ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019