Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση 2021-2022

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Πρακτική Άσκηση 2021-2022, εκτός από το Γραφείο Πρακτικής και την Γραμματεία του Τμήματος, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κύρια Τσουκαλά, στο τηλέφωνο: 2610969646 και στο email: tsoukalaspyridoula@gmail.com