Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και στέλνουν την αίτησή τους στη ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (secretar@upatras.gr) ,   δεν απαιτείται  να κάνουν αίτηση για Αναλυτική Βαθμολογία (Τελευταία Προσπάθεια) στην εφαρμογή progress, καθώς η Γραμματεία μαζί με την αίτησή τους, θα επισυνάψει και την Αναλυτική τους Βαθμολογία.

Από την Γραμματεία