ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΓΥΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 30_3_2016