ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ