Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση 2021-2022

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Πρακτική Άσκηση 2021-2022, σας παραπέμπουμε στο site του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

https://praktiki.upatras.gr/