ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

" Λόγω των ημερών που χάθηκαν εξαιτίας της κατάληψης που πραγματοποιούσαν οι 
 
διοικητικοί υπάλληλοι του πανεπιστημίου, 
 
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση παρατείνεται έως 22/12.
 
Στην περίπτωση που χαθούν εκ νέου ημέρες, θα βγει νέα ανακοίνωση για τον τρόπο 
 
υποβολής αιτήσεων".