ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ