Αναπλήρωση του μαθήματος ΒΑ_157 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Την Τρίτη 21/5/2024 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος «ΒΑ_157 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» στην αίθουσα ΠΑΜ 17 (ώρα έναρξης μαθήματος 11:30).
Η διδάσκουσα