Προκήρυξη Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2016-2017

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων   η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» για το 2017, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΒΜ12/15-01-2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Παρακαλούμε όπως δείτε τα επισυναπτόμενα έντυπα με τους όρους της Προκήρυξης.

Η Τριμελής Επιτροπή Προκήρυξης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τμ.Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Πρόσκληση

Αίτηση

Στοιχεία Δικαιούχου