Πρόσθετα Έντυπα Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που υλοποίησαν το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, 
να μπούν στον παρακάτω σύνδεσμο http://praktiki.upatras.gr/node/155 , να συμπληρώσουν, να εκτυπώσουν και να υπογράψουν  τα Απογραφικά Δελτία Εισόδου-Εξόδου ακολουθώντας τις οδηγίες που θα δούν εκεί. 
Οι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους για να μπουν στο email τους στο upnet.
Τα έντυπα αυτά θα βάλουν στον ίδιο φάκελο με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που τους έχουν ήδη ζητηθεί να καταθέσουν στην Γραμματεία