Ανακοίνωση για Επιλαχόντες Φοιτητές Πρακτικής Άσκησης 5-4-2016