ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εκτάκτως την Παρασκευή 17/5/2024 και τα δύο τμήματα του εργαστηρίου θα διεξαχθούν στις 10:00.

Τα τμήματα της Πέμπτης θα γίνουν κανονικά.

Γιώργος Μανουσάκης