ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021-2022