ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑCCA - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που είχε αναρτηθεί στο site του τμήματος για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο χώρο της Λογιστικής (27/06/2019) καιύστερα από σχετική ενημέρωσή μας από το διεθνή οργανισμό επαγγελματιών λογιστών-ελεγκτών ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA), με χαρά σας πληροφορούμε ότι από τους συνολικά 15 επιλεχθέντες τελειόφοιτους φοιτητές (σε σύνολο 120 συμμετεχόντων), ένας (1) προέρχεται από το τμήμα μας.

Ο συγκεκριμένος απόφοιτός μας θα απασχοληθεί στην ελεγκτική εταιρεία SOL Crowe στην Αθήνα.