Δωρεάν υβριδικό Σεμινάριο ACCA με Globaltraining Greece "How ACCA approaches Accounting & Auditing" με Πιστοποιητικό Συμμετοχής / 24/11 και ώρα 17:30