| + 30 2610 969974

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π

Επαφή

Μυλώνη Βαρβάρα
Θέση:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διεύθυνση:
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
26 500 Πάτρα
Email:
Τηλέφωνο:
2610-969836

Σύνδεσμοι

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Η Βαρβάρα Μυλώνη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Μάνατζμεντ και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων από το Bradford University School of Management, UK. Στη διδακτορική της διατριβή μελέτησε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταφορά πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και εστίασε στην επίδραση της εθνικής και οργανωσιακής κουλτούρας, στο θεσμικό περιβάλλον, καθώς και σε οργανωσιακά χαρακτηριστικά όπως η στρατηγική, οι σχέσεις ελέγχου μεταξύ μητρικών-θυγατρικών κ.α. Η Βαρβάρα Μυλώνη έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα όπως Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκηση Αλλαγών κλπ. Έχει συνεργαστεί με Πανεπιστήμια του εξωτερικού εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε διεθνείς έρευνες, καθώς και με το Τμήμα Επενδύσεων, Τεχνολογίας και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNCTAD) σε θέματα σχετικά με Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε ξένα επιστημονικά περιοδικά ενώ έχει πραγματοποιήσει παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα σεμινάρια και άλλες διεθνείς δραστηριότητες. Το ερευνητικό της έργο έχει διεθνώς αναγνωρισθεί με μεγάλο αριθμό αναφορών. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν:
• Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
• Ηγεσία, Παρακίνηση και Οργανωσιακή Κουλτούρα
• Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
• Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Διοίκηση Γνώσης

Δημοσιεύσεις