Εκπαιδευτικό σεμινάριο απο τον ACCA (webinar)

Διεξαγωγή webinar από τον ACCA (Πέμπτη 11/06, ώρα 13:00)

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον ACCA, ο οργανισμός διοργανώνει την Πέμπτη 11 Ιουνίου και ώρα 13:00 ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar). Το σεμινάριο μπορεί να παρακολουθηθεί μέσω του συνδέσμου link.

Ακολουθεί η επιστολή του Οργανισμού με αναφορά στα θέματα που θα αναλυθούν.