μικρότερη των 10€). 
 
Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές παρακαλούνται στο email που θα αποστείλουν, να αναγράφουν 
  • το ΙΒΑΝ (όχι τον αριθμό λογαριασμού αλλά τον αριθμό που ξεκινά με GR.....)
  • την τράπεζα στην οποία ανήκει ο λογαριασμός
  • το ονοματεπώνυμό τους.