ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ